do góry

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. 43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10

Oferta badawcza

Laboratoria świadczą usługi w zakresie analiz fizyko-chemicznych oraz bakteriologicznych wód powierzchniowych i podziemnych. Naszą ofertę kierujemy do:

  • zakładów produkcyjnych i handlowych,
  • ośrodków rekreacyjnych,
  • szkół, przedszkoli, szpitali,
  • właścicieli indywidualnych ujęć wody oraz studni.

    Współpraca z Klientem obejmuje w zależności od oczekiwań:
  • pomoc w ustaleniu zakresu badań,
  • pobieranie próbki,
  • wykonanie badań,
  • ustną interpretację wyników.
Wskaźnik Metoda
Zakres badań wraz z przywołaniem metod badawczych
Mętność PN EN ISO 7027 : 2003
Barwa PN EN ISO 7887:2012
Zapach ILB-7, wyd. 3 z 02.01.2013
Smak ILB-7, wyd. 3 z 02.01.2013
Odczyn pH PN-C-04540-01:1990
Przewodność PN-EN 27888:1999
Żelazo ILB-10, wyd. 1 z 25.01.2016
Chlorki ILB-8, wyd. 1 z 10.12.2012
Jon amonowy ILB-27, wyd. B z 13.12.2010
Azotyny ILB-28, wyd. B z 13.12.2010
Azotany ILB-29, wyd. B z 15.12.2010
Chlor wolny ILB-23, wyd. B z 13.12.2010
Mangan ILB-20, wyd. B z 13.12.2010
Glin ILB-9, wyd. 1 z 18.02.2013
Twardość PN-ISO 6059:1999
Pseudomonas aeruginosa PN-EN ISO 16266:2009
Grupa Coli / Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12 (wody uzdatnione)
PN-EN ISO 9308-2:2014-06 (wody nieuzdatnione)
Ogólna liczba mikroorg. w 36ºC po 48h PN-EN ISO 6222:2004
Ogólna liczba mikroorg. w 22ºC po 72h PN-EN ISO 6222:2004
Enterokoki kałowe PN-EN ISO 7899-2:2004
Clostridium perfringens PN-EN ISO 14189:2016-10

 

 

kategoria: Decyzje [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz Drukuj załącznik
pdf Zatwierdzenie systemu jakości badań wody Pogórze 2020 2020-05-08 17:31 161,26KB pobierz plik: Zatwierdzenie systemu jakości badań wody Pogórze 2020
pdf Zatwierdzenie systemu jakości badań wody Wisła Czarne 2020 2020-05-08 17:31 162,79KB pobierz plik: Zatwierdzenie systemu jakości badań wody Wisła Czarne 2020