• BiP
  • język migowy

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. 43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10

Strona główna/Strefa Klienta/Laboratoria/Deklaracja jakości usług

Deklaracja jakości usług

Laboratoria przy wodociągach prowadzą działalność badawczą już od ponad 30 lat.

W dniu 30.04.2009r. decyzją wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie, Laboratoria uzyskały zatwierdzenie systemu jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Doskonalenie metod badawczych, szkolenia personelu oraz wprowadzanie nowoczesnego sprzętu badawczego, to stałe elementy pracy w systemie jakości, w którym działają laboratoria.

 

Woda

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu dążą do stworzenia systemu jakości dotyczącego całego procesu technologicznego produkcji i dystrybucji wody obejmującego: ujęcia wód, stacje uzdatniania wody, zewnętrzną - przesyłową sieć wodociągową, który zapewni dostarczenie naszym konsumentom wodę o odpowiednich parametrach fizyko - chemicznych i bakteriologicznych zgodnych z parametrami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Aby ograniczyć do minimum ryzyko dystrybucji wody złej jakości, Laboratoria Wody WZC Sp. z o.o. prowadzą stały monitoring produkowanej i dystrybuowanej wody.

WZC Sp. z o.o. Ustroń zapewnia, że zgodnie z prowadzoną Polityką Jakości, Laboratoria Wody wykonują analizy wody zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej podając rzetelne i niezależne wyniki badań.

Wykwalifikowany personel z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zapewnia profesjonalizm prowadzonych badań, stale doskonali swoje umiejętności przez udział w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych oraz realizuje zadania w nowoczesnych, wyposażonych w odpowiednią aparaturę i sprzęt laboratoriach.

Monitoring nad produkowaną wodą jest prowadzony zarówno na Stacjach Uzdatniania Wody jak również w terenie, na ujęciach, sieci wodociągowej i bezpośrednio u wytypowanych konsumentów.

Dodatkowo niezależny nadzór nad jakością wody sprawuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie.

do góry