do góry

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. 43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10

Pobieranie próbek

Pobieranie próbek do badań:

Pobieranie próbek jest jednym z kluczowych czynników wpływających na rzetelny i wiarygodny wynik badania. Pracownicy laboratorium posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, będące gwarancją właściwego pobierania próbek.

Istnieje także możliwość pobierania próbek wody do badań przez Klienta. W tym celu należy zapoznać się z instrukcją poboru prób dostępną w sekcji dokumenty do pobrania. W przypadku pobierania próbek przez Klienta laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z niewłaściwego poboru próbek wody.

Wychodząc naprzeciw naszym klientom informujemy, że butelki do badań mikrobiologicznych i potrzebne dokumenty można pobierać, oprócz laboratoriów, także w następujących punktach:

  • Siedziba Spółki WZC, ul. Myśliwska 10 - Biuro Obsługi Klienta,
  • Rejon Strumień, ul. Pszczyńska 13 w budynku administracyjnym, I piętro u pani Barbary Cudak-Onopniak,
  • Urząd Gminy Istebna w Referacie Usług Komunalnych, u pani Edyty Kukuczki.

W wyżej wymienionych punktach można tylko pobierać potrzebne materiały do badań. Próbki wody należy dostarczać do laboratoriów zgodnie z instrukcją poboru prób.

Wykaz pracowników Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o., uprawnionych do pobierania próbek wody:

Laboratorium Badania Wody Wisła-Czarne

Imię i Nazwisko Numer uprawnienia lub data wydania
Paweł Cieślar 06.03.2007
Marzena Ekiert

06.03.2007

Alicja Cieślar

46/2017

Olga Czyż

11/2012

 

Laboratorium Badania Wody Pogórze

Imię i Nazwisko Numer uprawnienia lub data wydania
Gabriela Święczyk 38/31/10/2019
Joanna Figiel 290/2008
Anna Czyż (Broda) 24/2012
Natalia Mijal (Pilch) 87/2016

 

Rejon Strumień

Imię i Nazwisko Numer uprawnienia lub data wydania
Barbara Cudak-Onopniak 17/2012

 

Siedziba Spółki

Imię i Nazwisko Numer uprawnienia lub data wydania
Szymon Żerdka 19/2011

 

Osoby uprawnione do pobierania próbek wody niebędące pracownikami WZC Sp. z o.o. (okoliczne wodociągi lokalne):

WODOCIĄG LOKALNY GMINY ISTEBNA:
Edyta Kukuczka
Aleksandra Kukuczka
Mirosław Książczyk
WODOCIĄG LOKALNY BRENNA-CHROBACZY:
Helena Kłósko
Franciszek Rudzicki