• BiP
 • język migowy

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. 43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10

Pobieranie próbek

Pobieranie próbek wody przez Klienta indywidualnego

W tym celu należy zapoznać się z INSTRUKCJĄ POBIERANIA PRÓBEK poniżej lub dostępną do pobrania w sekcji "Dokumenty do pobrania".
W przypadku pobierania próbek przez Klienta, Laboratorium WZC Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z nieprawidłowego pobierania próbek wody.

KTO MOŻE POBRAĆ PRÓBKĘ?

Próbki wody (wody wodociągowej i z ujęć własnych), których wyniki mają być przydatne w obszarze regulowanym prawnie (np. do Inspekcji Sanitarnej/Weterynaryjnej) pobierają wyłącznie pracownicy laboratorium posiadający formalne przeszkolenie i certyfikat próbkobiorcy.

Próbki wody do badań dla celów prywatnych klienta mogą być pobierane oraz dostarczone przez klienta we własnym zakresie. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za ich pobieranie i transport

JAK PRZYGOTOWAĆ KRAN?

Zaleca się wybranie kranu najczęściej używanego (należy zwrócić uwagę na właściwy stan techniczny i sanitarny miejsca pobierania - unikać kranów cieknących, zardzewiałych, mieszających wodę).

Zdjąć z kranu wszelkie urządzenia rozbryzgowe (perlatory, sitka, przedłużki, plastikowe nakładki) i umyć kran wodą.

Przed rozpoczęciem pobierania próbki należy odpuścić ZIMNĄ wodę przez kilkanaście minut w celu ustabilizowania przepływu oraz temperatury wody.

DO JAKICH POJEMNIKÓW POBRAĆ PRÓBKĘ?

Do badań fizykochemicznych: butelki z tworzywa sztucznego o pojemności ok. 1,5l (dopuszcza się butelki typu PET po wodzie niegazowanej, bez dodatków smakowych).

Do badań mikrobiologicznych: sterylne pojemniki, które można otrzymać bezpłatnie w Laboratorium.

JAK POBRAĆ PRÓBKĘ?

Jeżeli z tego samego miejsca pobiera się wodę do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych, to w pierwszej kolejności należy pobrać próbkę do badań fizykochemicznych. 

 1. Pobieranie próbek do badań fizykochemicznych:
 • butelkę przepłukać pobieraną wodą,
 • butelkę napełnić wodą do pełna („pod korek”), aby nie powstał pęcherzyk powietrza,
 • butelkę natychmiast szczelnie zamknąć.

 2. Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych:

 • zdezynfekować kran: opalić końcówkę kranu zapalniczką lub przetrzeć alkoholem/środkiem dezynfekującym (odczekać ok. 1 min aby środek zadziałał),
 • po dezynfekcji, odpuścić wodę spokojnym strumieniem przez kilka minut,
 • pobrać próbkę wody do ok. 4/5 objętości butelki, nie dotykając dłonią korka i szyjki butelki oraz wewnętrznej części butelki,
 • butelkę zamknąć szczelnie.

JAK DOSTARCZYĆ PRÓBKI DO LABORATORIUM?

 • Próbki należy dostarczyć do laboratorium jak najszybciej po pobraniu, aby temperatura próbki nie uległa zmianie (można użyć torby termicznej),
 • Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i warunki transportu próbki dostarczonej przez klienta. Laboratorium bierze odpowiedzialność za próbkę od chwili jej zarejestrowania w Laboratorium,
 • Oddając próbke do badań należy wypełnic druk zlecenia. Aby odebrać wynik i opłacić badanie w formie elektronicznej należy wypełnić wniosek o E-fakturę (druki dostępne w zakładce „DOKUMENTY DO POBRANIA”),
 • Płatności na miejscu (w laboratorium) można dokonywać jedynie gotówką.

Wychodząc naprzeciw naszym klientom informujemy, że butelki do badań mikrobiologicznych i potrzebne dokumenty można otrzymać
w Laboratoriach Wody Wisła Czarne i Pogórze, a także w następujących punktach:

  - Siedziba Spółki WZC
, ul. Myśliwska 10,
    Biuro Obsługi Klienta (okienko kasowe),

  - Rejon Strumień, ul. Pszczyńska 13 w budynku administracyjnym,

  - Urząd Gminy Istebna w Referacie Usług Komunalnych.

 

Pobieranie próbek wody przez personel Laboratorium Wody WZC Sp. z o.o.


Pobieranie próbek jest jednym z kluczowych czynników wpływających na rzetelny i wiarygodny wynik badania. Pracownicy laboratorium posiadają certyfikaty szkolenia próbkobiorców, odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, będące gwarancją właściwego pobierania próbek.


W przypadku pobierania próbek wody wodociągowej lub z ujęć własnych, gdzie wynik potrzebny jest do opinii PPIS lub Inspekcji Weterynaryjnej, usługa będzie realizowana tylko po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu się na konkretny termin.

Wykaz pracowników Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o., uprawnionych do pobierania próbek wody

 

Imię i Nazwisko Numer uprawnienia
lub data wydania/ODNOWIENIA
Laboratorium Wody Wisła Czarne
Marzena Ekiert 23.05.2024
Alicja Cieślar 23.05.2024
Olga Czyż 23.05.2024
Mariola Polok 16.12.2021
Michał Podżorski 16.12.2021
Laboratorium Wody Pogórze
Joanna Figiel 23.05.2024
Natalia Mijal (Pilch) 23.05.2024
Katarzyna Mendrok 16.12.2021
Kamila Nowak 16.12.2021
Rejon Skoczów/Strumień
Gabriela Święczyk 38/31/10/2019
Siedziba Spółki
Paweł Cieślar 23.05.2024
Szymon Żerdka 19/2011

  

Osoby uprawnione do pobierania próbek wody,
które nie są pracownikami WZC Sp. z o.o.

WODOCIĄG LOKALNY GMINY ISTEBNA:
Aleksandra Kukuczka
Mirosław Książczyk
WODOCIĄG LOKALNY BRENNA-CHROBACZY:
Helena Kłósko

 

 

 

 

do góry