do góry

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. 43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10

Laboratoria

Aktualne zasady działalności laboratoriów obowiązujące od 14.09.2020r.

Laboratorium Wisła Czarne:

Sterylne butelki do badań mikrobiologicznych oraz druk zlecenia można pobrać w budynku laboratorium.

Próbki wody do badań od klientów indywidualnych będą przyjmowane we wtorki w godzinach 7-13.

 

Laboratorium Pogórze:

Sterylne butelki do badań mikrobiologicznych oraz druk zlecenia można pobrać ze stolika,
zlokalizowanego przed wejściem do budynku.

Próbki wody do badań od klientów indywidualnych będą przyjmowane w środy w godzinach 7-13.

 
W przypadku oddawania próbek wody do badań, w obu laboratoriach, istnieje możliwość wejścia do budynku.
Wymagane jest zachowanie zasad reżimu sanitarnego (obowiązek zakrywania nosa i ust, dezynfekcja rąk)

 

 

Faktury i sprawozdania z badania wody będą przesyłane tylko pocztą lub emailem (ważne - by na druku zlecenia podany był numer telefonu kontaktowy do zleceniodawcy), w związku z tym nie będzie możliwości zapłacenia za usługę gotówką - tylko przelew.

 

W przypadku pobierania próbek wody wodociągowej, lub z ujęć własnych, gdzie wynik potrzebny jest do opinii PPIS lub Inspekcji Weterynaryjnej, (pobierane przez uprawnionego próbkobiorcę) usługa  będzie realizowana tylko  po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu się na konkretny termin.

 

Zastrzegamy sobie jednak, by w miejscu  pobierania próbek wody były spełnione wszystkie aspekty reżimu sanitarnego.
Ważna jest również informacja dla personelu, że osoby u których ma odbyć się pobieranie są zdrowe i nie przebywają na kwarantannie.

Informacje dla klienta, instrukcja poboru i cennik

 

O Laboratorium

Oferta badawcza

Zakres badań i cennik

Pobieranie próbek

Kontakt

Do pobrania

Parametry wód podawanych do sieci

Polityka jakości