• BiP
 • język migowy

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. 43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10

e-BOK

Zapraszamy do skorzystania z systemu e-BOK - Zaloguj się


Drogi Kliencie, by usprawnić zarządzanie fakturami oraz przyspieszyć kontakt z nami zarejestruj się do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta i ciesz się bezpłatnym dostępem do rachunków 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Korzyści jakie otrzymujesz dzięki usłudze e-BOK:

 • wgląd do swoich danych podstawowych oraz możliwość zgłaszania wniosków o zmianę danych np. adresu do korespondencji,
 • podgląd i możliwość wydruku faktur w formacie .pdf (w przypadku posiadania usługi e-Faktura),
 • podgląd salda należności,
 • możliwość uruchomienia usługi e-Faktura,
 • możliwość podawania wysokości wskazań liczników wodomierzowych (prosimy podawać tylko wówczas gdy otrzymali Państwo informację pozostawioną przez odczytywacza wodomierzy),
 • możliwość opłacania faktur on-line.

Rejestracja - ważne informacje:

Podczas rejestracji potrzebnych będzie klika Państwa danych:

Rodzaj Klienta: pole wyboru - zależne czy Państwo zarejestrowani są w naszej bazie jako - Osoba fizyczna lub Podmiot gospodarczy.

PESEL: Osoba fizyczna (nr PESEL pierwszej osoby figurującej na umowie), NIP: Podmiot gospodarczy. 

UWAGA! Może się zdarzyć, że nie posiadamy Państwa nr PESEL w systemie, wówczas należy skontaktować się telefonicznie lub mailowo i uzupełnić ww. dane.

Numer Klienta: 6-cyfrowy (Osoba fizyczna) lub 4-cyfrowy (Podmiot gospodarczy) znajdujący się na fakturze lub umowie.

Nr faktury: numer ostatniej faktury pisany z wielkich liter zaczynający się się od: FAK/....../......./....../........

Adres e-mail: adres e-mail, na który wyślemy informację (link) w celu potwierdzenia rejestracji.

Dodatkowo, potrzebny będzie jeszcze login i hasło podczas logowania na usługę e-BOK.

W trakcie procesu rejestracji lub po zalogowaniu na konto e-BOK istnieje mozliwość aktywacji tzw. e-Faktury.

Uruchomienie usługi e-Faktura następuje następnego dnia roboczego od potwierdzenia zgłoszenia (aktywacji). 

Uwaga! Przy pierwszym logowaniu na konto w e-BOK prosimy o sprawdzenie i ewentualne zweryfikowanie Państwa danych dotyczących adresu mailowego, na który wysyłane będą powiadomienia o wystawionych fakturach - dotyczy tylko Klientów posiadających włączoną usługę e-Faktura.

Uprzejmie informujemy, że podawanie stanów wodomierzy poprzez usługę e-BOK, telefonicznie, mailowo lub osobiście nie zwalnia z obowiązku dopuszczenia przedstawiciela Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do pomieszczenia wodomierzowego w celu przeprowadzenia odczytu i kontroli licznika. 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028): “Art. 7. Osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego należących do osób, o których mowa w art. 6 ust. 2 i 4-7, w celu:

 1. zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego;
 2. przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów;
 3. przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to przedsiębiorstwo;
 4. sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci;
 5. odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu;
kategoria: e-BOK [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz Drukuj załącznik
pdf Regulamin e-BOK 2022-02-10 14:24 171,85KB pobierz plik: Regulamin e-BOK drukuj plik: Regulamin e-BOK
do góry