do góry

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. 43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10

eBok

Drogi Kliencie, by usprawnić zarządzanie fakturami oraz przyspieszyć kontakt z nami zarejestruj się do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta i ciesz się bezpłatnym dostępem do rachunków 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Zapraszamy do skorzystania z systemu eBOK

  Korzyści jakie otrzymujesz dzięki usłudze eBOK:

  • wgląd do swoich danych podstawowych oraz możliwość zgłaszania wniosków o zmianę danych np. adresu do korespondencji
  • podgląd i możliwość wydruku faktur w formacie .pdf (w przypadku posiadania usługi e-faktura)
  • podgląd salda należności 
  • możliwość uruchomienia usługi e-faktura
  • możliwość podawania wysokości wskazań liczników wodomierzowych (prosimy podawać tylko wówczas gdy otrzymali Państwo informację pozostawioną przez odczytywacza wodomierzy)

Uprzejmie informujemy, że podawanie stanów wodomierzy poprzez usługę eBOK, telefonicznie, mailowo lub osobiście nie zwalnia z obowiązku dopuszczenia przedstawiciela Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do pomieszczenia wodomierzowego w celu przeprowadzenia odczytu i kontroli licznika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1437): “Art. 7. Osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego należących do osób, o których mowa w art. 6 ust. 2 i 4-7, w celu:
1) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego;
2) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów;
3) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to przedsiębiorstwo;
4) sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci;
5) odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu;

kategoria: eBOK [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz Drukuj załącznik
pdf Regulamin E-BOK.pdf 2019-10-24 09:22 171.85KB pobierz plik: Regulamin E-BOK.pdf