• BiP
  • język migowy

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. 43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10

Zapraszamy do skorzystania z systemu eBOK - Zaloguj się


Drogi Kliencie, by usprawnić zarządzanie fakturami oraz przyspieszyć kontakt z nami zarejestruj się do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta i ciesz się bezpłatnym dostępem do rachunków 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Korzyści jakie otrzymujesz dzięki usłudze eBOK:

  • wgląd do swoich danych podstawowych oraz możliwość zgłaszania wniosków o zmianę danych np. adresu do korespondencji
  • podgląd i możliwość wydruku faktur w formacie .pdf (w przypadku posiadania usługi e-Faktura)
  • podgląd salda należności 
  • możliwość uruchomienia usługi e-Faktura
  • możliwość podawania wysokości wskazań liczników wodomierzowych (prosimy podawać tylko wówczas gdy otrzymali Państwo informację pozostawioną przez odczytywacza wodomierzy)

Rejestracja - ważne informacje:

Podczas rejestracji potrzebnych będzie klika Państwa danych:

Rodzaj Klienta: pole wyboru - zależne czy Państwo zarejestrowani są w naszej bazie jako - Osoba fizyczna lub Podmiot gospodarczy.

PESEL: Osoba fizyczna (nr PESEL pierwszej osoby figurującej na umowie) UWAGA! Może się zdarzyć, że nie posiadamy Państwa nr PESEL w systemie, wówczas należy skontaktować się telefonicznie lub mailowo i uzupełnić ww. dane.

NIP: Podmiot gospodarczy. 

Numer Klienta: sześcio-cyfrowy (Osoba fizyczna) lub cztero-cyfrowy (Podmiot gospodarczy) znajdujący się na fakturze lub umowie.

Nr faktury: numer ostatniej faktury zaczynający się się od: FAK/....../......./....../........

Adres e-mail: adres e-mail, na który wyślemy informację (link) w celu potwierdzenia rejestracji.

Dodatkowo, potrzebny będzie jeszcze login i hasło podczas logowania na usługę eBOK.

 

W trakcie procesu rejestracji lub po zalogowaniu na konto eBOK istnieje mozliwość aktywacji tzw. e-Faktury.

Uruchomienie usługi e-Faktura następuje następnego dnia roboczego od potwierdzenia zgłoszenia (aktywacji). 

 

Uwaga! Przy pierwszym logowaniu na konto w eBOK prosimy o sprawdzenie i ewentualne zweryfikowanie Państwa danych dotyczących adresu mailowego, na który wysyłane będą powiadomienia o wystawionych fakturach - dotyczy tylko Klientów posiadających włączoną usługę e-Faktura.

 

Uprzejmie informujemy, że podawanie stanów wodomierzy poprzez usługę eBOK, telefonicznie, mailowo lub osobiście nie zwalnia z obowiązku dopuszczenia przedstawiciela Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do pomieszczenia wodomierzowego w celu przeprowadzenia odczytu i kontroli licznika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028): “Art. 7. Osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego należących do osób, o których mowa w art. 6 ust. 2 i 4-7, w celu:
1) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego;
2) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów;
3) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to przedsiębiorstwo;
4) sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci;
5) odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu;

kategoria: eBOK [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz Drukuj załącznik
pdf Regulamin E-BOK 2021-02-22 07:42 171,85KB pobierz plik: Regulamin E-BOK drukuj plik: Regulamin E-BOK
do góry