do góry

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. 43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10

eBok

Drogi Kliencie, by usprawnić zarządzanie fakturami oraz przyspieszyć kontakt z nami zarejestruj się do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta i ciesz się bezpłatnym dostępem do rachunków 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Zapraszamy do skorzystania z systemu eBOK

  Korzyści jakie otrzymujesz dzięki usłudze eBOK:

  • wgląd do swoich danych podstawowych oraz możliwość zgłaszania wniosków o zmianę danych np. adresu do korespondencji
  • podgląd i możliwość wydruku faktur w formacie .pdf
  • podgląd salda należności 
  • możliwość uruchomienia usługi e-faktura
  • możliwość podawania wysokości wskazań liczników wodomierzowych

Uprzejmie informujemy, że podawanie stanów wodomierzy poprzez usługę eBOK, telefonicznie, mailowo lub osobiście nie zwalnia z obowiązku dopuszczenia przedstawiciela Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do pomieszczenia wodomierzowego w celu przeprowadzenia odczytu i kontroli licznika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1437): “Art. 7. Osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego należących do osób, o których mowa w art. 6 ust. 2 i 4-7, w celu:
1) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego;
2) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów;
3) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to przedsiębiorstwo;
4) sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci;
5) odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu;

kategoria: eBOK [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz Drukuj załącznik
pdf Regulamin E-BOK.pdf 2019-10-24 09:22 171.85KB pobierz plik: Regulamin E-BOK.pdf