• BiP
  • język migowy

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. 43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10

Płatności

Biała lista podatników VAT - informacja dla odbiorców

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, od 1 września 2019 r. przedsiębiorcy zobowiązani są do dokonywania płatności na rachunki bankowe wskazane na tzw. Białej liście podatników udostępnionej przez Ministerstwo Finansów. 

Biorąc pod uwagę powyższe zmiany i zgodnie z zaleceniami prawnymi, pragniemy poinformować, że rachunkiem rozliczeniowym naszej Spółki zgłoszonym do Urzędu Skarbowego jest rachunek bankowy o numerze: 02 1050 1070 1000 0001 0109 5222, który znajduje się w Wykazie podatników VAT tzw. „Białej liście” dostępnej na stronie Ministerstwa Finansów https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/

Do wyżej wymienionego rachunku przypisane są rachunki indywidualne wirtualne/subkonta dla Klientów, którzy posiadają umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzania ścieków jako prawidłowe do dokonywania wpłat.

Indywidualnych rachunków wirtualnych/subkont nie znajdziemy w wykazie podatników VAT, ponieważ nie są to rzeczywiste rachunki rozliczeniowe w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt. 1 ustawy z  dnia 29 sierpnia 1997 r.  Prawo bankowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2187 z póżn.zm) tj. zgłaszane do urzędu skarbowego lub do CEiDG.

Po wpisaniu numeru rachunku indywidualnego wirtualnego/subkonta w wyszukiwarce na stronie Ministerstwa Finansów, wyświetlana jest informacja, że:

Wyszukiwany numer rachunku jest zgodny ze stosowanym wzorcem i pasuje do jednego z rachunków wyświetlonych na wykazie.

Widoczne na fakturach za dostarczoną wodę i/lub odbiór ścieków indywidualne wirtualne/subkonta mają na celu zautomatyzowanie rozliczeń, dzięki któremu system bankowy sam rozpoznaje wszystkie parametry przelewu i automatycznie księguje wpłaty na rachunek główny prowadzony na rzecz sprzedawcy.

W związku z powyższym, prosimy o dokonywanie zapłat za dostarczoną wodę i/lub odprowadzone ścieki na podane na Państwa fakturze indywidualne konto bankowe.

Formy płatności

Interpretacja faktury

Zwrot nadpłaty

Duplikat faktury

Reklamacja faktury

Rozłożenie zaległości na raty

Postępowanie windykacyjne

do góry