do góry

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. 43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10

Formy płatności

Odbiorcy mogą regulować płatności w następujący sposób:

Przelewem bankowym

Na rachunek WZC Sp. z o.o. w ING Bank Śląski S.A.

Numer konta bankowego znajduje się na fakturze, pod adresem Spółki.

Każdy Klient posiada indywidualne konto bankowe, zakończone sześciocyfrowym numerem klienta.

Przy korzystaniu z tej formy płatności, w opisie przelewu prosimy podawać numer faktury oraz Numer Klienta (sześć cyfr).

Poleceniem zapłaty

Polecenie Zapłaty jest usługą bankową wprowadzoną w Polsce do systemu krajowych rozliczeń pieniężnych na podstawie Ustawy o prawie bankowym z dn. 29.08.1997 r. (Dz.U. 97.140.939 ze zm.) oraz porozumienia międzybankowego w sprawie stosowania polecenia zapłaty z dnia 1 czerwca 1998 r. Jest to nowoczesna usługa, pozwalająca na zarządzanie terminem spływu należności od kontrahentów. Zlecenie jest inicjowane przez wierzyciela i realizowane jest poprzez system Elixir, przez co w ciągu jednego dnia można rozliczyć się z kontrahentem.

Warunkiem skorzystania z usługi jest wypełnienie odpowiedniego formularza zgody.

Wzór polecenia zapłaty

Tak wypełniony formularz należy złożyć w siedzibie WZC Sp. z o.o. Od tego momentu WZC Sp. z o.o. prowadzi Państwa sprawę. Po przekazaniu jednego z formularzy do Państwa banku, zostaną Państwo poinformowani o aktywowaniu usługi. Wtedy wszystkie kolejne płatności będą już realizowane w drodze Polecenia Zapłaty.

  • W formularzu muszą być podane podstawowe Państwa dane wraz ze wskazaniem numeru rachunku, z którego będą realizowane płatności poprzez Polecenie Zapłaty oraz podpis.
  • Uwaga! Państwa podpis musi być zgodny z podpisem złożonym w banku, w którym Państwo posiadają rachunek. W przypadku braku zgodnosci podpisu zgoda zostaje odrzucona przez bank.

Zalety korzystania z polecenia zapłaty:

  • terminowe opłacanie należności;
  • uniknięcie karnych odsetek za nieterminowe spłaty zobowiązań;
  • bezpieczeństwo (możliwość odwołania już dokonanej płatności);
  • wygoda - to wierzyciel (Spółka WZC) jest stroną aktywną, rola dłużnika kończy się na złożeniu pisemnej zgody do obciążenia rachunku.

Adres pod jaki należy wysłać formularz:

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.
ul. Myśliwska 10
43-450 Ustroń

W banku lub Urzędzie Pocztowym

Wpłat należy dokonywać przy użyciu gotowego dowodu wpłaty dostarczonego wraz z fakturą lub na innych drukach (pocztowych, bankowych), w których należy wpisać odpowiednio:

  • nr konta bankowego,
  • kwotę,
  • nazwę i adres WZC Sp. z o.o.,
  • w tytule wpisać Numer Klienta, nr faktury i nazwę Odbiorcy.

W kasach sklepów podczas zakupów za pomocą systemu VIA Moje Rachunki lub za pomocą usługi Moje Płatności

Niektóre hipermarkety i/lub supermarkety realizują tę formę płatności. (więcej)

Moje Płatności więcej

W kasie w siedzibie WZC

Kasa jest czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 14:30.
Przerwa w kasie: 10.15 - 10.30

 

Pamiętaj! Datą zapłaty jest data wpływu środków pieniężnych na rachunek wystawcy faktury (art. 454 k.c. par. 1)

 

kategoria: Polecenie zapłaty [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz Drukuj załącznik
pdf Wniosek rezygnacja z obciążenia konta bankowego.pdf 2018-11-27 12:20 34,8KB pobierz plik: Wniosek rezygnacja z obciążenia konta bankowego.pdf
pdf Formularz Zgody 2018-09-26 07:31 42,96KB pobierz plik: Formularz Zgody
kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz Drukuj załącznik
pdf WYKAZ SKLEPÓW_ VIA_MOJE_RACHUNKI.pdf 2020-04-03 125,85KB pobierz plik: WYKAZ SKLEPÓW_ VIA_MOJE_RACHUNKI.pdf