• BiP
 • język migowy

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. 43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10

Formy płatności

Odbiorcy mogą regulować płatności w następujący sposób:

Przelewem bankowym

Na rachunek WZC Sp. z o.o. w ING Bank Śląski S.A.

Numer konta bankowego znajduje się na fakturze, pod adresem Spółki.

Każdy Klient posiada indywidualne konto bankowe, zakończone sześciocyfrowym numerem klienta.

Przy korzystaniu z tej formy płatności, w opisie przelewu prosimy podawać numer faktury oraz Numer Klienta (sześć cyfr).

Poleceniem zapłaty

Polecenie Zapłaty jest usługą bankową wprowadzoną w Polsce do systemu krajowych rozliczeń pieniężnych na podstawie Ustawy o prawie bankowym z dn. 29.08.1997 r. (Dz.U. 97.140.939 ze zm.) oraz porozumienia międzybankowego w sprawie stosowania polecenia zapłaty z dnia 1 czerwca 1998 r. Jest to nowoczesna usługa, pozwalająca na zarządzanie terminem spływu należności od kontrahentów. Zlecenie jest inicjowane przez wierzyciela i realizowane jest poprzez system Elixir, przez co w ciągu jednego dnia można rozliczyć się z kontrahentem.

Warunkiem skorzystania z usługi jest wypełnienie odpowiedniego formularza zgody.

Wzór polecenia zapłaty

Wypełniony formularz należy złożyć w siedzibie WZC Sp. z o.o. Od tego momentu WZC Sp. z o.o. prowadzi Państwa sprawę. Po przekazaniu jednego z formularzy do Państwa banku kolejne płatności będą już realizowane w drodze Polecenia Zapłaty.

 • W formularzu należy podać podstawowe Państwa dane wraz ze wskazaniem numeru rachunku, z którego będą realizowane płatności poprzez polecenie zapłaty oraz podpis zgodny z podpisem złożonym w banku. W przypadku braku zgodności podpisu zgoda zostaje odrzucona przez bank.
 • Uwaga! Jako identyfikator płatności proszę wpisać 6-ścio cyfrowy Nr Klienta (znajduje się w umowie, rachunku).
 • ZGODĘ polecenia zapłaty można również uruchomić / zlecić bankowi, w którym Państwo posiadają konto rachunkowe. Wówczas Państwa bank powinien wysłać do naszej Spółki informację pisemną o uruchomieniu ww. usługi.

Zalety korzystania z polecenia zapłaty:

 • terminowe opłacanie należności;
 • uniknięcie karnych odsetek za nieterminowe spłaty zobowiązań;
 • bezpieczeństwo (możliwość odwołania już dokonanej płatności);
 • wygoda - to wierzyciel (Spółka WZC) jest stroną aktywną, rola dłużnika kończy się na złożeniu pisemnej zgody do obciążenia rachunku.

Adres pod jaki należy wysłać formularz:

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.
ul. Myśliwska 10
43-450 Ustroń

W banku lub Urzędzie Pocztowym

Wpłat należy dokonywać przy użyciu gotowego dowodu wpłaty dostarczonego wraz z fakturą lub na innych drukach (pocztowych, bankowych), w których należy wpisać odpowiednio:

 • nr konta bankowego,
 • kwotę,
 • nazwę i adres WZC Sp. z o.o.,
 • w tytule wpisać Numer Klienta, nr faktury i nazwę Odbiorcy.

W kasach sklepów podczas zakupów za pomocą systemu VIA Moje Rachunki lub za pomocą usługi Moje Płatności

Niektóre hipermarkety i/lub supermarkety realizują tę formę płatności. (Moje rachunki)

Moje Płatności

W kasie w siedzibie WZC

Kasa jest czynna w dni robocze tj.:

 • poniedziałek, środa, czwartek: 7.30 - 14.30
 • wtorek: 7.30 - 15.30
 • piątek: 7.30 - 13.30

Przerwa w kasie: 10.15 - 10.30

Płatności on-line przez eBOK.

Na liście faktur Użytkownik wybiera dokumenty do opłacenia. Po zaznaczeniu każdego dokumentu, nad listą wyświetlany jest komunikat o dodanej do koszyka płatności. 

Następnie, przez zakładkę Płatności on-line, Użytkownik zostanie przeniesiony do Koszyka płatności, w którym może jeszcze odznaczyć należności, których nie chce jednak opłacać.

 

Pamiętaj! Datą zapłaty jest data wpływu środków pieniężnych na rachunek wystawcy faktury (art. 454 k.c. par. 1)

kategoria: Polecenie zapłaty [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz Drukuj załącznik
pdf Wniosek rezygnacja z obciążenia konta bankowego.pdf 2018-11-27 12:20 34,8KB pobierz plik: Wniosek rezygnacja z obciążenia konta bankowego.pdf drukuj plik: Wniosek rezygnacja z obciążenia konta bankowego.pdf
pdf Formularz Zgody 2018-09-26 07:31 42,96KB pobierz plik: Formularz Zgody drukuj plik: Formularz Zgody
kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz Drukuj załącznik
pdf WYKAZ SKLEPÓW_ VIA_MOJE_RACHUNKI.pdf 2020-04-03 125,85KB pobierz plik: WYKAZ SKLEPÓW_ VIA_MOJE_RACHUNKI.pdf drukuj plik: WYKAZ SKLEPÓW_ VIA_MOJE_RACHUNKI.pdf
do góry