do góry

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. 43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10

Formy płatności

Odbiorcy mogą regulować płatności w następujący sposób:

Przelewem bankowym

Na rachunek WZC Sp. z o.o. w ING Bank Śląski S.A./oddział Ustroń.

Numer konta bankowego znajduje się na fakturze, pod adresem Spółki.

Każdy Klient posiada indywidualne konto bankowe, zakończone sześciocyfrowym numerem klienta.

Przy korzystaniu z tej formy płatności, w opisie przelewu prosimy podawać numer faktury oraz Numer Klienta (sześć cyfr).

Poleceniem zapłaty

Polecenie Zapłaty jest usługą bankową wprowadzoną w Polsce do systemu krajowych rozliczeń pieniężnych na podstawie Ustawy o prawie bankowym z dn. 29.08.1997 r. (Dz.U. 97.140.939 ze zm.) Jest to nowoczesna usługa, pozwalająca na zarządzanie terminem spływu należności od kontrahentów (dłużników). Zlecenie jest inicjowane przez wierzyciela i realizowane jest poprzez system Elixir, przez co w ciągu jednego dnia można rozliczyć się z kontrahentem.

Warunkiem skorzystania z usługi jest wypełnienie odpowiedniego formularza zgody.

Formularz zgody na obciążenie rachunku otrzymają Państwo w Dziale Zbytu WZC Sp. z o.o. lub można pobrać ze strony - wydrukować, ręcznie wypełnić obie części w ten sam sposób, zgodnie ze wzorem:

Wzór polecenia zapłaty

Tak wypełniony formularz przynoszą lub wysyłają Państwo do siedziby WZC Sp. z o.o. Od tego momentu WZC Sp. z o.o. prowadzi Państwa sprawę. Po przekazaniu jednego z formularzy do Państwa banku, zostaną Państwo poinformowani o aktywowaniu usługi. Wtedy wszystkie kolejne płatności będą już realizowane w drodze Polecenia Zapłaty.

Uwaga!

  • W formularzu muszą być podane podstawowe Państwa dane wraz ze wskazaniem numeru rachunku, z którego będą realizowane płatności poprzez Polecenie Zapłaty oraz podpis.
  • Państwa podpis musi być zgodny z podpisem złożonym w banku, w którym Państwo mają rachunek. To umożliwia lepszą identyfikację płatnika.

Adres pod jaki należy wysłać formularz:

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.
ul. Myśliwska 10
43-450 Ustroń

Gotówką w banku lub Urzędzie Pocztowym

Wpłat należy dokonywać przy użyciu gotowego dowodu wpłaty dostarczonego wraz z fakturą lub na innych drukach (pocztowych, bankowych), w których należy wpisać odpowiednio:

  • nr konta bankowego;
  • kwotę;
  • nazwę i adres WZC Sp. z o.o.;
  • w tytule wpisać Numer Klienta, nr faktury i nazwę Odbiorcy.

W kasach sklepów

Niektóre hipermarkety i/lub supermarkety realizują tę formę płatności. (więcej)

Gotówką w kasie siedziby WZC

Kasa jest czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 14:30.
Przerwa w kasie: 10.15 - 10.30

 

Pamiętaj! Datą zapłaty jest data wpływu środków pieniężnych na rachunek wystawcy faktury (art. 454 k.c. par. 1)

 

kategoria: Polecenie zapłaty [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz Drukuj załącznik
pdf Wniosek rezygnacja z obciążenia konta bankowego.pdf 2018-11-27 12:20 34.8KB pobierz plik: Wniosek rezygnacja z obciążenia konta bankowego.pdf
pdf Formularz Zgody 2018-09-26 07:31 42.96KB pobierz plik: Formularz Zgody