• BiP
  • język migowy

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. 43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10

Strona główna/Strefa Klienta/Zgłoszenie awarii

Zgłoszenie awarii

Prosimy zawiadomić natychmiast WZC Sp. z o.o., gdy zauważyli Państwo, że:

  • występuje brak wody;
  • wystąpił wyciek przy wodomierzu;
  • wskazania wodomierza budzą wątpliwości związane z jego pracą i sprawnością;
  • została naruszona plomba.

Zgłoszenie awarii prosimy przekazać telefonicznie: 

Bezpłatny numer alarmowy WZC Sp. z o.o.:
Dyspozytor: 994

Jednocześnie przypominamy, że:

  • urządzenia pomiarowe stosowane przez WZC Sp. z o.o. podlegają okresowej legalizacji i są pod kontrolą Urzędu Miar, dlatego nie należy naruszać plomb ani tym bardziej dokonywać samodzielnych napraw i przeróbek;
  • złącza na wodomierzu są zabezpieczone plombami WZC Sp. z o.o. i nie wolno ich samowolnie przemieszczać. Samowolne naruszenie (zerwanie) plomb podlega karze grzywny do 5.000 PLN. (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1152)
do góry