Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o.
https://www.wzc.com.pl/strefa-klienta/zgloszenie-awarii
Drukuj grafikę : tak / nie

Zgłoszenie awarii

Prosimy zawiadomić natychmiast WZC Sp. z o.o., gdy zauważyli Państwo, że:

Zgłoszenie awarii prosimy przekazać telefonicznie: 

Bezpłatny numer alarmowy WZC Sp. z o.o.:
Dyspozytor: 994

Jednocześnie przypominamy, że:

do góry