do góry

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. 43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10

E-faktura

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu i warunków wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także zasad przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej faktur przesyłanych drogą elektroniczną (Dz.U. z 2005 r. Nr 133, poz. 1119), polecamy Państwu usługę e-faktura.

Wniosek e-faktura

Aktywacja usługi polega na złożeniu pisemnego Wniosku e-faktura wraz z akceptacją Regulaminu.
Uzupełniony i podpisany oryginał formularza wniosku prosimy przesłać pocztą na adres:

 

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.
ul. Myśliwska 10, 43-450 Ustroń

z dopiskiem E-faktura

 

Wycofanie lub aktualizacja zgody na otrzymywanie faktur drogą mailową następuje poprzez wysłanie pisemnego zgłoszenia na formularzu Wniosek e-faktura [2]

 

Do poprawnego wyświetlania wniosku, regulaminu oraz faktur niezbędne jest posiadanie darmowego oprogramowania Adobe Acrobat Reader. Strona producenta: https://acrobat.adobe.com/pl/pl/acrobat/pdf-reader.html

 

kategoria: E-faktura [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz Drukuj załącznik
pdf Wniosek e-faktura (EZ-W-EF) 2018-10-10 08:18 240.02KB pobierz plik: Wniosek e-faktura (EZ-W-EF)
pdf Regulamin e-faktura 2018-08-09 11:42 67.3KB pobierz plik: Regulamin e-faktura