• BiP
  • język migowy

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. 43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10

Duplikat faktury

Duplikat faktury zostanie do Państwa wysłany po uprzednim otrzymaniu przez WZC pisemnego zgłoszenia w formie papierowej lub mailowej.

W zgłoszeniu prosimy podać Numer Klienta, numer faktury oraz krótkie uzasadnienie.

Duplikaty dostarczamy drogą listowną lub mailową, zależnie czy dana usługa jest aktywna.

Wnioski prosimy wysyłać na adres korespondencyjny Spółki lub na adres mailowy: 

do góry