• BiP
  • język migowy

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. 43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10

Zestawy badań

Lista parametrów sugerowanych dla potrzeb PPIS w Cieszynie i Inspekcji Weterynaryjnej w Bielsku-Białej.

zestawy badań


Parametry wymionione w tabelach powyżej mają charakter orientacyjny. Decyzja o ostatecznym zakresie badań należy ZAWSZE do Klienta.

Od 02.03.2021r. stawka VAT 8% jest stosowana na rzecz klientów, z którymi Spółka ma podpisane umowy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Stawka VAT 23% jest stosowana we wszystkich innych przypadkach.

do góry