• BiP
  • język migowy

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. 43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10

CENNIK USŁUG

 obowiązuje od 01.01.2021do 31.12.2022 (ceny nie zawierają podatku VAT)

 

Czynność/Oznaczenie

Cena netto [zł]

 

Parametry mikrobiologiczne

Bakterie grupy coli (wody wodociągowe uzdatnione)

28,45

Escherichia coli (wody wodociągowe uzdatnione)

28,45

ZESTAW 1

Bakterie grupy coli i Escherichia coli (wody wodociągowe uzdatnione)

Zestaw zawiera :
- pobieranie próbki,
- opłatę za dojazd do klienta korzystającego z wody wodociągowej WZC Sp. z o.o. i i transport próbki do laboratorium (w wyznaczonych przez laboratorium dniach).

 

73,17

Bakterie grupy coli metodą Colilert

(wody ze studni, wody po lampie UV, wody surowe, potoki, rzeki i inne
w uzgodnieniu z personelem laboratorium)


43,09

Escherichia coli metodą Colilert

(wody ze studni, wody po lampie UV, wody surowe, potoki, rzeki i inne
w uzgodnieniu z personelem laboratorium)


43,09

ZESTAW 2

Bakterie grupy coli i Escherichia Coli metodą Colilert

(wody ze studni, wody po lampie UV, wody surowe, potoki, rzeki i inne w uzgodnieniu z personelem laboratorium)


81,30

Enterokoki kałowe

36,58

Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h

24,39

Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C po 48h

24,39

Clostridium perfringens

36,58

Pseudomonas aeruginosa C

36,58

 

Parametry fizykochemiczne

mętność

10,57

barwa

10,57

odczyn pH

10,57

przewodność

10,57

żelazo

10,57

jon amonowy

26,83

azotyny

26,83

azotany

26,83

mangan

26,83

glin

26,83

twardość

20,32

chlorki

26,83

temperatura

4,88

chlor wolny

10,57

absorbancja (254 nm) C

4,88

utlenialność C

26,83

 

Parametry organoleptyczne

smak C

24,39

zapach C

24,39

 

Inne opłaty:

pobieranie próbki wody

28,45

ocena zgodności

51,18

koszt transportu za 1km *

2,08

informacja o jakości wody - mikrobiologia

10,00

informacja o jakości wody - fizykochemia

10,00
 informacja o jakości wody - mikrobiologia i fizykochemia  18,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C Badania wykonuje Laboratorium Wisła Czarne

* W przypadku, gdy miejsce docelowe znajduje się poza trasą pobierania prób laboratorium.

 

Od 02.03.2021r. stawka VAT 8% jest stosowana na rzecz klientów, z którymi Spółka ma podpisane umowy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Stawka VAT 23% jest stosowana we wszystkich innych przypadkach, a także dla wszystkich klientów w przypadku informacji o jakości wody.

do góry