• BiP
  • język migowy

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. 43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10

Strona główna/Strefa Klienta/Laboratoria/CENNIK (oferta badawcza)

CENNIK (oferta badawcza)

  Cennik obowiązuje od 01.04.2024 do 31.12.2024

Od 02.03.2021r. stawka VAT 8% jest stosowana na rzecz klientów, z którymi Spółka ma podpisane umowy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Stawka VAT 23% jest stosowana we wszystkich innych przypadkach, a także dla wszystkich klientów w przypadku tabletek chlorowych "Clorsan S"

Czynność/Oznaczenie

Cena BRUTTO [VAT 8 %]

Cena BRUTto [VAT 23%]

Metoda
badawcza

 Parametry mikrobiologiczne

ZESTAW WZC

Bakterie grupy coli i E. coli metodą CCA (woda WZC)

102,58

-


 PN-EN ISO
9308-1:2014-12+
A1:2017-04

ZESTAW UJĘCIE WŁASNE

Bakterie grupy coli i E. Coli metodą Colilert

(ujęcia własne, wody ze studni, wody po lampie UV, wody surowe, potoki, rzeki i inne)

113,97 129,80

PN-EN ISO
9308-2:2014-06
 

Bakterie grupy coli metodą CCA (woda WZC)

60,40

-

PN-EN ISO
9308-1:2014-12+
A1:2017-04

Escherichia coli metodą CCA (woda WZC)

60,40

-  PN-EN ISO
9308-1:2014-12+
A1:2017-04

Bakterie grupy coli metodą Colilert

(ujęcia własne, wody ze studni, wody po lampie UV, wody surowe, potoki, rzeki i inne)

60,40

68,79

 PN-EN ISO
9308-2:2014-06

Escherichia coli metodą Colilert

(ujęcia własne, wody ze studni, wody po lampie UV, wody surowe, potoki, rzeki i inne)

60,40

68,79

PN-EN ISO
9308-2:2014-06
 Enterokoki kałowe 34,19 38,94 PN-EN ISO 7899-2:2004

Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72h

34,19 38,94 PN-EN ISO 6222:2004
Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48h

34,19

38,94

PN-EN ISO 6222:2004
Clostridium perfringens

51,29

58,41

PN-EN ISO 14189:2016-10
Pseudomonas aeruginosa

51,29

58,41

PN-EN ISO 16266:2009

 

Parametry fizykochemiczne

mętność

14,82

16,88

PN-EN ISO 7027:2003

barwa

14,82

16,88

PN-EN ISO 7887:2012
(Metoda D) 

Stężenie jonów wodorowych (pH)

14,82

16,88

PN-C-04540-
01:1990

przewodność elektryczna

14,82

16,88

 PN-EN 27888:1999

żelazo

14,82

16,88

ILB-10, wyd. 2
z 01.02.2022

mangan

37,59

42,82

ILB-20, wyd. C
z 01.02.2022

twardość

28,49

32,45

 PN-ISO 6059:1999

glin

37,59

42,82

ILB-09, wyd. 2
z 01.02.2022

jon amonu

37,59

42,82

ILB-27, wyd. C
z 01.02.2022

azotyny

37,59

42,82

ILB-28, wyd. C
z 01.02.2022

azotany

37,59

42,82

ILB-29, wyd. C
z 01.02.2022

chlorki

37,59

42,82

ILB-08, wyd. 2
z 01.02.2022

absorbancja (254 nm) C

6,84 7,79 ILB-03, wyd. 2
z 01.02.2022 NZ
utlenialność C 37,59 42,82 ILB-05, wyd. 1
z 28.09.2018 NZ

temperatura

6,84 7,79 PN-C-04584:
1977 NZ

chlor wolny

14,82

16,88

ILB-23, wyd. 4
z 01.01.2023

chlor ogólny

14,82

16,88

ILB-23, wyd. 4
z 01.01.2023

chloramina (z obliczeń)

6,84

7,79

ILB-23, wyd. 4
z 01.01.2023 

 

Parametry organoleptyczne

smak (metoda uproszczona, woda WZC)

14,82

-

ILB-07, wyd. 5
z 16.05.2022

zapach (metoda uproszczona, woda WZC)

14,82

-

ILB-07, wyd. 5
z 16.05.2022

smak (metoda pełna) C

34,19

38,94

ILB-07, wyd. 5
z 16.05.2022

zapach (metoda pełna) C

34,19

38,94

ILB-07, wyd. 5
z 16.05.2022

 

Inne opłaty:

usługa próbkobrania (klienci WZC)

32,40

-

 

usługa próbkobrania (pozostali klienci)

-

59,99

 
tabletki chlorowe „Clorsan S” 1 opak 200 szt - 130,00  
ocena zgodności 69,82 79,52  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C Parametry wykonywane wyłącznie przez Laboratorium Wisła Czarne
NZ Parametry i metody nieobjęte zatwierdzeniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
* W przypadku, gdy miejsce docelowe znajduje się poza trasą pobierania prób laboratorium.

 

Laboratoria świadczą usługi w zakresie analiz fizyko-chemicznych,
mikrobiologicznych oraz sensorycznych wód powierzchniowych i podziemnych.

Naszą ofertę kierujemy do:
    - zakładów produkcyjnych i handlowych,
    - ośrodków rekreacyjnych,
    - szkół, przedszkoli, szpitali,
    - właścicieli indywidualnych ujęć wody oraz studni.

Współpraca z Klientem obejmuje (w zależności od oczekiwań):
    - pomoc w ustaleniu zakresu badań,
    - pobieranie próbki,
    - wykonanie badań,
    - ustną interpretację wyników.

kategoria: Decyzje [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz Drukuj załącznik
pdf Zatwierdzenie systemu jakości badań wody Pogórze 2024/2025 2024-04-30 12:54 895,3KB pobierz plik: Zatwierdzenie systemu jakości badań wody Pogórze 2024/2025 drukuj plik: Zatwierdzenie systemu jakości badań wody Pogórze 2024/2025
pdf Zatwierdzenie systemu jakości badań wody Wisła Czarne 2024/2025 2024-04-30 12:54 880,79KB pobierz plik: Zatwierdzenie systemu jakości badań wody Wisła Czarne 2024/2025 drukuj plik: Zatwierdzenie systemu jakości badań wody Wisła Czarne 2024/2025
do góry