• BiP
  • język migowy

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. 43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10

Strona główna/Strefa Klienta/Laboratoria/CENNIK (oferta badawcza)

CENNIK (oferta badawcza)

  Cennik obowiązuje od 01.01.2023 do 31.12.2023 (ceny nie zawierają podatku VAT) 

Czynność/Oznaczenie

Cena netto [zł]

Metoda
badawcza

 Parametry mikrobiologiczne

ZESTAW 1

Bakterie grupy coli i E. coli metodą CCA (woda wodociągowa WZC)

94,98


 PN-EN ISO
9308-1:2014-12/
A1:2017-04

ZESTAW 2

Bakterie grupy coli i E. Coli metodą Colilert

(ujęcia własne, wody ze studni, wody po lampie UV, wody surowe, potoki, rzeki i inne)

105,53

PN-EN ISO
9308-2:2014-06
 

Bakterie grupy coli metodą CCA (woda wodociągowa WZC)

55,93

PN-EN ISO
9308-1:2014-12/
A1:2017-04

Escherichia coli metodą CCA (woda wodociągowa WZC)

55,93

 PN-EN ISO
9308-1:2014-12/
A1:2017-04

Bakterie grupy coli metodą Colilert

(ujęcia własne, wody ze studni, wody po lampie UV, wody surowe, potoki, rzeki i inne)

55,93 

 PN-EN ISO
9308-2:2014-06

Escherichia coli metodą Colilert

(ujęcia własne, wody ze studni, wody po lampie UV, wody surowe, potoki, rzeki i inne)

55,93

PN-EN ISO
9308-2:2014-06
 Enterokoki kałowe 31,66 PN-EN ISO 7899-2:2004

Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h

31,66 PN-EN ISO 6222:2004
Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C po 48h

31,66

PN-EN ISO 6222:2004
Clostridium perfringens

47,49

PN-EN ISO 14189:2016-10
Pseudomonas aeruginosa

47,49

PN-EN ISO 16266:2009

 

Parametry fizykochemiczne

mętność

13,72

PN-EN ISO 7027:2003

barwa

13,72

PN-EN ISO 7887:2012
(Metoda D) 

odczyn pH

13,72

PN-C-04540-
01:1990

przewodność

13,72

 PN-EN 27888:1999

żelazo

13,72

ILB-10, wyd. 2
z 01.02.2022

mangan

34,81

ILB-20, wyd. C
z 01.02.2022

glin

34,81

ILB-09, wyd. 2
z 01.02.2022

jon amonowy

34,81

ILB-27, wyd. C
z 01.02.2022

azotyny

34,81

ILB-28, wyd. C
z 01.02.2022

azotany

34,81

ILB-29, wyd. C
z 01.02.2022

chlorki

34,81

ILB-08, wyd. 2
z 01.02.2022

twardość

26,38

 PN-ISO 6059:1999

temperatura

6,33 PN-C-04584:
1977 NZ

absorbancja (254 nm) C

6,33 ILB-03, wyd. 2
z 01.02.2022 NZ

chloramina (z obliczeń)

 6,33 ILB-23, wyd. 4
z 01.01.2023
 

chlor wolny

13,72

ILB-23, wyd. 4
z 01.01.2023

chlor ogólny

13,72

ILB-23, wyd. 4
z 01.01.2023

utlenialność C

34,81

 ILB-05, wyd. 1
z 28.09.2018 NZ

 

Parametry organoleptyczne

smak (metoda uproszczona)

13,72

ILB-07, wyd. 5
z 16.05.2022

zapach (metoda uproszczona)

13,72

ILB-07, wyd. 5
z 16.05.2022

smak (metoda pełna) C

31,66

ILB-07, wyd. 5
z 16.05.2022

zapach (metoda pełna) C

31,66

ILB-07, wyd. 5
z 16.05.2022

 

Inne opłaty:

koszt transportu za 1km *

2,63

 

usługa próbkobrania (dla klientów WZC Sp. z o.o.)

26,38

 

usługa próbkobrania

36,93

 
tabletki chlorowe „Clorsan S” 1 opak 200 szt 105,69  
ocena zgodności 64,65  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C Parametry wykonywane wyłącznie przez Laboratorium Wisła Czarne
NZ Parametry i metody nieobjęte zatwierdzeniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
* W przypadku, gdy miejsce docelowe znajduje się poza trasą pobierania prób laboratorium.

Od 02.03.2021r. stawka VAT 8% jest stosowana na rzecz klientów, z którymi Spółka ma podpisane umowy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Stawka VAT 23% jest stosowana we wszystkich innych przypadkach, a także dla wszystkich klientów w przypadku tabletek chlorowych "Clorsan S"

Laboratoria świadczą usługi w zakresie analiz fizyko-chemicznych,
mikrobiologicznych oraz sensorycznych wód powierzchniowych i podziemnych.

Naszą ofertę kierujemy do:
    - zakładów produkcyjnych i handlowych,
    - ośrodków rekreacyjnych,
    - szkół, przedszkoli, szpitali,
    - właścicieli indywidualnych ujęć wody oraz studni.

Współpraca z Klientem obejmuje (w zależności od oczekiwań):
    - pomoc w ustaleniu zakresu badań,
    - pobieranie próbki,
    - wykonanie badań,
    - ustną interpretację wyników.

kategoria: Decyzje [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz Drukuj załącznik
pdf Zatwierdzenie systemu jakości badań wody Pogórze 2022 2023-05-05 14:36 774,65KB pobierz plik: Zatwierdzenie systemu jakości badań wody Pogórze 2022 drukuj plik: Zatwierdzenie systemu jakości badań wody Pogórze 2022
pdf Zatwierdzenie systemu jakości badań wody Wisła Czarne 2022 2023-05-05 14:36 776,38KB pobierz plik: Zatwierdzenie systemu jakości badań wody Wisła Czarne 2022 drukuj plik: Zatwierdzenie systemu jakości badań wody Wisła Czarne 2022
do góry