WODOCIĄGI ZIEMI CIESZYŃSKIEJ SPÓŁKA Z O.O.
https://www.wzc.com.pl/strefa-klienta/zakres-badan-i-cennik
Drukuj grafikę : tak / nie

CENNIK USŁUG

 obowiązuje od 01.01.2022 do 31.12.2022 (ceny nie zawierają podatku VAT)

 

Czynność/Oznaczenie

Cena netto [zł]

 

Parametry mikrobiologiczne

Bakterie grupy coli (wody wodociągowe uzdatnione)

31,30

Escherichia coli (wody wodociągowe uzdatnione)

31,30

ZESTAW 1

Bakterie grupy coli i Escherichia coli (wody wodociągowe uzdatnione)

Zestaw zawiera :
- pobieranie próbki,
- opłatę za dojazd do klienta korzystającego z wody wodociągowej WZC Sp. z o.o. i i transport próbki do laboratorium (w wyznaczonych przez laboratorium dniach).

 

80,49

Bakterie grupy coli metodą Colilert

(wody ze studni, wody po lampie UV, wody surowe, potoki, rzeki i inne
w uzgodnieniu z personelem laboratorium)

47,40

 

Escherichia coli metodą Colilert

(wody ze studni, wody po lampie UV, wody surowe, potoki, rzeki i inne
w uzgodnieniu z personelem laboratorium)


47,40

ZESTAW 2

Bakterie grupy coli i Escherichia Coli metodą Colilert

(wody ze studni, wody po lampie UV, wody surowe, potoki, rzeki i inne w uzgodnieniu z personelem laboratorium)


89,42

Enterokoki kałowe

40,24

Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h

26,84

Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C po 48h

26,84

Clostridium perfringens

40,24

Pseudomonas aeruginosa C

40,24

 

Parametry fizykochemiczne

mętność

11,63

barwa

11,63

odczyn pH

11,63

przewodność

11,63

żelazo

11,63

jon amonowy

29,51

azotyny

29,51

azotany

29,51

mangan

29,51

glin

29,51

twardość

22,37

chlorki

29,51

temperatura

4,88

chlor wolny

11,63

absorbancja (254 nm) C

5,37

utlenialność C

29,51

 

Parametry organoleptyczne

smak C

26,84

zapach C

26,84

 

Inne opłaty:

pobieranie próbki wody

31,30

ocena zgodności

54,79

koszt transportu za 1km *

2,29

informacja o jakości wody - mikrobiologia

10,00

informacja o jakości wody - fizykochemia

10,00
 informacja o jakości wody - mikrobiologia i fizykochemia  18,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C Badania wykonuje Laboratorium Wisła Czarne

* W przypadku, gdy miejsce docelowe znajduje się poza trasą pobierania prób laboratorium.

 

Od 02.03.2021r. stawka VAT 8% jest stosowana na rzecz klientów, z którymi Spółka ma podpisane umowy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Stawka VAT 23% jest stosowana we wszystkich innych przypadkach, a także dla wszystkich klientów w przypadku informacji o jakości wody.

do góry