WODOCIĄGI ZIEMI CIESZYŃSKIEJ SPÓŁKA Z O.O.
https://www.wzc.com.pl/strefa-klienta/oferta-badawcza
Drukuj grafikę : tak / nie

Oferta badawcza i zakres badań

Laboratoria świadczą usługi w zakresie analiz fizyko-chemicznych
oraz mikrobiologicznych wód powierzchniowych i podziemnych.

Naszą ofertę kierujemy do:

Współpraca z Klientem obejmuje (w zależności od oczekiwań):

Wskaźnik Metoda
Zakres badań wraz z przywołaniem metod badawczych:

 

Parametry mikrobiologiczne

Grupa Coli / Escherichia coli

PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 (wody uzdatnione)
PN-EN ISO 9308-2:2014-06 (wody nieuzdatnione)
Enterokoki kałowe PN-EN ISO 7899-2:2004
Ogólna liczba mikroorg. w 22ºC po 72h PN-EN ISO 6222:2004
Ogólna liczba mikroorg. w 36ºC po 48h PN-EN ISO 6222:2004
Clostridium perfringens PN-EN ISO 14189:2016-10
Pseudomonas aeruginosa PN-EN ISO 16266:2009 C

 

Parametry fizykochemiczne

Mętność PN-EN ISO 7027:2003
Barwa PN-EN ISO 7887:2012 (Metoda D)
Odczyn pH PN-C-04540-01:1990
Przewodność elektryczna właściwa / 25°C PN-EN 27888:1999
Żelazo ILB-10, wyd. 1 z 25.01.2016
Jon amonowy ILB-27, wyd. B z 13.12.2010
Azotyny ILB-29, wyd. B z 15.12.2010
Azotany ILB-29, wyd. B z 15.12.2010
Mangan ILB-20, wyd. B z 13.12.2010
Glin ILB-9, wyd. 1 z 18.02.2013
Twardość ogólna PN-ISO 6059:1999
Chlorki ILB-8, wyd. 1 z 10.12.2012
Temperatura PN-C-04584:1977 NZ
Chlor wolny ILB-23, wyd. B z 13.12.2010
Absorbancja (254 nm) ILB-3, wyd. 1 28.09.2018 NZ C
Utlenialność ILB-5, wyd. 1 28.09.2018 NZ C

 

Parametry organoleptyczne

Smak ILB-7, wyd. 3 z 02.01.2013 C
Zapach ILB-7, wyd. 3 z 02.01.2013 C

 

C Parametry wykonywane wyłącznie przez Laboratorium Wisła Czarne

NZ Parametry i metody nieobjęte zatwierdzeniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

 

kategoria: Decyzje [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz Drukuj załącznik
pdf Zatwierdzenie systemu jakości badań wody Pogórze 2021 2021-05-06 12:04 346,72KB pobierz plik: Zatwierdzenie systemu jakości badań wody Pogórze 2021 drukuj plik: Zatwierdzenie systemu jakości badań wody Pogórze 2021
pdf Zatwierdzenie systemu jakości badań wody Wisła Czarne 2021 2021-05-06 12:03 466,18KB pobierz plik: Zatwierdzenie systemu jakości badań wody Wisła Czarne 2021 drukuj plik: Zatwierdzenie systemu jakości badań wody Wisła Czarne 2021
do góry