do góry

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. 43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10

Uzgodnienia lokalizacyjne

Uzgodnienia lokalizacyjne (wniosek + tabelka z cennikiem)

kategoria: Dział techniczny [17]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz Drukuj załącznik
pdf Wniosek o uzgodnienie lokalizacyjne (W-08) 2018-10-10 08:16 165.38KB pobierz plik: Wniosek o uzgodnienie lokalizacyjne (W-08)
pdf Wniosek o wydanie warunków technicznych (W-01, W-02, W-03, W-04) 2018-10-10 08:15 252.39KB pobierz plik: Wniosek o wydanie warunków technicznych (W-01, W-02, W-03, W-04)
pdf Umowa o przyłączenie do sieci wodociągowej - UW-01 2018-12-27 12:38 221.46KB pobierz plik: Umowa o przyłączenie do sieci wodociągowej - UW-01
pdf Umowa o przyłączenie do Kanalizacji Sanitarnej - UK-01 2018-12-27 12:37 210.18KB pobierz plik: Umowa o przyłączenie do Kanalizacji Sanitarnej - UK-01
pdf Oświadczenie właściciela gruntu o wyrażeniu zgody na wykonanie inwestycji na swojej parceli (wodociąg) 2018-09-25 09:09 41.02KB pobierz plik: Oświadczenie właściciela gruntu o wyrażeniu zgody na wykonanie inwestycji na swojej parceli (wodociąg)
pdf Oświadczenie właściciela gruntu o wyrażeniu zgody na wykonanie inwestycji na swojej parceli (kanalizacja) 2018-09-25 09:10 41.68KB pobierz plik: Oświadczenie właściciela gruntu o wyrażeniu zgody na wykonanie inwestycji na swojej parceli (kanalizacja)
pdf Wniosek o uzgodnienie projektu technicznego (W-05, W-06, W-07) 2018-10-10 07:42 250.37KB pobierz plik: Wniosek o uzgodnienie projektu technicznego (W-05, W-06, W-07)
pdf Oświadczenie Geodety (TT-O-01) 2018-12-20 11:09 427.59KB pobierz plik: Oświadczenie Geodety (TT-O-01)
pdf Umowa użyczenia przyłącza wodociągowego - UW-02.pdf 2018-12-27 12:39 389.17KB pobierz plik: Umowa użyczenia przyłącza wodociągowego - UW-02.pdf
pdf Wniosek o wykonanie odbioru robót zanikowych - przyłącza wod-kan W-09 2018-12-28 14:31 133.57KB pobierz plik: Wniosek o wykonanie odbioru robót zanikowych - przyłącza wod-kan W-09
pdf Wytyczne do opracowywania projektów sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej 2019-01-09 09:16 257.41KB pobierz plik: Wytyczne do opracowywania projektów sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej
pdf Wytyczne dla projektowanych pompowni wody 2019-01-09 09:12 184.98KB pobierz plik: Wytyczne dla projektowanych pompowni wody
pdf Wytyczne dla projektowanych pompowni ścieków 2019-01-09 09:17 185.93KB pobierz plik: Wytyczne dla projektowanych pompowni ścieków
pdf Wytyczne techniczne do projektowania sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych 2019-01-09 09:15 324.37KB pobierz plik: Wytyczne techniczne do projektowania sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych
pdf Wytyczne techniczne do projektowania sieci, przyłączy oraz urządzeń kanalizacyjnych 2019-01-09 09:15 329.47KB pobierz plik: Wytyczne techniczne do projektowania sieci, przyłączy oraz urządzeń kanalizacyjnych
pdf Definicja przyłącza kanalizacyjnego model 2019-01-09 09:07 20.73KB pobierz plik: Definicja przyłącza kanalizacyjnego model
pdf Uchwała sądu najwyższego ws. przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego 2019-01-09 09:25 119.6KB pobierz plik: Uchwała sądu najwyższego ws. przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego