• BiP
  • język migowy

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. 43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10

Uzgodnienia lokalizacyjne

Podane poniżej kwoty nie zawierają podatku VAT.

Lp.

Nazwa zadania

netto zł
1.

Uzgodnienie:

a) projektowanych sieci innych gestorów uzbrojenia terenu,

b) projektu zagospodarowania działki (budynki, przyłącza, ogrodzenie, wjazdy),

c) planowanych dróg z urządzeniami wod-kan.

a przy braku uzbrojenia terenu wod - kan 94,45 / komplet
b

ze sporządzeniem obrysu sieci wod - kan A4

118,52 / komplet
c ze sporządzeniem obrysu sieci wod - kan A3 148,15 / komplet
d ze sporządzeniem obrysu sieci wod - kan A2 177,78 / komplet
e ze sporządzeniem obrysu sieci wod - kan powyżej A2

207,41 / komplet

2. Koszt wydruku każdej strony wniosku wraz z załącznikami o uzgodnienie branżowe według formatu  
  A4 3,25 / strona
  A3 5,69 / strona
  A2 9,76 / strona
  A1 16,26 / strona
  A0 32,52 / strona
  druk niestandardowy 32,52 / strona


Cennik obowiązuje od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

kategoria: Dział techniczny [26]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz Drukuj załącznik
pdf Sposób wypełnienia wniosku o wydania warunków technicznych przyłaczenia do sieci wod-kan 2024-03-01 11:41 170,91KB pobierz plik: Sposób wypełnienia wniosku o wydania warunków technicznych przyłaczenia do sieci wod-kan drukuj plik: Sposób wypełnienia wniosku o wydania warunków technicznych przyłaczenia do sieci wod-kan
pdf Wniosek o wydanie opini o mozliwości technicznego przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej W-01 2024-03-05 10:57 167,36KB pobierz plik: Wniosek o wydanie opini o mozliwości technicznego przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej W-01 drukuj plik: Wniosek o wydanie opini o mozliwości technicznego przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej W-01
pdf WZÓR - Wniosek o wydanie opini o mozliwości technicznego przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej W-01 2024-03-01 11:53 1,42MB pobierz plik: WZÓR - Wniosek o wydanie opini o mozliwości technicznego przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej W-01 drukuj plik: WZÓR - Wniosek o wydanie opini o mozliwości technicznego przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej W-01
pdf Wniosek o wydanie / prolongatę - zmianę warunków technicznych przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacji W-02 2024-03-01 11:53 320,88KB pobierz plik: Wniosek o wydanie / prolongatę - zmianę warunków technicznych przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacji W-02 drukuj plik: Wniosek o wydanie / prolongatę - zmianę warunków technicznych przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacji W-02
pdf WZÓR - Wniosek o prolongatę - zmianę warunków technicznych przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacji W-02 2024-03-01 12:00 0,98MB pobierz plik: WZÓR - Wniosek o prolongatę - zmianę warunków technicznych przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacji W-02 drukuj plik: WZÓR - Wniosek o prolongatę - zmianę warunków technicznych przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacji W-02
pdf WZÓR - Wniosek o wydanie - zmianę warunków technicznych przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacji W-02 2024-03-01 12:03 1,02MB pobierz plik: WZÓR - Wniosek o wydanie - zmianę warunków technicznych przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacji W-02 drukuj plik: WZÓR - Wniosek o wydanie - zmianę warunków technicznych przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacji W-02
pdf Wniosek o wydanie warunków technicznych budowy przebudowy sieci (przyłącza) wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej (W-03, W-04) 2024-03-01 12:10 1,94MB pobierz plik: Wniosek o wydanie warunków technicznych budowy przebudowy sieci (przyłącza) wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej (W-03, W-04) drukuj plik: Wniosek o wydanie warunków technicznych budowy przebudowy sieci (przyłącza) wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej (W-03, W-04)
pdf Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej (W-05, W-06, W-07) 2024-03-01 12:10 705,82KB pobierz plik: Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej (W-05, W-06, W-07) drukuj plik: Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej (W-05, W-06, W-07)
pdf Wniosek o uzgodnienie lokalizacyjne (W-08) 2024-03-01 12:13 759,24KB pobierz plik: Wniosek o uzgodnienie lokalizacyjne (W-08) drukuj plik: Wniosek o uzgodnienie lokalizacyjne (W-08)
pdf Wniosek o potwierdzenie zgodności sporządzonego planu sytuacyjnego z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci oraz o dokonanie odbioru technicznego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej W-09 2024-03-08 11:31 1,39MB pobierz plik: Wniosek o potwierdzenie zgodności sporządzonego planu sytuacyjnego z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci oraz o dokonanie odbioru technicznego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej W-09 drukuj plik: Wniosek o potwierdzenie zgodności sporządzonego planu sytuacyjnego z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci oraz o dokonanie odbioru technicznego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej W-09
pdf Wniosek o wydanie kopii protokołu końcowego W-10 2024-03-01 12:14 638,07KB pobierz plik: Wniosek o wydanie kopii protokołu końcowego W-10 drukuj plik: Wniosek o wydanie kopii protokołu końcowego W-10
pdf Wytyczne dla projektowanych pompowni wody 2020-09-21 08:43 184,98KB pobierz plik: Wytyczne dla projektowanych pompowni wody drukuj plik: Wytyczne dla projektowanych pompowni wody
pdf Wypełniony wzór formularza W-09 wraz z planem sytuacyjnym przyłącza kanalizacji sanitarnej 2024-05-10 09:09 2,46MB pobierz plik: Wypełniony wzór formularza W-09 wraz z planem sytuacyjnym przyłącza kanalizacji sanitarnej drukuj plik: Wypełniony wzór formularza W-09 wraz z planem sytuacyjnym przyłącza kanalizacji sanitarnej
pdf Wypełniony wzór formularza W-09 wraz z planem sytuacyjnym przyłącza wodociągowego 2024-03-14 08:19 3,74MB pobierz plik: Wypełniony wzór formularza W-09 wraz z planem sytuacyjnym przyłącza wodociągowego drukuj plik: Wypełniony wzór formularza W-09 wraz z planem sytuacyjnym przyłącza wodociągowego
pdf Oświadczenie Geodety (TT-O-01) 2024-03-01 12:14 685,15KB pobierz plik: Oświadczenie Geodety (TT-O-01) drukuj plik: Oświadczenie Geodety (TT-O-01)
pdf Wytyczne dla projektowanych pompowni ścieków 2020-09-21 08:43 185,93KB pobierz plik: Wytyczne dla projektowanych pompowni ścieków drukuj plik: Wytyczne dla projektowanych pompowni ścieków
pdf Wniosek o wydanie prolongaty lub zmianę warunków technicznych W-11 2024-03-01 12:08 738,08KB pobierz plik: Wniosek o wydanie prolongaty lub zmianę warunków technicznych W-11 drukuj plik: Wniosek o wydanie prolongaty lub zmianę warunków technicznych W-11
pdf Wytyczne techniczne do projektowania sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych 2020-09-21 08:43 324,37KB pobierz plik: Wytyczne techniczne do projektowania sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych drukuj plik: Wytyczne techniczne do projektowania sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych
pdf Oświadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz należytym wykonaniu przyłącza (TT-O-02) 2024-03-01 12:15 658,08KB pobierz plik: Oświadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz należytym wykonaniu przyłącza (TT-O-02) drukuj plik: Oświadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz należytym wykonaniu przyłącza (TT-O-02)
pdf Wniosek o nadzór techniczny W-12 2024-03-01 12:09 700,39KB pobierz plik: Wniosek o nadzór techniczny W-12 drukuj plik: Wniosek o nadzór techniczny W-12
pdf Umowa użyczenia przyłącza wodociągowego - UW-02 2024-03-01 12:15 413,43KB pobierz plik: Umowa użyczenia przyłącza wodociągowego - UW-02 drukuj plik: Umowa użyczenia przyłącza wodociągowego - UW-02
pdf Wytyczne techniczne do projektowania sieci, przyłączy oraz urządzeń kanalizacyjnych 2020-09-21 08:43 329,47KB pobierz plik: Wytyczne techniczne do projektowania sieci, przyłączy oraz urządzeń kanalizacyjnych drukuj plik: Wytyczne techniczne do projektowania sieci, przyłączy oraz urządzeń kanalizacyjnych
pdf Wytyczne do opracowywania projektów sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej do dnia 19.09.2020 r. 2024-03-01 12:15 259,49KB pobierz plik: Wytyczne do opracowywania projektów sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej do dnia 19.09.2020 r. drukuj plik: Wytyczne do opracowywania projektów sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej do dnia 19.09.2020 r.
pdf Definicja przyłącza kanalizacyjnego model 2020-09-21 08:44 20,73KB pobierz plik: Definicja przyłącza kanalizacyjnego model drukuj plik: Definicja przyłącza kanalizacyjnego model
pdf Uchwała sądu najwyższego ws. przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego 2020-09-21 08:44 119,6KB pobierz plik: Uchwała sądu najwyższego ws. przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego drukuj plik: Uchwała sądu najwyższego ws. przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego
pdf Oświadczenie właściciela gruntu o wyrażeniu zgody na wykonanie inwestycji na swojej działce 2022-10-13 13:29 650,17KB pobierz plik: Oświadczenie właściciela gruntu o wyrażeniu zgody na wykonanie inwestycji na swojej działce drukuj plik: Oświadczenie właściciela gruntu o wyrażeniu zgody na wykonanie inwestycji na swojej działce

 

do góry