WODOCIĄGI ZIEMI CIESZYŃSKIEJ SPÓŁKA Z O.O.
https://www.wzc.com.pl/strefa-klienta/uzgodnienia-lokalizacyjne
Drukuj grafikę : tak / nie

Uzgodnienia lokalizacyjne

Podane poniżej kwoty nie zawierają podatku VAT.

Lp.

Nazwa zadania

netto zł
1.

Uzgodnienie:

a) projektowanych sieci innych gestorów uzbrojenia terenu,

b) projektu zagospodarowania działki (budynki, przyłącza, ogrodzenie, wjazdy),

c) planowanych dróg z urządzeniami wod-kan.

a przy braku uzbrojenia terenu wod - kan 65,04 / komplet
b

ze sporządzeniem obrysu sieci wod - kan A4

81,30 / komplet
c ze sporządzeniem obrysu sieci wod - kan A3 101,63 / komplet
d ze sporządzeniem obrysu sieci wod - kan A2 121,95 / komplet
e ze sporządzeniem obrysu sieci wod - kan powyżej A2

142,28 / komplet

2. Koszt wydruku każdej strony wniosku wraz z załącznikami o uzgodnienie branżowe według formatu  
  A4 3,25 / strona
  A3 5,69 / strona
  A2 9,76 / strona
  A1 16,26 / strona
  A0 32,52 / strona
  druk niestandardowy 32,52 / strona


Cennik obowiązuje od 01.01.2022r.

kategoria: Dział techniczny [22]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz Drukuj załącznik
pdf Wniosek o wydanie oświadczenia możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej W-01 2022-01-04 11:07 327,51KB pobierz plik: Wniosek o wydanie oświadczenia możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej W-01 drukuj plik: Wniosek o wydanie oświadczenia możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej W-01
pdf Wniosek o wydanie warunków technicznych W-02 od 20.09.2020 2022-01-13 14:41 492,57KB pobierz plik: Wniosek o wydanie warunków technicznych W-02 od 20.09.2020 drukuj plik: Wniosek o wydanie warunków technicznych W-02 od 20.09.2020
pdf Wniosek o wydanie warunków technicznych budowy przebudowy sieci (przyłącza) wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej (W-03, W-04) 2021-10-01 08:42 1,47MB pobierz plik: Wniosek o wydanie warunków technicznych budowy przebudowy sieci (przyłącza) wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej (W-03, W-04) drukuj plik: Wniosek o wydanie warunków technicznych budowy przebudowy sieci (przyłącza) wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej (W-03, W-04)
pdf Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej (W-05, W-06, W-07) 2020-09-23 08:58 175,87KB pobierz plik: Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej (W-05, W-06, W-07) drukuj plik: Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej (W-05, W-06, W-07)
pdf Wniosek o uzgodnienie lokalizacyjne (W-08) 2022-01-03 14:26 187,71KB pobierz plik: Wniosek o uzgodnienie lokalizacyjne (W-08) drukuj plik: Wniosek o uzgodnienie lokalizacyjne (W-08)
pdf Wniosek o potwierdzenie zgodności sporządzonego planu sytuacyjnego z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci oraz o dokonanie odbioru technicznego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej W-09 2022-01-03 14:36 401,74KB pobierz plik: Wniosek o potwierdzenie zgodności sporządzonego planu sytuacyjnego z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci oraz o dokonanie odbioru technicznego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej W-09 drukuj plik: Wniosek o potwierdzenie zgodności sporządzonego planu sytuacyjnego z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci oraz o dokonanie odbioru technicznego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej W-09
pdf Wniosek o wydanie kopii protokołu końcowego W-10 2022-01-03 14:36 108,09KB pobierz plik: Wniosek o wydanie kopii protokołu końcowego W-10 drukuj plik: Wniosek o wydanie kopii protokołu końcowego W-10
pdf Wniosek o wydanie prolongaty lub zmianę warunków technicznych W-11 2021-08-04 12:58 246,15KB pobierz plik: Wniosek o wydanie prolongaty lub zmianę warunków technicznych W-11 drukuj plik: Wniosek o wydanie prolongaty lub zmianę warunków technicznych W-11
pdf Wniosek o nadzór techniczny W-12 2022-01-04 11:12 170,3KB pobierz plik: Wniosek o nadzór techniczny W-12 drukuj plik: Wniosek o nadzór techniczny W-12
pdf Umowa o przyłączenie do sieci wodociągowej - UW-01 dotyczy warunków do dnia 19.09.2020 2022-01-04 11:13 220,83KB pobierz plik: Umowa o przyłączenie do sieci wodociągowej - UW-01 dotyczy warunków do dnia 19.09.2020 drukuj plik: Umowa o przyłączenie do sieci wodociągowej - UW-01 dotyczy warunków do dnia 19.09.2020
pdf Umowa o przyłączenie do Kanalizacji Sanitarnej - UK-01 dotyczy warunków do dnia 19.09.2020 2021-10-12 09:04 314,63KB pobierz plik: Umowa o przyłączenie do Kanalizacji Sanitarnej - UK-01 dotyczy warunków do dnia 19.09.2020 drukuj plik: Umowa o przyłączenie do Kanalizacji Sanitarnej - UK-01 dotyczy warunków do dnia 19.09.2020
pdf Oświadczenie Geodety (TT-O-01) 2022-01-13 14:43 155,23KB pobierz plik: Oświadczenie Geodety (TT-O-01) drukuj plik: Oświadczenie Geodety (TT-O-01)
pdf Oświadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz należytym wykonaniu przyłącza (TT-O-02) 2021-02-16 11:49 163,78KB pobierz plik: Oświadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz należytym wykonaniu przyłącza (TT-O-02) drukuj plik: Oświadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz należytym wykonaniu przyłącza (TT-O-02)
pdf Umowa użyczenia przyłącza wodociągowego - UW-02 2021-10-12 09:03 473,7KB pobierz plik: Umowa użyczenia przyłącza wodociągowego - UW-02 drukuj plik: Umowa użyczenia przyłącza wodociągowego - UW-02
pdf Wytyczne do opracowywania projektów sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej do dnia 19.09.2020 r. 2020-09-22 13:46 259,49KB pobierz plik: Wytyczne do opracowywania projektów sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej do dnia 19.09.2020 r. drukuj plik: Wytyczne do opracowywania projektów sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej do dnia 19.09.2020 r.
pdf Wytyczne dla projektowanych pompowni wody 2020-09-21 08:43 184,98KB pobierz plik: Wytyczne dla projektowanych pompowni wody drukuj plik: Wytyczne dla projektowanych pompowni wody
pdf Wytyczne dla projektowanych pompowni ścieków 2020-09-21 08:43 185,93KB pobierz plik: Wytyczne dla projektowanych pompowni ścieków drukuj plik: Wytyczne dla projektowanych pompowni ścieków
pdf Wytyczne techniczne do projektowania sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych 2020-09-21 08:43 324,37KB pobierz plik: Wytyczne techniczne do projektowania sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych drukuj plik: Wytyczne techniczne do projektowania sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych
pdf Wytyczne techniczne do projektowania sieci, przyłączy oraz urządzeń kanalizacyjnych 2020-09-21 08:43 329,47KB pobierz plik: Wytyczne techniczne do projektowania sieci, przyłączy oraz urządzeń kanalizacyjnych drukuj plik: Wytyczne techniczne do projektowania sieci, przyłączy oraz urządzeń kanalizacyjnych
pdf Definicja przyłącza kanalizacyjnego model 2020-09-21 08:44 20,73KB pobierz plik: Definicja przyłącza kanalizacyjnego model drukuj plik: Definicja przyłącza kanalizacyjnego model
pdf Uchwała sądu najwyższego ws. przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego 2020-09-21 08:44 119,6KB pobierz plik: Uchwała sądu najwyższego ws. przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego drukuj plik: Uchwała sądu najwyższego ws. przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego
pdf Oświadczenie właściciela gruntu o wyrażeniu zgody na wykonanie inwestycji na swojej działce 2020-09-21 08:44 627,58KB pobierz plik: Oświadczenie właściciela gruntu o wyrażeniu zgody na wykonanie inwestycji na swojej działce drukuj plik: Oświadczenie właściciela gruntu o wyrażeniu zgody na wykonanie inwestycji na swojej działce

 

do góry