• BiP
  • język migowy

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. 43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10

Strona główna/Strefa Klienta/Usługi i cenniki/Możliwości zakupu wody w wyznaczonych punktach

Możliwości zakupu wody w wyznaczonych punktach

Informujemy, że WZC Sp. z o.o nie świadczy usług dowozu wody do ujęć indywidualnych.

Pobór i sprzedaż wody może odbywać się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych w obecności pracownika Naszej Spółki, do własnych pojemników (beczkowóz, beczka lub inne naczynie) wraz z własnym transportem :

Rejon Wisła:

Oczyszczalnia Wisła ul. Ustrońska 1

godz. 7:00 - 19:00
tel. +48 33 855 16 85

Rejon Ustroń:

Oczyszczalnia Ustroń ul. Sportowa 10

godz. 7:00 - 19:00
tel. +48 33 854 33 82

Rejon Cieszyn:

Rejon Cieszyn ul. Zamarska 10

godz. 6:00 - 20:00
tel. +48 33 857 96 60, +48 33 857 96 61

Rejon Strumień:

Oczyszczalnia Strumień ul. Pszczyńska 13

godz. 6:00 - 14:00
tel. +48 33 857 01 58

Rejon Skoczów:

SUW Pogórze ul. Górecka 58

godz. 7:00 - 19:00
tel. +48 33 853 37 19

Dębowiec:

Filia sieci Dębowiec ul. Szkolna 45

godz. 7:00 - 15:00
tel. +48 33 856 22 51

Pobór wody w innych miejscach z hydrantów nie wyznaczonych do tego celu przez osoby prywatne, instytucje użyteczności publicznej pobierającą wodę do celów nie związanych z akcją gaśniczą, traktowane będzie jako bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych Naszej Spółki, co jest zagrożone sankcjami określonymi w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Art.28pkt 1/.

Informujemy, że woda, którą sprzedamy we wskazanych powyżej punktach poboru spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, jednakże nie odpowiadamy za jej jakość po dostarczeniu do indywidualnych ujęć mieszkańców.

do góry