do góry

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. 43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10

Strona główna/Strefa Klienta/Umowy/Rozwiązanie umowy

Rozwiązanie umowy

Umowa może być rozwiązana: 

  • przez odbiorcę, z zachowaniem umownego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego;
  • za porozumieniem stron,
  • zgodnie z terminem wyznaczonym w umowie (umowa na czas określony).

Rozwiązanie umowy przez odbiorcę nastąpi po złożenu pisemnego wniosku o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków - formularz [2].

Umowa zostaje rozwiązana z zachowaniem umownego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

Okres wypowiedzenia może ulec skróceniu po złożeniu pisemnego wniosku o zawarcie umowy przez nowego następcę prawnego formularz [1], wówczas rozwiązanie umowy następuje za porozumieniem stron.

Uwaga! W przypadku zakończenia umownego okresu wypowiedzenia i braku złożenia pisemnego wniosku o zawarcie umowy przez nowego następcę prawnego nieruchomości, istnieją przesłanki do natychmiastowego uruchomienia procedur odcinających dostawę wody i/lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

Dodatkowo infomujemy, że akceptujemy również pisma sporządzone przez Państwa, pod warunkiem, że treść merytoryczna będzie tożsama z treścią zawartą w naszych formularzach. Ewentualna weryfikacja wniosku przeprowadzona zostanie telefonicznie, mailowo lub listownie.

 

kategoria: Umowy-wnioski [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz Drukuj załącznik
pdf [1] Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków (EZ-W-OZU) 2021-04-12 12:07 507,01KB pobierz plik: [1] Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków (EZ-W-OZU)
pdf [2] Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków (EZ-W-ORU) 2021-04-12 12:07 483,67KB pobierz plik: [2] Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków (EZ-W-ORU)