• BiP
  • język migowy

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. 43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10

Strona główna/Strefa Klienta/Umowa o zaopatrzenie w wodę i (lub) odprowadzanie ścieków/Rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i (lub) odprowadzanie ścieków

Rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i (lub) odprowadzanie ścieków

Umowa może być rozwiązana: 

  • przez odbiorcę, z zachowaniem umownego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego;
  • za porozumieniem stron,
  • zgodnie z terminem wyznaczonym w umowie (umowa na czas określony).

Rozwiązanie umowy przez odbiorcę nastąpi po złożenu pisemnego wniosku o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków - formularz [2].

Umowa zostaje rozwiązana z zachowaniem umownego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

Okres wypowiedzenia może ulec skróceniu po złożeniu pisemnego wniosku o zawarcie umowy przez nowego następcę prawnego formularz [1], wówczas rozwiązanie umowy następuje za porozumieniem stron.

Uwaga! W przypadku zakończenia umownego okresu wypowiedzenia i braku złożenia pisemnego wniosku o zawarcie umowy przez nowego następcę prawnego nieruchomości, istnieją przesłanki do natychmiastowego uruchomienia procedur odcinających dostawę wody i/lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

Dodatkowo infomujemy, że akceptujemy również pisma sporządzone przez Państwa, pod warunkiem, że treść merytoryczna będzie tożsama z treścią zawartą w naszych formularzach. Ewentualna weryfikacja wniosku przeprowadzona zostanie telefonicznie, mailowo lub listownie.

kategoria: Umowy-wnioski [4]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz Drukuj załącznik
pdf [1] Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków (EZ-W-OZU) 2023-07-18 14:53 493,7KB pobierz plik: [1] Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków (EZ-W-OZU) drukuj plik: [1] Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków (EZ-W-OZU)
pdf [2] Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków (EZ-W-ORU) 2023-02-02 14:38 394,68KB pobierz plik: [2] Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków (EZ-W-ORU) drukuj plik: [2] Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków (EZ-W-ORU)
pdf [3] Wniosek o zakup wody do własnego pojemnika (FO-W-ZWB) 2021-07-07 13:35 415,94KB pobierz plik: [3] Wniosek o zakup wody do własnego pojemnika (FO-W-ZWB) drukuj plik: [3] Wniosek o zakup wody do własnego pojemnika (FO-W-ZWB)
pdf [4] Wniosek o zmianę okresu rozliczeniowego 2023-05-04 13:56 198,45KB pobierz plik: [4] Wniosek o zmianę okresu rozliczeniowego drukuj plik: [4] Wniosek o zmianę okresu rozliczeniowego
do góry