• BiP
  • język migowy

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. 43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10

Strona główna/Strefa Klienta/Usługi i cenniki/Badanie laboratoryjne wody

Badanie laboratoryjne wody

obowiązuje od 01.01.2019 r.
ceny zawierają 23% VAT

Czynność/Oznaczenie

Cena brutto [zł]

bakterie grupy coli
(wody wodociągowe uzdatnione)
30,00
Escherichia Coli
(wody wodociągowe uzdatnione)
30,00

Zestaw 1: Bakterie grupy coli i E. Coli 
(wody wodociągowe uzdatnione)

Zestaw zawiera: opłatę za dojazd do klienta korzystającego z wody wodociągowej WZC Spółka z o.o.(w wyznaczonych przez laboratorium dniach), opłatę za transport próbki oraz pobieranie próbki.

85,00

Bakterie grupy coli  metodą Colilert
(wody ze studni, wody po lampie UV, wody surowe, potoki, rzeki i  inne w uzgodnieniu z personelem laboratorium)

50,00

Escherichia Coli metodą Colilert
(wody ze studni, wody po lampie UV, wody surowe, potoki, rzeki i  inne w uzgodnieniu z personelem laboratorium)

50,00

Zestaw 2 : Bakterie grupy coli i Escherichia Coli metodą Colilert
(wody ze studni, wody po lampie UV, wody surowe, potoki, rzeki i  inne w uzgodnieniu z personelem laboratorium).

90,00
Enterokoki kałowe 42,00
Clostridium perfringens 42,00
Pseudomonas aeruginosa** 42,00
ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C po 48h 28,00
ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h 28,00
absorbancja** (w UV254nm) 5,00
temperatura 5,00
chlor wolny 12,00
mętność 12,00
barwa 12,00
odczyn pH 12,00
przewodność  12,00
żelazo 12,00
mangan 31,00
glin 31,00
jon amonowy 31,00
azotyny 31,00
azotany 31,00
chlorki 31,00
twardość 22,00
smak** 28,00
zapach** 28,00
utlenialność** 31,00
pobieranie próbki wody 30,00
koszt transportu za 1km* 2,46

*W przypadku, gdy miejsce poboru znajduję się poza trasą poboru prób laboratorium.
**Badania wykonuje Laboratorium Wisła Czarne.

do góry