• BiP
  • język migowy

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. 43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10

Strona główna/O nas/Edukacja/Porady i informacje/Zabezpiecz instalację wodociągową przed mrozem!

Zabezpiecz instalację wodociągową przed mrozem!

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu przypominają, że w okresie zimowym właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu zobowiązane są do zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodociągowych w należytym stanie technicznym.
Okres zimowy wymaga od właścicieli nieruchomości prac porządkowych zabezpieczających m.in. przed niskimi temperaturami. Te mają wpływ m.in. na urządzenia wodociągowe, które nieodpowiednio lub w ogóle niezabezpieczone, mogą ulec awarii. Warto nadmienić, że ten obowiązek leży po stronie właśnie właściciela lub zarządcy nieruchomości.

Poniżej przedstawiamy Państwu jakie działania należy podjąć, by nie doprowadzić do zamarznięcia instalacji i urządzeń wodociągowych:

  • zabezpieczyć pomieszczenia, w których znajdują się wodomierze i urządzenia wodociągowe poprzez naprawę ubytków w ścianach, uszczelnić drzwi i okna,
  • zabezpieczyć wodomierz izolacją cieplną, np. styropianem, pianką lub innym materiałem termoizolacyjnym nie chłonącym wody tak, aby możliwy był odczyt stanu wodomierza,
  • dokonać oczyszczenia studzienek wodomierzowych - usunąć z nich wodę oraz zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia pokrywy wymagające remontu, a także należy zwrócić uwagę, żeby studnia w okresie mrozów była dokładnie zamknięta,
  • przewody wodociągowe i kanalizacyjne przechodzące przez nieużywane pomieszczenia należy ocieplić,
  • jeżeli instalacja wodociągowa używana jest tylko latem - należy zakręcić zawory odcinające po uprzednim odwodnieniu instalacji.

Jeśli odpowiednio wcześniej nie zadbamy o zabezpieczenie urządzeń wodociągowych przed mrozem, skutkiem może być nie tylko brak wody. Po likwidacji usterki często konieczna jest wymiana i wodomierza, i uszkodzonej instalacji, co generuje dodatkowe koszty, obciążające właściciela.

Co zrobić gdy dojdzie do awarii?

Jeżeli dojdzie do zamarznięcia wody i uszkodzenia wodomierza skutkującego utratą szczelności, należy zamknąć dopływ wody. Wyciek prosimy zgłosić do Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej pod bezpłatny całodobowy numer alarmowy 994. Wówczas WZC dokonają wymiany wodomierza. Jest to usługa odpłatna.

do góry