• BiP
  • język migowy

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. 43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10

Sposób na deszczówkę.

W poprzednim artykule z cyklu Deszczówka ma głos! (Mikroretencja sposobem na suszę) wyjaśnialiśmy jakie znaczenie dla gospodarki wodnej ma mikroretencja. Dziś przedstawiamy najłatwiejsze sposoby na efektywne rozprowadzenie wód opadowych na terenie posesji.

Drenaż - i wszystko podlane

Drenaż rozsączający to jedno z wielu rozwiązań ułatwiających rozlokowanie zebranej wody deszczowej. W swoim działaniu naśladuje naturalny obieg wody w przyrodzie - deszczówka rozprowadzona za pomocą systemu rur i łączników powoli przesącza się do gruntu nawadniając określony teren. Głównym elementem drenażu są zbiorniki retencyjno-rozsączające o ściankach pełnych otworów. To właśnie dzięki nim zmagazynowana woda stopniowo wsiąka w ziemię. Skrzynki można łączyć w większe zespoły o określonej pojemności, obliczanej stosownie do wielkości odwadnianej powierzchni i rodzaju. Rodzaj podłoża jest tu niezwykle istotny - drenaże można montować tylko w gruntach przepuszczalnych oraz słabo przepuszczalnych z niskim poziomem wody gruntowej. Dlatego też przed rozpoczęciem prac warto zlecić analizę warunków gruntowo-wodnych na posesji. Plusem drenaży jest natomiast to, że można je instalować nie tylko w miejscach porośniętych roślinnością, ale także pod utwardzonymi ścieżkami czy podjazdami samochodowymi.   

Studnia inna niż wszystkie

Studnia chłonna to idealne rozwiązanie dla wszystkich, których działki położone są na terenie słabo przepuszczalnym lub gliniastym. Jej celem i głównym zadaniem jest odprowadzenie wód opadowych bezpośrednio do warstwy przepuszczalnej, dzięki czemu na trawnikach przestaną pojawiać się nieestetyczne, błotne kałuże. Jeśli rozważamy zastosowanie takiej studni, konieczne będzie przeprowadzanie analizy warunków gruntowo-wodnych - specjaliści zweryfikują rodzaj gruntu na danej działce, a także wskażą optymalne miejsce montażu. Jeśli stwierdzą wysoki poziom wód gruntowych, to niestety zamontowanie studni chłonnej nie będzie możliwe. Trzeba również pamiętać, że studnie chłonne mają określony schemat budowy i tylko jego bezwzględne przestrzeganie zapewnia odpowiednią skuteczność. Zazwyczaj studnie wykonuje się z betonowych kręgów o średnicy 1 metra, sięgających maksymalnie na 3 metry. W celu zwiększenia oddawania deszczówki do gruntu czasem nawierca się najniższą część studni. Można również zastosować rury drenarskie, które ułatwiają rozprowadzenie wody na terenie całego trawnika czy ogrodu.

Moja woda, wspólne korzyści

Oprócz gminnych i miejskich projektów ułatwiających zbieranie deszczówki, pojawił się również program rządowy. „Moja woda” to projekt idealny dla wszystkich zainteresowanych tworzeniem oczka wodnego, ale nie tylko. Pieniądze będzie można wykorzystać na przewody odprowadzające wody opadowe (zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, oczka wodnego, instalacji rozsączającej), zbiornik retencyjny podziemny lub nadziemny, instalację rozsączającą oraz elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody. Każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł otrzymać dotację do 5 tys. zł (ale nie więcej niż 80 procent kosztów). Dofinansowanie będzie dotyczyło tylko kosztów poniesionych po 1 czerwca 2020 r., a żeby mieszkańcy Ziemi Cieszyńskiej mogli wziąć udział w programie, muszą zgłosić się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

do góry