• BiP
  • język migowy

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. 43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10

Strona główna/O nas/Edukacja/Porady i informacje/Napełnianie basenów i podlewanie ogródków.

Napełnianie basenów i podlewanie ogródków.

Co roku wiele osób zwraca się do nas z prośbą o umożliwienie napełnienia przydomowych basenów, oczek wodnych itp. bezpośrednio z hydrantu zlokalizowanego na posesji lub w jej pobliżu.
Niestety taki wniosek spotka się z odmową realizacji. Hydrant jest urządzeniem wodociągowym, który umożliwia bezpośredni pobór wody z sieci wodociągowej do celów przeciwpożarowych (w zakresie istniejących parametrów technicznych i hydraulicznych tych urządzeń) oraz do celów technologicznych, głównie konieczności płukania sieci wodociągowej po usunięciu awarii w celu utrzymania jej czystości, jak również konieczności okresowego płukania sieci wodociągowej na tzw. końcówkach, gdzie rozbiór wody z uwagi na niewielką ilość odbiorców nie zapewnia jej wymiany, co w konsekwencji może doprowadzić do tzw. wtórnego zanieczyszczenia wody w sieci.
Należy pamiętać, że każde otwarcie hydrantu powoduje spadki ciśnienia w sieci wodociągowej - utrudniając, a często uniemożliwiając jej pobór przez odbiorców, których posesje położone są powyżej hydrantu (wzgórza, wysokie bloki itp.).
Gwałtowny wypływ wody z otwartego hydrantu powoduje dodatkowo naruszenie osadów zalegających w sieci wodociągowej (tzw. biofilm), co znacznie wpływa na pogorszenie parametrów fizyko - chemicznych wody przesyłanej do odbiorców poprzez sieć.
Rezultatem powyższego są liczne, uzasadnione skargi naszych odbiorców co do jakości wody (woda o zabarwieniu brązowym) oraz spadku ciśnienia dynamicznego w punkcie jej poboru.
Zdecydowanie przestrzegamy również przed samodzielnymi próbami uruchamiania hydrantów i poboru wody przez osoby nieupoważnione nawet gdy hydrant zlokalizowany jest na terenie prywatnym lub w jego pobliżu. Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków za bezumowny pobór wody z urządzeń wodociągowych grozi kara grzywny do 5.000,00zł (art. 28, pkt 1 cyt. Ustawy).

Okresowo pogorszona jakość wody (podwyższona zawartość żelaza - barwa oraz mętność) może wystąpić również w wyniku poboru wody do napełniania basenów bezpośrednio z wewnętrznej instalacji wodociągowej budynku. Zabarwienie wody zwykle spowodowane jest czynnikami takimi jak:

  • uruchomienie nieużywanej instalacji wewnętrznej do napełniania basenu oraz naruszenie zgromadzonych w niej osadów po okresie zimowym,
  • obecność innych osadów na dnie basenu,
  • stosowanie środków dezynfekcyjnych lub czyszczących,
  • utlenianie rozpuszczonych związków żelaza po kontakcie wody wodociągowej z powietrzem atmosferycznym i wytrącanie się w postaci rdzawego osadu,
  • obecność w powietrzu pyłków roślin i kwiatów itp.

Biorąc pod uwagę powyższe, istnieje wiele przyczyn zanieczyszczenia wody w basenie, które trudno jednoznacznie określić. Odpowiedzialność naszej Spółki za jakość dostarczanej wody dotyczy miejsca jej przekazania, tj. za wodomierzem głównym, a nie basenu. Spółka nie uwzględnia reklamacji dotyczących zanieczyszczonej wody w basenie.


Kolejnym tematem związanym z eksploatacją przydomowych basenów kąpielowych jest chęć odpisania ilości wody służącej do jego napełnienia (tzw. bezpowrotnie zużytej) od rachunku za odprowadzane ścieki.
I tu również cytowana powyżej ustawa reguluje tą sprawę w art. 27 pkt 6, który brzmi:

„W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług”.

Czyli należy wykonać wewnętrzną instalację wodociągową wraz z dodatkowym wodomierzem, która może służyć tylko do zasilania basenu lub oczka wodnego itp.
Tak wykonana instalacja da możliwość korekty faktury za ilość odprowadzonych ścieków.
Pamiętajmy również, że w myśl obowiązujących przepisów woda z basenu kąpielowego jest ściekiem, którego odprowadzenie lub zagospodarowanie również podlega odpowiednim regulacjom prawnym.

 

do góry