• BiP
  • język migowy

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. 43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10

Strona główna/O nas/Edukacja/Porady i informacje/Dlaczego po podłączeniu do kanalizacji czasami dokuczają nieprzyjemne zapachy z niej się wydobywające?

Dlaczego po podłączeniu do kanalizacji czasami dokuczają nieprzyjemne zapachy z niej się wydobywające?

Dlaczego po podłączeniu do kanalizacji czasami dokuczają nieprzyjemne zapachy z niej się wydobywające?

 

Nieprzyjemne zapachy wydobywające się z urządzeń sanitarnych, wysysanie wody z syfonów, bulgotanie w przewodach, powolny odpływ ścieków, to tylko niektóre symptomy nieprawidłowego działania systemu wentylacji wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej budynku. Aby zapobiec tego typu niepożądanym zjawiskom w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy w syfonach podłogowych kratek ściekowych, umywalek, brodzików oraz wanien znajduje się woda i w razie konieczności uzupełnić ją pamiętając o regularnym powtarzaniu tej czynności. Szczególnie należy zwrócić uwagę na powyższe w obiektach o charakterze sezonowym, z których korzystamy sporadycznie. Jeżeli uzupełnienie wody w syfonach nie przyniesie oczekiwanych efektów kolejnym krokiem powinno być sprawdzenie  wentylacji wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, która może być wykonana wadliwie, może być niedrożna, lub może jej nie być wcale. Jeśli wewnętrzna instalacja kanalizacyjna nie jest odpowiednio wentylowana, czyli nie funkcjonuje dobrze, wtedy spływające ścieki wypełniają cały przekrój rury kanalizacyjnej, powodując w ten sposób powstanie podciśnienia. W wyniku tego zostaje wyssana woda z syfonu z urządzenia sanitarnego, a do pomieszczenia dostają się wyziewy z kanalizacji.

Co zrobić, aby uniknąć źle działającej wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej czego efektem mogą być nieprzyjemne zapachy wydostające się z kanalizacji?

Przede wszystkim należy wykonać ją zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi regulującymi przedmiotowe zagadnienie:

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022 poz.1225).
  • PN-81/B-10700/01. Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
  • PN-EN 12380 Zawory napowietrzające do systemów kanalizacyjnych - Wymagania, metody badań i ocena zgodności.

 

Podpowiadamy, jak prawidłowo wykonać piony kanalizacyjne (przewodów spustowych):

  • Piony powinny być wyprowadzone ponad dach domu i na wysokości 50-100 cm nad nim zakończone wywiewką, czyli specjalną kształtką o średnicy co najmniej takiej jak średnica pionu. Brak odpowietrzenia wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej powoduje, że podczas odprowadzania ścieków może nastąpić zassanie wody z syfonów urządzeń kanalizacyjnych budynku co w konsekwencji, może doprowadzić do  wydostawania się nieprzyjemnych i niebezpiecznych odorów do pomieszczeń.
  • Pojedynczy pion kanalizacyjny na całej swojej długości powinien być wykonany z rur takiej samej średnicy.
  • Wentylacja instalacji kanalizacyjnej nie może się łączyć z wentylacją grawitacyjną pomieszczeń mieszkalnych, aby wyziewy z kanalizacji nie przedostawały się do wnętrza domu.

Dlaczego należy dbać o wewnętrzną instalację kanalizacyjną?

Ścieki spływające kanalizacją wewnętrzną budynku tworzą w części instalacji podciśnienie zasysając powietrze do rur a w innej części nadciśnienie. W związku z powyższym instalacja powinna być tak wykonana by powietrze mogło swobodnie się do niej dostawać i wydostawać

Pamiętać należy, że odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej spoczywa na właścicielu budynku.

 

 

do góry