• BiP
  • język migowy

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. 43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10

Edukacja

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej od lat promują działania, których celem jest ochrona środowiska naturalnego i propagowanie postaw ekologicznych. Przygotowana przez Spółkę oferta edukacyjna ma rozmaity charakter i kierowana jest do różnych grup wiekowych. 

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej organizują i uczestniczą w wielu kampaniach ekologicznych obywających się na terenach objętych działalnością Spółki. Chętnie współpracują ze szkołami i przedszkolami, w przystępny sposób przybliżając dzieciom zagadnienia związane z uzdatnianiem wody i oczyszczaniem ścieków. W ten sposób umożliwia się młodym ludziom zdobywanie cennej wiedzy dotyczącej szeroko rozumianej ochrony środowiska obejmującej również tak ważną dziedzinę jak zrównoważone gospodarowanie zasobami.

W ramach działań edukacyjnych Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej przeprowadzają w szkołach i przedszkolach prelekcje oraz organizują wycieczki na teren oczyszczalni ścieków rozbudzając tym samym świadomość ekologiczną dzieci, a co za tym idzie czyniąc z nich praktycznych propagatorów ochrony środowiska.

Z myślą o najmłodszych Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej wydały także książeczkę edukacyjną „Wodźmin Beskidzki  - Obrońca Czystej Wody”.

Porady i informacje

do góry