Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o.
https://www.wzc.com.pl/o-nas/zabezpiecz-instalacje-wodociagowa-przed-mrozem
Drukuj grafikę : tak / nie

Zabezpiecz instalację wodociągową przed mrozem!

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu przypominają, że w okresie zimowym właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu zobowiązane są do zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodociągowych w należytym stanie technicznym.
Okres zimowy wymaga od właścicieli nieruchomości prac porządkowych zabezpieczających m.in. przed niskimi temperaturami. Te mają wpływ m.in. na urządzenia wodociągowe, które nieodpowiednio lub w ogóle niezabezpieczone, mogą ulec awarii. Warto nadmienić, że ten obowiązek leży po stronie właśnie właściciela lub zarządcy nieruchomości.

Poniżej przedstawiamy Państwu jakie działania należy podjąć, by nie doprowadzić do zamarznięcia instalacji i urządzeń wodociągowych:

Jeśli odpowiednio wcześniej nie zadbamy o zabezpieczenie urządzeń wodociągowych przed mrozem, skutkiem może być nie tylko brak wody. Po likwidacji usterki często konieczna jest wymiana i wodomierza, i uszkodzonej instalacji, co generuje dodatkowe koszty, obciążające właściciela.

Co zrobić gdy dojdzie do awarii?

Jeżeli dojdzie do zamarznięcia wody i uszkodzenia wodomierza skutkującego utratą szczelności, należy zamknąć dopływ wody. Wyciek prosimy zgłosić do Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej pod bezpłatny całodobowy numer alarmowy 994. Wówczas WZC dokonają wymiany wodomierza. Jest to usługa odpłatna.

do góry