do góry

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. 43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10

Strona główna/O nas/Edukacja/Porady/Informacja na temat uruchomienia Centralnej Dyspozytorni!

Informacja na temat uruchomienia Centralnej Dyspozytorni!

Zarząd Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. w Ustroniu informuje, że od 1 maja bieżącego roku w siedzibie firmy przy ul. Myśliwskiej 10, została uruchomiona Centralna Dyspozytornia, której pracownicy pełnić będą dyżur w systemie całodobowym.
Oprócz realizacji zadań związanych z zarządzaniem siecią wodociągową na terenie działania Spółki, Dyspozytornia przejmuje również obowiązek całodobowego przyjmowania zgłoszeń od naszych odbiorców dotyczących awarii sieci wodociągowo - kanalizacyjnej oraz pozostałej infrastruktury wodociągowej. Zgłoszenia te przyjmowane będą pod numerem telefonicznym 994.
Ponieważ do tej pory funkcjonowało kilka numerów telefonicznych, pod którymi przyjmowano zgłoszenia, pozostawiamy jeszcze okres przejściowy, w którym informacje o awariach będą przyjmowane również pod dotychczas użytkowanymi numerami telefonów.
Mamy nadzieję, że nowy system przyjmowania zgłoszeń dotyczących awarii wpłynie pozytywnie na relacje z naszymi odbiorcami w tym zakresie.