• BiP
  • język migowy

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. 43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10

Strona główna/Strefa Klienta/Wodomierze/Montaż wodomierza dodatkowego

Montaż wodomierza dodatkowego

Procedury montażu wodomierza dodatkowego:

Odbiorcy, którzy używają wodę do celów bezpowrotnie zużytych, tj. np do:

  • napełnienia basenu,
  • podlewania trawnika,
  • podlewania upraw w przydomowej szklarni lub folii,
  • pojenia inwentarza,
  • budowy lub remontu,
  • procesów technologicznych i/lub produkcyjnych,

mają możliwość odliczenia ilości odprowadzanych ścieków, gdy zachowane będą warunki określone w Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), tj.:

Art. 27 pkt. 6. „W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy Usług.”

Przebudowę instalacji wewnętrznej budynku, wykonanie podejścia w celu zamontowania dodatkowego wodomierza oraz zakup i montaż, Odbiorca wykonuje na własny koszt.

Podlicznik jest własnością Odbiorcy i odpowiada on za ewentualną jego naprawę oraz utrzymanie go w dacie ważności cechy legalizacyjnej zapewniając jego wymianę.

Zainstalowany wodomierz traktowany jest wówczas jako punkt pomiarowy poboru wody tj. odczytywany, a tym samym pobierana jest opłata abonamentowa zgodnie z obowiązującą taryfą za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zatwierdzona przez organ regulacyjny, którym jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Uwaga! Zanim Państwo podejmą decyzję o zamontowaniu wodomierza mierzącego ilość bezpowrotnie zużytej wody, prosimy o dokładne przeanalizowanie kosztów związanych z wykonaniem i utrzymaniem instalacji, montażem wodomierza wraz z jego legalizacją oraz przeanalizowanie możliwych do uzyskania korzyści z tego tytułu, w najbliższych latach.

do góry