• BiP
  • język migowy

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. 43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10

Strona główna/Strefa Klienta/Taryfa za wodę i ścieki/Taryfa za dostarczaną wodę do 18.04.2023 r. (nieobowiązująca)

Taryfa za dostarczaną wodę do 18.04.2023 r. (nieobowiązująca)

Wysokość ceny i stawek opłat za dostarczaną wodę do 18.04.2023 r.

Lp Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena / stawka opłaty abonamentowej Jednostka miary
Netto z VAT
a. Okres od 1 do 12 miesiąca (tj. od 12.08.2021 r. do 11.08.2022 r.):
ODBIORCY ROZLICZANI W OKRESIE ROZLICZENIOWYM DWUMIESIĘCZNYM
1 Grupa 1.1
Gospodarstwa domowe rozliczane według wodomierza głównego
- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej
5,90
25,24
6,37
27,26
zł/m3
zł/odbiorcę-
punkt / na 2 miesiące
Grupa 1.2
Gospodarstwa domowe rozliczane według wodomierza głównego z e-fakturą
- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej dla e-faktury
5,90
23,10
6,37
24,95
Grupa 2.1
Gospodarstwa domowe rozliczane według dodatkowego wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą
- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej za dodatkowy wodomierz
5,90
7,59
6,37
8,20
Grupa 2.2
Gospodarstwa domowe rozliczane według dodatkowego wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą z e-fakturą

- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej za dodatkowy wodomierz dla e-faktury

5,90
5,45
6,37
5,89
Grupa 3.1
Gospodarstwa domowe rozliczane według norm zużycia wody
- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej
5,90
22,26
6,37
24,04
Grupa 3.2
Gospodarstwa domowe rozliczane według norm zużycia wody z e-fakturą
- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej dla e-faktury
5,90
20,12
6,37
21,73

ODBIORCY ROZLICZANI W OKRESIE ROZLICZENIOWYM MIESIĘCZNYM

2 Grupa 4.1
Pozostali odbiorcy rozliczani według wodomierza głównego
- cena wody (zł/m3)
-stawka opłaty abonamentowej
5,90
15,77
6,37
17,03

zł/m3
zł/odbiorcę-
punkt / na 1 miesiąc

Grupa 4.2
Pozostali odbiorcy rozliczani według wodomierza głównego z e-fakturą

- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej dla e-faktury
5,90
14,27
6,37
15,41
Grupa 5.1
Pozostali odbiorcy Rozliczani według dodatkowego wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą
- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej za dodatkowy wodomierz
5,90
6,95
6,37
7,51
Grupa 5.2
Pozostali odbiorcy rozliczani według dodatkowego wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą z e-fakturą
- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej za dodatkowy wodomierz dla e-faktury
5,90
5,45
6,37
5,89
Grupa 6.1
Pozostali odbiorcy rozliczani według norm zużycia wody
- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej
5,90
12,80
6,37
13,82
Grupa 6.2
Pozostali odbiorcy rozliczani według norm zużycia wody z e-faktura
- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej dla e-faktury
5,90
11,30
6,37
12,20
Lp Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena / stawka opłaty abonamentowej Jednostka miary
Netto z VAT
b. Okres od 13 do 24 miesiąca (tj. od 12.08.2022 r. do 18.04.2023 r.):
ODBIORCY ROZLICZANI W OKRESIE ROZLICZENIOWYM DWUMIESIĘCZNYM
1 Grupa 1.1
Gospodarstwa domowe rozliczane według wodomierza głównego
- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej
5,98
25,34
6,46
27,37
zł/m3
zł/odbiorcę-
punkt / na 2 miesiące
Grupa 1.2
Gospodarstwa domowe rozliczane według wodomierza głównego z e-fakturą
- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej dla e-faktury
5,98
23,20
6,46
25,06
Grupa 2.1
Gospodarstwa domowe rozliczane według dodatkowego wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą
- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej za dodatkowy wodomierz
5,98
7,80
6,46
8,42
Grupa 2.2
Gospodarstwa domowe rozliczane według dodatkowego wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą z e-fakturą

- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej za dodatkowy wodomierz dla e-faktury

5,98
5,66
6,46
6,11
Grupa 3.1
Gospodarstwa domowe rozliczane według norm zużycia wody
- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej
5,98
22,31
6,46
24,09
Grupa 3.2
Gospodarstwa domowe rozliczane według norm zużycia wody z e-fakturą
- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej dla e-faktury
5,98
20,17
6,46
21,78
ODBIORCY ROZLICZANI W OKRESIE ROZLICZENIOWYM MIESIĘCZNYM
2 Grupa 4.1
Pozostali odbiorcy rozliczani według wodomierza głównego
- cena wody (zł/m3)
-stawka opłaty abonamentowej
5,98
15,93
6,46
17,20
zł/m3
zł/odbiorcę-
punkt / na 1 miesiąc

Grupa 4.2
Pozostali odbiorcy rozliczani według wodomierza głównego z e-fakturą

- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej dla e-faktury
5,98
14,43
6,46
15,58
Grupa 5.1
Pozostali odbiorcy Rozliczani według dodatkowego wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą
- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej za dodatkowy wodomierz
5,98
7,16
6,46
7,73
Grupa 5.2
Pozostali odbiorcy rozliczani według dodatkowego wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą z e-fakturą
- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej za dodatkowy wodomierz dla e-faktury
5,98
5,66
6,46
6,11
Grupa 6.1
Pozostali odbiorcy rozliczani według norm zużycia wody
- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej
5,98
12,90
6,46
13,93
Grupa 6.2
Pozostali odbiorcy rozliczani według norm zużycia wody z e-faktura
- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej dla e-faktury
5,98
11,40
6,46
12,31
Lp Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena / stawka opłaty abonamentowej Jednostka miary
Netto z VAT
c. Okres od 25 miesiąca do 36 miesiąca (nie obowiązuje):
ODBIORCY ROZLICZANI W OKRESIE ROZLICZENIOWYM DWUMIESIĘCZNYM
1 Grupa 1.1
Gospodarstwa domowe rozliczane według wodomierza głównego
- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej
6,04
25,63
6,52
27,68
zł/m3
zł/odbiorcę-
punkt / na 2 miesiące
Grupa 1.2
Gospodarstwa domowe rozliczane według wodomierza głównego z e-fakturą
- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej dla e-faktury
6,04
23,49
6,52
25,37
Grupa 2.1
Gospodarstwa domowe rozliczane według dodatkowego wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą
- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej za dodatkowy wodomierz
6,04
8,20
6,52
8,86
Grupa 2.2
Gospodarstwa domowe rozliczane według dodatkowego wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą z e-fakturą

- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej za dodatkowy wodomierz dla e-faktury

6,04
6,06
6,52
6,54
Grupa 3.1
Gospodarstwa domowe rozliczane według norm zużycia wody
- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej
6,04
22,34
6,52
24,13
Grupa 3.2
Gospodarstwa domowe rozliczane według norm zużycia wody z e-fakturą
- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej dla e-faktury
6,04
20,20
6,52
21,82
ODBIORCY ROZLICZANI W OKRESIE ROZLICZENIOWYM MIESIĘCZNYM
2 Grupa 4.1
Pozostali odbiorcy rozliczani według wodomierza głównego
- cena wody (zł/m3)
-stawka opłaty abonamentowej
6,04
16,28
6,52
17,58
zł/m3
zł/odbiorcę-
punkt / na 1 miesiąc
Grupa 4.2
Pozostali odbiorcy rozliczani według wodomierza głównego z e-fakturą
- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej dla e-faktury

6,04
14,78

6,52
15,96
Grupa 5.1
Pozostali odbiorcy Rozliczani według dodatkowego wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą
- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej za dodatkowy wodomierz
6,04
7,56
6,52
8,16
Grupa 5.2
Pozostali odbiorcy rozliczani według dodatkowego wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą z e-fakturą
- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej za dodatkowy wodomierz dla e-faktury
6,04
6,06
6,52
6,54
Grupa 6.1
Pozostali odbiorcy rozliczani według norm zużycia wody
- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej
6,04
12,98
6,52
14,02
Grupa 6.2
Pozostali odbiorcy rozliczani według norm zużycia wody z e-faktura
- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej dla e-faktury
6,04
11,48
6,52
12,40

Do ceny i stawek opłat określonych w kolumnie 4 tabeli l dolicza się podatek od to­warów i usług z załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.106 z późniejszymi zmianami). Wysokość podatku VAT w tabeli l wynosi 8% na dzień złożenia wniosku.

 

Taryfa:

do góry