• BiP
  • język migowy

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. 43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10

Strona główna/Strefa Klienta/Taryfa za wodę i ścieki/Taryfa za dostarczaną wodę od 19.04.2023 r.

Taryfa za dostarczaną wodę od 19.04.2023 r.

Okres obowiązywania, od 1 do 12 miesiąca (tj. od 19.04.2023 r. do 18.04.2024 r.): 

Nazwa taryfy Cena Woda Netto zł/m3 ABONAMENT Netto zł / na odbiorcę - punkt Cena Woda z VAT zł / m3 ABONAMENT z VAT zł / na odbiorcę - punkt

 

W1

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczaną za pomocą wodomierza głównego, z cyklem rozliczeniowym - jednomiesięcznym, z fakturą papierową 
6,60 12,17 7,13 13,14

 

W2

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczaną za pomocą wodomierza głównego, z cyklem rozliczeniowym - jednomiesięcznym, z e-fakturą
6,60 11,40 7,13 12,31

 

W3

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczaną za pomocą wodomierza głównego, z cyklem rozliczeniowym - dwumiesięcznym, z fakturą papierową 
6,60 21,49 7,13 23,21

 

W4

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczaną za pomocą wodomierza głównego, z cyklem rozliczeniowym - dwumiesięcznym, z e-fakturą 
6,60 20,09 7,13 21,70

 

W5

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczaną na podstawie norm zużycia wody, z cyklem rozliczeniowym - jednomiesięcznym, z fakturą papierową 
6,60 10,84 7,13 11,71

 

W6

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczaną na podstawie norm zużycia wody, z cyklem rozliczeniowym - jednomiesięcznym, z e-fakturą 
6,60 10,07 7,13 10,88

 

W7

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczaną za pomocą wodomierza lokalowego ( art.6 ust 6 ustawy uzzwioś) , z cyklem rozliczeniowym - jednomiesięcznym, z fakturą papierową 
6,60 3,48 7,13 3,76

 

W8

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczaną za pomocą wodomierza lokalowego ( art.6 ust 6 ustawy uzzwioś), z cyklem rozliczeniowym - jednomiesięcznym, z e-fakturą 
6,60 2,71 7,13 2,93

 

W9

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczaną za pomocą wodomierza lokalowego ( art.6 ust 6 ustawy uzzwioś), z cyklem rozliczeniowym - dwumiesięcznym, z fakturą papierową 
6,60 4,11 7,13 4,44

 

W10

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczaną za pomocą wodomierza lokalowego ( art.6 ust 6 ustawy uzzwioś), z cyklem rozliczeniowym - dwumiesięcznym, z e-fakturą 
6,60 2,71 7,13 2,93

 

W11

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczaną za pomocą wodomierza głównego, z cyklem rozliczeniowym - jednomiesięcznym, z fakturą papierową 
6,60 15,63 7,13 16,88

 

W12

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczaną za pomocą wodomierza głównego, z cyklem rozliczeniowym - jednomiesięcznym, z e-fakturą 
6,60 14,10 7,13 15,23

 

W13

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczaną za pomocą wodomierza głównego, z cyklem rozliczeniowym - dwumiesięcznym, z fakturą papierową 
6,60 25,59 7,13 27,64

 

W14

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę , rozliczaną za pomocą wodomierza głównego, z cyklem rozliczeniowym - dwumiesięcznym, z e-fakturą 
6,60 22,79 7,13 24,61

 

W15

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę , rozliczaną na podstawie norm zużycia wody, z cyklem rozliczeniowym - jednomiesięcznym, z fakturą papierową 
6,60 12,98 7,13 14,02

 

W16

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczaną na podstawie norm zużycia wody, z cyklem rozliczeniowym - jednomiesięcznym, z e-fakturą 
6,60 11,45 7,13 12,37

 

W17

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczaną na podstawie norm zużycia wody, z cyklem rozliczeniowym - dwumiesięcznym, z fakturą papierową 
6,60 22,94 7,13 24,78

 

W18

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczaną na podstawie norm zużycia wody, z cyklem rozliczeniowym - dwumiesięcznym, z e-fakturą 
6,60 20,14 7,13 21,75

 

W19

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczaną za pomocą wodomierza lokalowego  ( art.6 ust 6 ustawy uzzwioś),
z cyklem rozliczeniowym - jednomiesięcznym, z fakturą papierową 
6,60 6,94 7,13 7,50

 

W20

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczaną za pomocą wodomierza lokalowego  ( art.6 ust 6 ustawy uzzwioś),
z cyklem rozliczeniowym - jednomiesięcznym, z e-fakturą 
6,60 5,41 7,13 5,84

 

W21

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczaną za pomocą wodomierza lokalowego  ( art.6 ust 6 ustawy uzzwioś),
z cyklem rozliczeniowym - dwumiesięcznym, z fakturą papierową 
6,60 8,21 7,13 8,87

 

W22

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczaną za pomocą wodomierza lokalowego  ( art.6 ust 6 ustawy uzzwioś),
z cyklem rozliczeniowym - dwumiesięcznym, z e-fakturą 
6,60 5,41 7,13 5,84

 

W23

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do pozostałych celów, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczaną za pomocą wodomierza głównego, z cyklem rozliczeniowym - jednomiesięcznym, z fakturą papierową 
6,72 12,17 7,26 13,14

 

W24

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do pozostałych celów, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczaną za pomocą wodomierza głównego, z cyklem rozliczeniowym - jednomiesięcznym, z e-fakturą 
6,72 11,40 7,26 12,31

 

W25

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do pozostałych celów, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczaną za pomocą wodomierza głównego, z cyklem rozliczeniowym - dwumiesięcznym, z fakturą papierową 
6,72 21,49 7,26 23,21

 

W26

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do pozostałych celów, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczaną za pomocą wodomierza głównego, z cyklem rozliczeniowym - dwumiesięcznym, z e-fakturą 
6,72 20,09 7,26 21,70

 

W27

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do pozostałych celów, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczaną na podstawie norm zużycia wody, z cyklem rozliczeniowym - jednomiesięcznym, z fakturą papierową 
6,72 10,84 7,26 11,71

 

W28

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do pozostałych celów, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczaną za pomocą wodomierza lokalowego ( art.6 ust 6 ustawy uzzwioś), z cyklem rozliczeniowym - jednomiesięcznym,
z fakturą papierową 
6,72 3,48 7,26 3,76

 

W29

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do pozostałych celów, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczaną za pomocą wodomierza lokalowego ( art.6 ust 6 ustawy uzzwioś), z cyklem rozliczeniowym - jednomiesięcznym,
z e-fakturą 
6,72 2,71 7,26 2,93

 

W30

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do pozostałych celów, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczaną za pomocą wodomierza lokalowego ( art.6 ust 6 ustawy uzzwioś), z cyklem rozliczeniowym - dwumiesięcznym,
z fakturą papierową 
6,72 4,11 7,26 4,44

 

W31

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do pozostałych celów, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczaną za pomocą wodomierza lokalowego ( art.6 ust 6 ustawy uzzwioś), z cyklem rozliczeniowym - dwumiesięcznym,
z e-fakturą 
6,72 2,71 7,26 2,93

 

W32

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do pozostałych celów, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę , rozliczaną za pomocą wodomierza głównego, z cyklem rozliczeniowym - jednomiesięcznym, z fakturą papierową 
6,72 15,63 7,26 16,88

 

W33

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do pozostałych celów, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę , rozliczaną za pomocą wodomierza głównego, z cyklem rozliczeniowym - jednomiesięcznym, z e-fakturą 
6,72 14,10 7,26 15,23

 

W34

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do pozostałych celów, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę , rozliczaną za pomocą wodomierza głównego, z cyklem rozliczeniowym - dwumiesięcznym, z fakturą papierową 
6,72 25,59 7,26 27,64

 

W35

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do pozostałych celów, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczaną za pomocą wodomierza głównego, z cyklem rozliczeniowym - dwumiesięcznym, z e-fakturą 
6,72 22,79 7,26 24,61

 

W36

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do pozostałych celów, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczaną za pomocą wodomierza lokalowego  ( art.6 ust 6 ustawy uzzwioś), z cyklem rozliczeniowym - jednomiesięcznym, z fakturą papierową 
6,72 6,94 7,26 7,50

 

W37

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do pozostałych celów, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczaną za pomocą wodomierza lokalowego  ( art.6 ust 6 ustawy uzzwioś), z cyklem rozliczeniowym - jednomiesięcznym, z e-fakturą 
6,72 5,41 7,26 5,84

 

W38

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do pozostałych celów, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczaną za pomocą wodomierza lokalowego  ( art.6 ust 6 ustawy uzzwioś), z cyklem rozliczeniowym - dwumiesięcznym, z fakturą papierową 
6,72 8,21 7,26 8,87

 

W39

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do pozostałych celów, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczaną za pomocą wodomierza lokalowego  ( art.6 ust 6 ustawy uzzwioś), z cyklem rozliczeniowym - dwumiesięcznym, z e-fakturą 
6,72 5,41 7,26 5,84

 

W40

podmioty zużywające wodę na cele przeciwpożarowe ( art. 22 ustawy uzzwioś ), uwzględniającą utrzymanie w gotowości hydrantów p.poż., rozliczaną na podstawie zadeklarowanej ilości, z cyklem rozliczeniowym - jednomiesięcznym, z fakturą papierową
6,72 328,36 7,26 354,63
Sformułowania użyte w opisach taryfowych grup odbiorców usług oznaczają odpowiednio:
  1. woda przeznaczoną do spożycia przez ludzi - woda do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, o którym mowa w art. 274 pkt 4 Prawa Wodnego
  2. woda przeznaczoną do pozostałych celów - woda do celów określonych w art. 274 pkt 2 Prawa Wodnego nie będąca wodą przeznaczoną do celu, o którym mowa w literze a powyżej

Okres obowiązywania, od 13 do 24 miesiąca (tj. od 19.04.2024 r. do 18.04.2025 r.): 

Nazwa taryfy Cena Woda
Netto zł/m3
ABONAMENT Netto zł / na odbiorcę - punkt Cena Woda z VAT zł / m3 ABONAMENT z VAT zł / na odbiorcę - punkt

 

W1

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczaną za pomocą wodomierza głównego, z cyklem rozliczeniowym - jednomiesięcznym, z fakturą papierową 
6,75 12,31 7,29 13,29

 

W2

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczaną za pomocą wodomierza głównego, z cyklem rozliczeniowym - jednomiesięcznym, z e-fakturą
6,75 11,50 7,29 12,42

 

W3

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczaną za pomocą wodomierza głównego, z cyklem rozliczeniowym - dwumiesięcznym, z fakturą papierową 
6,75 21,66 7,29 23,39

 

W4

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczaną za pomocą wodomierza głównego, z cyklem rozliczeniowym - dwumiesięcznym, z e-fakturą 
6,75 20,19 7,29 21,81

 

W5

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczaną na podstawie norm zużycia wody, z cyklem rozliczeniowym - jednomiesięcznym, z fakturą papierową 
6,75 10,92 7,29 11,79

 

W6

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczaną na podstawie norm zużycia wody, z cyklem rozliczeniowym - jednomiesięcznym, z e-fakturą 
6,75 10,11 7,29 10,92

 

W7

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczaną za pomocą wodomierza lokalowego ( art.6 ust 6 ustawy uzzwioś) , z cyklem rozliczeniowym - jednomiesięcznym, z fakturą papierową 
6,75 3,62 7,29 3,91

 

W8

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczaną za pomocą wodomierza lokalowego ( art.6 ust 6 ustawy uzzwioś), z cyklem rozliczeniowym - jednomiesięcznym, z e-fakturą 
6,75 2,81 7,29 3,03

 

W9

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczaną za pomocą wodomierza lokalowego ( art.6 ust 6 ustawy uzzwioś), z cyklem rozliczeniowym - dwumiesięcznym, z fakturą papierową 
6,75 4,28 7,29 4,62

 

W10

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczaną za pomocą wodomierza lokalowego ( art.6 ust 6 ustawy uzzwioś), z cyklem rozliczeniowym - dwumiesięcznym, z e-fakturą 
6,75 2,81 7,29 3,03

 

W11

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczaną za pomocą wodomierza głównego, z cyklem rozliczeniowym - jednomiesięcznym, z fakturą papierową 
6,75 15,92 7,29 17,19

 

W12

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczaną za pomocą wodomierza głównego, z cyklem rozliczeniowym - jednomiesięcznym, z e-fakturą 
6,75 14,31 7,29 15,45

 

W13

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczaną za pomocą wodomierza głównego, z cyklem rozliczeniowym - dwumiesięcznym, z fakturą papierową 
6,75 25,93 7,29 28,00

 

W14

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę , rozliczaną za pomocą wodomierza głównego, z cyklem rozliczeniowym - dwumiesięcznym, z e-fakturą 
6,75 23,00 7,29 24,84

 

W15

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę , rozliczaną na podstawie norm zużycia wody, z cyklem rozliczeniowym - jednomiesięcznym, z fakturą papierową 
6,75 13,14 7,29 14,19

 

W16

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczaną na podstawie norm zużycia wody, z cyklem rozliczeniowym - jednomiesięcznym, z e-fakturą 
6,75 11,53 7,29 12,45

 

W17

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczaną na podstawie norm zużycia wody, z cyklem rozliczeniowym - dwumiesięcznym, z fakturą papierową 
6,75 23,15 7,29 25,00

 

W18

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczaną na podstawie norm zużycia wody, z cyklem rozliczeniowym - dwumiesięcznym, z e-fakturą 
6,75 20,22 7,29 21,84

 

W19

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczaną za pomocą wodomierza lokalowego  ( art.6 ust 6 ustawy uzzwioś),
z cyklem rozliczeniowym - jednomiesięcznym, z fakturą papierową 
6,75 7,23 7,29 7,81

 

W20

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczaną za pomocą wodomierza lokalowego  ( art.6 ust 6 ustawy uzzwioś),
z cyklem rozliczeniowym - jednomiesięcznym, z e-fakturą 
6,75 5,62 7,29 6,07

 

W21

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczaną za pomocą wodomierza lokalowego  ( art.6 ust 6 ustawy uzzwioś),
z cyklem rozliczeniowym - dwumiesięcznym, z fakturą papierową 

6,75

8,55 7,29 9,23

 

W22

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczaną za pomocą wodomierza lokalowego  ( art.6 ust 6 ustawy uzzwioś),
z cyklem rozliczeniowym - dwumiesięcznym, z e-fakturą 
6,75 5,62 7,29 6,07

 

W23

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do pozostałych celów, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczaną za pomocą wodomierza głównego, z cyklem rozliczeniowym - jednomiesięcznym, z fakturą papierową 
6,87 12,31 7,42 13,29

 

W24

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do pozostałych celów, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczaną za pomocą wodomierza głównego, z cyklem rozliczeniowym - jednomiesięcznym, z e-fakturą 
6,87 11,50 7,42 12,42

 

W25

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do pozostałych celów, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczaną za pomocą wodomierza głównego, z cyklem rozliczeniowym - dwumiesięcznym, z fakturą papierową 
6,87 21,66 7,42 23,39

 

W26

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do pozostałych celów, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczaną za pomocą wodomierza głównego, z cyklem rozliczeniowym - dwumiesięcznym, z e-fakturą 
6,87 20,19 7,42 21,81

 

W27

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do pozostałych celów, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczaną na podstawie norm zużycia wody, z cyklem rozliczeniowym - jednomiesięcznym, z fakturą papierową 
6,87 10,92 7,42 11,79

 

W28

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do pozostałych celów, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczaną za pomocą wodomierza lokalowego ( art.6 ust 6 ustawy uzzwioś), z cyklem rozliczeniowym - jednomiesięcznym, z fakturą papierową 
6,87 3,62 7,42 3,91

 

W29

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do pozostałych celów, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczaną za pomocą wodomierza lokalowego ( art.6 ust 6 ustawy uzzwioś), z cyklem rozliczeniowym - jednomiesięcznym, z e-fakturą 
6,87 2,81 7,42 3,03

 

W30

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do pozostałych celów, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczaną za pomocą wodomierza lokalowego ( art.6 ust 6 ustawy uzzwioś), z cyklem rozliczeniowym - dwumiesięcznym, z fakturą papierową 
6,87 4,28 7,42 4,62

 

W31

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do pozostałych celów, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczaną za pomocą wodomierza lokalowego ( art.6 ust 6 ustawy uzzwioś), z cyklem rozliczeniowym - dwumiesięcznym, z e-fakturą 
6,87 2,81 7,42 3,03

 

W32

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do pozostałych celów, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę , rozliczaną za pomocą wodomierza głównego, z cyklem rozliczeniowym - jednomiesięcznym, z fakturą papierową 
6,87 15,92 7,42 17,19

 

W33

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do pozostałych celów, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę , rozliczaną za pomocą wodomierza głównego, z cyklem rozliczeniowym - jednomiesięcznym, z e-fakturą 
6,87 14,31 7,42 15,45

 

W34

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do pozostałych celów, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę , rozliczaną za pomocą wodomierza głównego, z cyklem rozliczeniowym - dwumiesięcznym, z fakturą papierową 
6,87 25,93 7,42 28,00

 

W35

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do pozostałych celów, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczaną za pomocą wodomierza głównego, z cyklem rozliczeniowym - dwumiesięcznym, z e-fakturą 
6,87 23,00 7,42 24,84

 

W36

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do pozostałych celów, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczaną za pomocą wodomierza lokalowego  ( art.6 ust 6 ustawy uzzwioś),
z cyklem rozliczeniowym - jednomiesięcznym, z fakturą papierową 
6,87 7,23 7,42 7,81

 

W37

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do pozostałych celów, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczaną za pomocą wodomierza lokalowego  ( art.6 ust 6 ustawy uzzwioś),
z cyklem rozliczeniowym - jednomiesięcznym, z e-fakturą 
6,87 5,62 7,42 6,07

 

W38

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do pozostałych celów, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczaną za pomocą wodomierza lokalowego  ( art.6 ust 6 ustawy uzzwioś),
z cyklem rozliczeniowym - dwumiesięcznym, z fakturą papierową 
6,87 8,55 7,42 9,23

 

W39

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do pozostałych celów, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczaną za pomocą wodomierza lokalowego  ( art.6 ust 6 ustawy uzzwioś),
z cyklem rozliczeniowym - dwumiesięcznym, z e-fakturą 

6,87 5,62 7,42 6,07

 

W40

podmioty zużywające wodę na cele przeciwpożarowe ( art. 22 ustawy uzzwioś ), uwzględniającą utrzymanie w gotowości hydrantów p.poż., rozliczaną na podstawie zadeklarowanej ilości, z cyklem rozliczeniowym - jednomiesięcznym, z fakturą papierową
6,87 343,62 7,42 371,11

Sformułowania użyte w opisach taryfowych grup odbiorców usług oznaczają odpowiednio:

  1. woda przeznaczoną do spożycia przez ludzi - woda do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, o którym mowa w art. 274 pkt 4 Prawa Wodnego
  2. woda przeznaczoną do pozostałych celów - woda do celów określonych w art. 274 pkt 2 Prawa Wodnego nie będąca wodą przeznaczoną do celu, o którym mowa w literze a powyżej

 

Okres obowiązywania, od 25 do 36 miesiąca (tj. od 19.04.2025 r. do 18.04.2026 r.): 

Nazwa taryfy Cena Woda
Netto zł/m3
ABONAMENT Netto zł / na odbiorcę - punkt Cena Woda z VAT zł / m3 ABONAMENT z VAT zł / na odbiorcę - punkt

 

W1

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczaną za pomocą wodomierza głównego, z cyklem rozliczeniowym - jednomiesięcznym, z fakturą papierową 
6,76 12,51 7,30 13,51

 

W2

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczaną za pomocą wodomierza głównego, z cyklem rozliczeniowym - jednomiesięcznym, z e-fakturą
6,76 11,68 7,30 12,61

 

W3

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczaną za pomocą wodomierza głównego, z cyklem rozliczeniowym - dwumiesięcznym, z fakturą papierową 
6,76 22,04 7,30 23,80

 

W4

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczaną za pomocą wodomierza głównego, z cyklem rozliczeniowym - dwumiesięcznym, z e-fakturą 
6,76 20,53 7,30 22,17

 

W5

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczaną na podstawie norm zużycia wody, z cyklem rozliczeniowym - jednomiesięcznym, z fakturą papierową 
6,76 11,13 7,30 12,02

 

W6

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczaną na podstawie norm zużycia wody, z cyklem rozliczeniowym - jednomiesięcznym, z e-fakturą 
6,76 10,30 7,30 11,12

 

W7

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczaną za pomocą wodomierza lokalowego ( art.6 ust 6 ustawy uzzwioś) , z cyklem rozliczeniowym - jednomiesięcznym, z fakturą papierową 
6,76 3,66 7,30 3,95

 

W8

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczaną za pomocą wodomierza lokalowego ( art.6 ust 6 ustawy uzzwioś), z cyklem rozliczeniowym - jednomiesięcznym, z e-fakturą 
6,76 2,83 7,30 3,06

 

W9

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczaną za pomocą wodomierza lokalowego ( art.6 ust 6 ustawy uzzwioś), z cyklem rozliczeniowym - dwumiesięcznym, z fakturą papierową 
6,76 4,34 7,30 4,69

 

W10

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczaną za pomocą wodomierza lokalowego ( art.6 ust 6 ustawy uzzwioś), z cyklem rozliczeniowym - dwumiesięcznym, z e-fakturą 
6,76 2,83 7,30 3,06

 

W11

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczaną za pomocą wodomierza głównego, z cyklem rozliczeniowym - jednomiesięcznym, z fakturą papierową 
6,76 16,16 7,30 17,45

 

W12

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczaną za pomocą wodomierza głównego, z cyklem rozliczeniowym - jednomiesięcznym, z e-fakturą 
6,76 14,50 7,30 15,66

 

W13

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczaną za pomocą wodomierza głównego, z cyklem rozliczeniowym - dwumiesięcznym, z fakturą papierową 
6,76 26,37 7,30 28,48

 

W14

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę , rozliczaną za pomocą wodomierza głównego, z cyklem rozliczeniowym - dwumiesięcznym, z e-fakturą 
6,76 23,35 7,30 25,22

 

W15

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę , rozliczaną na podstawie norm zużycia wody, z cyklem rozliczeniowym - jednomiesięcznym, z fakturą papierową 
6,76 13,40 7,30 14,47

 

W16

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczaną na podstawie norm zużycia wody, z cyklem rozliczeniowym - jednomiesięcznym, z e-fakturą 
6,76 11,74 7,30 12,68

 

W17

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczaną na podstawie norm zużycia wody, z cyklem rozliczeniowym - dwumiesięcznym, z fakturą papierową 
6,76 23,61 7,30 25,50

 

W18

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczaną na podstawie norm zużycia wody, z cyklem rozliczeniowym - dwumiesięcznym, z e-fakturą 
6,76 20,59 7,30 22,24

 

W19

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczaną za pomocą wodomierza lokalowego  ( art.6 ust 6 ustawy uzzwioś),
z cyklem rozliczeniowym - jednomiesięcznym, z fakturą papierową 
6,76 7,31 7,30 7,89

 

W20

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczaną za pomocą wodomierza lokalowego  ( art.6 ust 6 ustawy uzzwioś),
z cyklem rozliczeniowym - jednomiesięcznym, z e-fakturą 
6,76 5,65 7,30 6,10

 

W21

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczaną za pomocą wodomierza lokalowego  ( art.6 ust 6 ustawy uzzwioś),
z cyklem rozliczeniowym - dwumiesięcznym, z fakturą papierową 
6,76 8,67 7,30 9,36

 

W22

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczaną za pomocą wodomierza lokalowego  ( art.6 ust 6 ustawy uzzwioś),
z cyklem rozliczeniowym - dwumiesięcznym, z e-fakturą 
6,76 5,65 7,30 6,10

 

W23

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do pozostałych celów, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczaną za pomocą wodomierza głównego, z cyklem rozliczeniowym - jednomiesięcznym, z fakturą papierową 
6,88 12,51 6,88 13,51

 

W24

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do pozostałych celów, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczaną za pomocą wodomierza głównego, z cyklem rozliczeniowym - jednomiesięcznym, z e-fakturą 
6,88 11,68 6,88 12,61

 

W25

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do pozostałych celów, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczaną za pomocą wodomierza głównego, z cyklem rozliczeniowym - dwumiesięcznym, z fakturą papierową 
6,88 22,04 7,43 23,80

 

W26

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do pozostałych celów, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczaną za pomocą wodomierza głównego, z cyklem rozliczeniowym - dwumiesięcznym, z e-fakturą 
6,88 20,53 7,43 22,17

 

W27

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do pozostałych celów, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczaną na podstawie norm zużycia wody, z cyklem rozliczeniowym - jednomiesięcznym, z fakturą papierową 
6,88 11,13 7,43 12,02

 

W28

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do pozostałych celów, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczaną za pomocą wodomierza lokalowego ( art.6 ust 6 ustawy uzzwioś), z cyklem rozliczeniowym - jednomiesięcznym,
z fakturą papierową 
6,88 3,66 7,43 3,95

 

W29

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do pozostałych celów, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczaną za pomocą wodomierza lokalowego ( art.6 ust 6 ustawy uzzwioś), z cyklem rozliczeniowym - jednomiesięcznym,
z e-fakturą 

6,88 2,83 7,43 3,06

 

W30

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do pozostałych celów, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczaną za pomocą wodomierza lokalowego ( art.6 ust 6 ustawy uzzwioś), z cyklem rozliczeniowym - dwumiesięcznym,
z fakturą papierową 
6,88 4,34 7,43 4,69

 

W31

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do pozostałych celów, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczaną za pomocą wodomierza lokalowego ( art.6 ust 6 ustawy uzzwioś), z cyklem rozliczeniowym - dwumiesięcznym,
z e-fakturą 
6,88 2,83 7,43 3,06

 

W32

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do pozostałych celów, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę , rozliczaną za pomocą wodomierza głównego, z cyklem rozliczeniowym - jednomiesięcznym, z fakturą papierową 
6,88 16,16 7,43 17,45

 

W33

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do pozostałych celów, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę , rozliczaną za pomocą wodomierza głównego, z cyklem rozliczeniowym - jednomiesięcznym, z e-fakturą 
6,88 14,50 7,43 15,66

 

W34

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do pozostałych celów, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę , rozliczaną za pomocą wodomierza głównego, z cyklem rozliczeniowym - dwumiesięcznym, z fakturą papierową 
6,88 26,37 7,43 28,48

 

W35

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do pozostałych celów, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczaną za pomocą wodomierza głównego, z cyklem rozliczeniowym - dwumiesięcznym, z e-fakturą 
6,88 23,35 7,43 25,22

 

W36

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do pozostałych celów, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczaną za pomocą wodomierza lokalowego  ( art.6 ust 6 ustawy uzzwioś), z cyklem rozliczeniowym - jednomiesięcznym, z fakturą papierową 
6,88 7,31 7,43 7,89

 

W37

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do pozostałych celów, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczaną za pomocą wodomierza lokalowego  ( art.6 ust 6 ustawy uzzwioś), z cyklem rozliczeniowym - jednomiesięcznym, z e-fakturą 
6,88 5,65 7,43 6,10

 

W38

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do pozostałych celów, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczaną za pomocą wodomierza lokalowego  ( art.6 ust 6 ustawy uzzwioś), z cyklem rozliczeniowym - dwumiesięcznym, z fakturą papierową 
6,88 8,67 7,43 9,36

 

W39

podmioty pobierające wodę przeznaczoną do pozostałych celów, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczaną za pomocą wodomierza lokalowego  ( art.6 ust 6 ustawy uzzwioś), z cyklem rozliczeniowym - dwumiesięcznym, z e-fakturą 
6,88 5,65 7,43 6,10

 

W40

podmioty zużywające wodę na cele przeciwpożarowe ( art. 22 ustawy uzzwioś ), uwzględniającą utrzymanie w gotowości hydrantów p.poż., rozliczaną na podstawie zadeklarowanej ilości, z cyklem rozliczeniowym - jednomiesięcznym, z fakturą papierową
6,88 354,09 7,43 382,42
Sformułowania użyte w opisach taryfowych grup odbiorców usług oznaczają odpowiednio:
  1. woda przeznaczoną do spożycia przez ludzi - woda do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, o którym mowa w art. 274 pkt 4 Prawa Wodnego
  2. woda przeznaczoną do pozostałych celów - woda do celów określonych w art. 274 pkt 2 Prawa Wodnego nie będąca wodą przeznaczoną do celu, o którym mowa w literze a powyżej

 

Taryfy:

do góry