• BiP
  • język migowy

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. 43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10

Ujęcia wody

Stacja Uzdatniania Wody Wisła Czarne

Stacja Uzdatniania Wody Wisła CzarneSUW w Wiśle Czarnym produkuje wodę pitną bazując na ujęciu wody powierzchniowej zmagazynowanej w zbiorniku zaporowym Wisła Czarne. Dostarcza wodę konsumentom Wisły, Ustronia, Skoczowa oraz przyległym do nich  miejscowościom.

 

 

 

Stacja Uzdatniania Wody Pogórze k. Skoczowa

Stacja Uzdatniania Wody Pogórze k. Skoczowa

Eksploatacja ujęcia opiera się na 24 studniach, które ujmują płytko zalegające wody utworów czwartorzędowych oraz wody infiltracyjne pochodzące z rzek Wisła i Brennica. Woda ze Stacji zasila sieć wodociągową Cieszyna oraz mniejsze miejscowości gmin Goleszów, Dębowiec i fragmentarycznie Brennej i Skoczowa.

 

Stacja Uzdatniania Wody Kończyce Rudnik

 Stacja poprzez dwie studnie ujmuje wody podziemne pochodzące z utworów czwartorzędowych i infiltracyjne.
Średnia dobowa produkcja wody na Stacji to około 1.400,00 m3.
Sieć wodociągowa zasilana z ujęcia obejmuje swym zasięgiem większość miejscowości gminy Hażlach.

 WZC eksploatują także mniejsze ujęcia, które lokalnie zasilają sieć wodociągową terenów bezpośrednio do nich przyległych. Należą do nich:

  • SUW Jaszowiec /wody podziemne czwartorzęd/
  • SUW Gościejów /woda mieszana/
  • SUW Zawiśle /woda mieszana/
  • SUW Szworc /woda podziemna/
  • SUW Dzięgielów /woda podziemna/
  • SUW Poniwiec /woda powierzchniowa/
do góry