• BiP
 • język migowy

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. 43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10

Laboratoria

Profil działalności laboratoriów obejmuje pobieranie i badanie próbek wód powierzchniowych i podziemnych. Działalność badawczą przy wodociągach laboratoria prowadzą już od ponad 30 lat. Posiadają wykwalifikowany personel z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, jednocześnie ciągle doskonalący swoje umiejętności przez udział w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych. Doskonalenie metod badawczych, szkolenia personelu, wprowadzanie nowoczesnego sprzętu badawczego, to stałe elementy pracy w systemie jakości, w którym działają laboratoria. Zatwierdzenie systemu jakości laboratoria uzyskały przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

W Wodociągach Ziemi Cieszyńskiej funkcjonują dwa laboratoria:

 • Laboratorium Wody Pogórze
 • Laboratorium Wody Wisła Czarne

Laboratoria świadczą usługi w zakresie analiz fizyko-chemicznych
oraz mikrobiologicznych wód powierzchniowych i podziemnych. Mogą z nich skorzystać:

 • zakłady produkcyjne i handlowe
 • ośrodków rekreacyjne
 • szkoły, przedszkola, szpitale
 • właściciele indywidualnych ujęć wody oraz studni.

Współpraca z Klientem obejmuje (w zależności od oczekiwań):

 • pomoc w ustaleniu zakresu badań
 • pobieranie próbki
 • wykonanie badań
 • ustną interpretację wyników
do góry