• BiP
 • język migowy

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. 43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10

Strona główna/O nas/Zakres działalności/Oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnie ścieków

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej eksploatują pięć oczyszczalni ścieków o przepustowości:

 • Oczyszczalnia Ustroń: Qśrd = 9500m3/d
 • Oczyszczalnia Wisła: Qśrd = 9400m3/d
 • Oczyszczalnia Strumień: Qmaxd = 1200m3/d
 • Oczyszczalnia Cisownica: Qmaxd = 188m3/d
 • Oczyszczalnia Chybie: Qśrd = 1100m3/d

Oczyszczalnie te są oczyszczalniami mechaniczno-biologicznymi z podwyższonym usuwaniem biogenów.

Oczyszczalnie ścieków w Ustroniu, Wiśle, Strumieniu i Chybiu prowadzą odbiór i oczyszczanie ścieków w zakresie parametrów, takich jak: BZT5, ChZT, zawiesina, azot ogólny i fosfor ogólny, natomiast oczyszczalnia ścieków w Cisownicy  w zakresie parametrów: BZT5, ChZT i zawiesina.

Przy Oczyszczalni w Ustroniu i Wiśle mieszczą się laboratoria badania ścieków, które prowadzą obsługę analityczną tych pięciu oczyszczalni. Wykonują również analizy kontrolne ścieków odprowadzonych do kanalizacji miejskiej i dowożonych do zlewni ścieków, przez zakłady przemysłowe i inne.

Zlewnie ścieków znajdują się w Ustroniu, Wiśle, Strumieniu i Chybiu. Ścieki dowożone na zlewnie przyjmowane są tylko od przewoźników mających aktualne umowy zawarte na czas określony z WZC. Ścieki od osób fizycznych przyjmowane są bez umów z WZC, natomiast ścieki z obiektów, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza są przyjmowane na zlewnie po podpisaniu odpowiedniej umowy z WZC. Wykaz przewoźników, z kontaktami do nich, jest dostępny na Oczyszczalniach w Ustroniu, Wiśle, Strumieniu i Chybiu.

Wydział Oczyszczalni Ścieków wydaje po wypełnieniu odpowiedniego wniosku wstępne zapewnienia przyjęcia ścieków do kanalizacji miejskiej i dowożonych, dla projektowanych budynków jednorodzinnych oraz innych obiektów gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza, potrzebne do uzgodnień w Starostwie Cieszyńskim.

Odbiory osadów z oczyszczalni przydomowych mogą być realizowane przez przewoźników, po podpisaniu odpowiedniej umowy pomiędzy właścicielem przydomowej oczyszczalni i przewoźnikiem..

Odprowadzanie ścieków

Wydział Oczyszczalni Ścieków Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. poza podstawową działalnością związaną z oczyszczaniem ścieków zajmuje się również:

 • wydawaniem zapewnień odbioru ścieków z szamb do stacji zlewczych od osób fizycznych, na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę domu,
 • wydawaniem zapewnień umów na odbiór osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • sporządzaniem umów na odbiór ścieków z obiektów działalności gospodarczej do stacji zlewczych,
 • wydawaniem opinii w sprawie przyjmowania ścieków przemysłowych do kanalizacji miejskiej i stacji zlewczych.

Dodatkowych informacji na temat odprowadzania ścieków informacji udziela Wydział Oczyszczalni Ścieków od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00:

 • telefonicznie: 33 855 16 85
 • email:
do góry