• BiP
  • język migowy

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. 43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10

Podstawowe informacje

 

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej dostarczają wodę dla około 136 tys. mieszkańców w gminach: Cieszynie, Ustroniu, Skoczowie, Wiśle, Strumieniu, Hażlachu, Dębowcu, Goleszowie, Chybiu oraz hurtowo dla mieszkańców Brennej. Zdolność produkcyjna 9 ujęć wody wynosi 36.968 m3/d. W sytuacjach awaryjnych miasto Cieszyn może korzystać z dostawy wody z Czeskiego Cieszyna - w ilości max  około 1.800 m3/d, poprzez istniejące przewody wodociągowe stanowiące handlowe przejście graniczne wody pitnej. Spółka eksploatuje 1927,9 km sieci wodociągowej dostarczając wodę dla prawie 32 800 odbiorców zarówno indywidualnych, jak i firm. W administracji spółki na zasadzie umów cywilno-prawnych znajduje się około 340 km kanalizacji sanitarnej i 5 oczyszczalni ścieków w gminach: Ustroń, Wisła, Goleszów, Chybie i Strumień o maksymalnej przepustowości łącznej 27.016 m3 na dobę.

do góry