do góry

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. 43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10

Dział techniczny

kategoria: Dział techniczny [16]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz Drukuj załącznik
pdf Wniosek o uzgodnienie lokalizacyjne (W-08) 2019-04-23 15:38 220.59KB pobierz plik: Wniosek o uzgodnienie lokalizacyjne (W-08)
pdf Wniosek o wydanie warunków technicznych (W-01, W-02, W-03, W-04) 2019-04-23 16:16 236.52KB pobierz plik: Wniosek o wydanie warunków technicznych (W-01, W-02, W-03, W-04)
pdf Umowa o przyłączenie do sieci wodociągowej - UW-01 2019-04-23 16:32 220.61KB pobierz plik: Umowa o przyłączenie do sieci wodociągowej - UW-01
pdf Umowa o przyłączenie do Kanalizacji Sanitarnej - UK-01 2019-04-23 17:06 210.26KB pobierz plik: Umowa o przyłączenie do Kanalizacji Sanitarnej - UK-01
pdf Wniosek o uzgodnienie projektu technicznego (W-05, W-06, W-07) 2019-04-23 16:50 232.18KB pobierz plik: Wniosek o uzgodnienie projektu technicznego (W-05, W-06, W-07)
pdf Oświadczenie Geodety (TT-O-01) 2019-04-23 17:10 429.29KB pobierz plik: Oświadczenie Geodety (TT-O-01)
pdf Umowa użyczenia przyłącza wodociągowego - UW-02.pdf 2019-04-23 17:28 394.08KB pobierz plik: Umowa użyczenia przyłącza wodociągowego - UW-02.pdf
pdf Wniosek o wykonanie odbioru robót zanikowych - przyłącza wod-kan W-09 2018-12-28 14:31 133.57KB pobierz plik: Wniosek o wykonanie odbioru robót zanikowych - przyłącza wod-kan W-09
pdf Wytyczne do opracowywania projektów sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej 2019-01-09 09:16 257.41KB pobierz plik: Wytyczne do opracowywania projektów sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej
pdf Wytyczne dla projektowanych pompowni wody 2019-01-09 09:12 184.98KB pobierz plik: Wytyczne dla projektowanych pompowni wody
pdf Wytyczne dla projektowanych pompowni ścieków 2019-01-09 09:17 185.93KB pobierz plik: Wytyczne dla projektowanych pompowni ścieków
pdf Wytyczne techniczne do projektowania sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych 2019-01-09 09:15 324.37KB pobierz plik: Wytyczne techniczne do projektowania sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych
pdf Wytyczne techniczne do projektowania sieci, przyłączy oraz urządzeń kanalizacyjnych 2019-01-09 09:15 329.47KB pobierz plik: Wytyczne techniczne do projektowania sieci, przyłączy oraz urządzeń kanalizacyjnych
pdf Definicja przyłącza kanalizacyjnego model 2019-01-09 09:07 20.73KB pobierz plik: Definicja przyłącza kanalizacyjnego model
pdf Uchwała sądu najwyższego ws. przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego 2019-01-09 09:25 119.6KB pobierz plik: Uchwała sądu najwyższego ws. przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego
pdf Oświadczenie właściciela gruntu o wyrażeniu zgody na wykonanie inwestycji na swojej działce 2019-03-29 13:22 627.58KB pobierz plik: Oświadczenie właściciela gruntu o wyrażeniu zgody na wykonanie inwestycji na swojej działce