do góry

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. 43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10

Dział techniczny

kategoria: Dział techniczny [21]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz Drukuj załącznik
pdf Wniosek o wydanie oświadczenia możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej W-01 2020-09-22 10:20 166,65KB pobierz plik: Wniosek o wydanie oświadczenia możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej W-01
pdf Wniosek o wydanie warunków technicznych W-02 od 20.09.2020 2020-10-13 14:22 3,31MB pobierz plik: Wniosek o wydanie warunków technicznych W-02 od 20.09.2020
pdf Wniosek o wydanie warunków technicznych budowy przebudowy sieci (przyłącza) wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej (W-03, W-04) 2021-01-28 09:37 1,42MB pobierz plik: Wniosek o wydanie warunków technicznych budowy przebudowy sieci (przyłącza) wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej (W-03, W-04)
pdf Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej (W-05, W-06, W-07) 2020-09-23 08:58 175,87KB pobierz plik: Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej (W-05, W-06, W-07)
pdf Wniosek o uzgodnienie lokalizacyjne (W-08) 2020-09-21 09:43 220,59KB pobierz plik: Wniosek o uzgodnienie lokalizacyjne (W-08)
pdf Wniosek o potwierdzenie zgodności sporządzonego planu sytuacyjnego z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci oraz o dokonanie odbioru technicznego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej W-09 2021-03-12 12:15 130,4KB pobierz plik: Wniosek o potwierdzenie zgodności sporządzonego planu sytuacyjnego z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci oraz o dokonanie odbioru technicznego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej W-09
pdf Wniosek o wydanie kopii protokołu końcowego W-10 2020-09-24 09:07 156,33KB pobierz plik: Wniosek o wydanie kopii protokołu końcowego W-10
pdf Wniosek o wydanie prolongaty lub zmianę warunków technicznych W-11 2020-09-24 09:08 246,23KB pobierz plik: Wniosek o wydanie prolongaty lub zmianę warunków technicznych W-11
pdf Umowa o przyłączenie do sieci wodociągowej - UW-01 dotyczy warunków do dnia 19.09.2020 2020-09-21 09:34 220,83KB pobierz plik: Umowa o przyłączenie do sieci wodociągowej - UW-01 dotyczy warunków do dnia 19.09.2020
pdf Umowa o przyłączenie do Kanalizacji Sanitarnej - UK-01 dotyczy warunków do dnia 19.09.2020 2020-09-21 09:34 197,68KB pobierz plik: Umowa o przyłączenie do Kanalizacji Sanitarnej - UK-01 dotyczy warunków do dnia 19.09.2020
pdf Oświadczenie Geodety (TT-O-01) 2020-09-21 08:59 162,88KB pobierz plik: Oświadczenie Geodety (TT-O-01)
pdf Oświadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz należytym wykonaniu przyłącza (TT-O-02) 2021-02-16 11:49 163,78KB pobierz plik: Oświadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz należytym wykonaniu przyłącza (TT-O-02)
pdf Umowa użyczenia przyłącza wodociągowego - UW-02 2020-09-22 13:49 433,57KB pobierz plik: Umowa użyczenia przyłącza wodociągowego - UW-02
pdf Wytyczne do opracowywania projektów sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej do dnia 19.09.2020 r. 2020-09-22 13:46 259,49KB pobierz plik: Wytyczne do opracowywania projektów sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej do dnia 19.09.2020 r.
pdf Wytyczne dla projektowanych pompowni wody 2020-09-21 08:43 184,98KB pobierz plik: Wytyczne dla projektowanych pompowni wody
pdf Wytyczne dla projektowanych pompowni ścieków 2020-09-21 08:43 185,93KB pobierz plik: Wytyczne dla projektowanych pompowni ścieków
pdf Wytyczne techniczne do projektowania sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych 2020-09-21 08:43 324,37KB pobierz plik: Wytyczne techniczne do projektowania sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych
pdf Wytyczne techniczne do projektowania sieci, przyłączy oraz urządzeń kanalizacyjnych 2020-09-21 08:43 329,47KB pobierz plik: Wytyczne techniczne do projektowania sieci, przyłączy oraz urządzeń kanalizacyjnych
pdf Definicja przyłącza kanalizacyjnego model 2020-09-21 08:44 20,73KB pobierz plik: Definicja przyłącza kanalizacyjnego model
pdf Uchwała sądu najwyższego ws. przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego 2020-09-21 08:44 119,6KB pobierz plik: Uchwała sądu najwyższego ws. przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego
pdf Oświadczenie właściciela gruntu o wyrażeniu zgody na wykonanie inwestycji na swojej działce 2020-09-21 08:44 627,58KB pobierz plik: Oświadczenie właściciela gruntu o wyrażeniu zgody na wykonanie inwestycji na swojej działce