do góry

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. 43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10

Strona główna/O nas/Edukacja/Ekologia/Uzasadnienie potrzeby prowadzenia edukacji ekologicznej wśród dorosłych

Uzasadnienie potrzeby prowadzenia edukacji ekologicznej wśród dorosłych

Szybkie tempo życia, globalizacja powoduje, że człowiek nawet w swoim miejscu zamieszkania czuje się anonimowy. Świat kojarzy mu się z chaosem, niepewnością bytu, ogromną ilością informacji, których część przestała być dla niego zrozumiała.
Szybki postęp w nauce, odkrywanie nowych zagrożeń ekologicznych, które kilka lat temu nie były w ogóle znane powoduje, że w każdym społeczeństwie jest potrzeba edukacji ekologicznej. Każdy dorosły człowiek obserwuje, analizuje otaczający go świat. Od jego wrażliwości zależy, czy czuje się współodpowiedzialnym mieszkańcem ziemi, czy tylko bezmyślnym konsumentem. Potrzeba prowadzenia edukacji ekologicznej wynika stąd, że większość społeczeństwa nie zna obowiązującego prawa, nie wie na czym polega ochrona środowiska, gdyby było inaczej nie byłoby tyle dzikich wysypisk śmieci, odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód itp.
Prowadzenie edukacji ekologicznej wśród ludzi dorosłych ma za zadanie wytworzyć takie wzorce zachowania aby ochrona środowiska była priorytetem.
Świadomość ekologiczna to zaufanie przede wszystkim do nauki, każda substancja, urządzenie, technologia przed wprowadzeniem na rynek podlega dokładnemu przebadaniu. Badania te przeprowadzają państwowe instytucje (np. PZH), od wyniku tych badań zależy czy dany przedmiot uzyska dopuszczenie do obrotu [5].