do góry

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. 43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10

Strona główna/O nas/Edukacja/Ekologia/Rodzaje, przyczyny i czynniki powstawania zagrożeń ekologicznych

Rodzaje, przyczyny i czynniki powstawania zagrożeń ekologicznych

Na większość zagrożeń ekologicznych nie mamy wpływu. Jednak każdy z nas przyczynia się do zanieczyszczenia środowiska. Miarą zamożności kraju jest ilość samochodów na 100 mieszkańców, kilometry autostrad, ilość miejsc pracy, zapewnienie bezpieczeństwa ekonomicznego. Jednak nie dzieje się to bez negatywnego wpływu na środowisko. Najbardziej dochodowymi działami gospodarki są przemysł energetyczny, chemiczny, samochodowy itp. Zakłady chemiczne, rolnictwo, przemysł spożywczy i inne gałęzie przemysłu konkurują ze sobą. Większość z nich w ostatnich latach wprowadziło nowe technologie w produkcji przemysłowej w połączeniu z oczyszczaniem ścieków i dymów kominowych, co znacznie ograniczyło emisje zanieczyszczeń do wody i powietrza. Te pozytywne zmiany były spowodowane egzekwowaniem obowiązującego ustawodawstwa oraz zmianą mentalności. Przemysł przestał się kojarzyć tylko z produkcją, obecnie produkcja jest ściśle powiązana z ochroną środowiska. Warunki pracy i ochrona zdrowia pracowników w zakładach pracy są pod ścisłą kontrolą, odpowiednich powołanych przez państwo instytucji. Ilość przeprowadzonych kontroli i wydanych decyzji powoduje, że zakłady muszą się dostosować do obowiązujących wymogów prawnych. Praca w zakładach przemysłowych przestaje być głównym zagrożeniem zdrowotnym dla ludzi. W głównej mierze to od świadomości pracowników i kierownictwa zależy, czy będą oni używać odpowiednich zabezpieczeń przed szkodliwymi substancjami.

Świadomość ekologiczna społeczeństwa koncentruje się już nie tylko na miejscu pracy, ważne są także miejsce zamieszkania i wypoczynku. Zakłady pracy znajdują się często w centrum miasta, w bliskim sąsiedztwie domów mieszkalnych. Dlatego narażenie na szkodliwe substancje w miejscu pracy może nie różnić się od narażenia w miejscu zamieszkania.
Ważne jest aby ludzie zaczęli traktować otaczające ich środowisko jako dobro wspólne, by mieli świadomość, że nie ma odwrotu od dalszego rozwoju, wprowadzania nowych technologii. Świadomość ekologiczna społeczeństwa powinna być skierowana na rzeczywiste problemy i zagrożenia. Zadaniem państwa jest kształcić społeczeństwo, wprowadzać przepisy chroniące środowisko i egzekwować je.