do góry

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. 43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10

Strona główna/O nas/Edukacja/Ekologia/Podsumowanie i wnioski

Podsumowanie i wnioski

Analizując rzeczywistość jaka nas otacza możemy przyjąć, że człowiek stracił szansę na życie zgodne z naturą około 10 tysięcy lat temu, gdy ze zbieracza i łowcy stał się rolnikiem. Nie oznacza to zgody na bezmyślne niszczenie środowiska, ale też za utopię należy uważać powrót do tzw. natury, która oznacza nie tylko sielski tryb życia, jak sugerują to niektóre organizacje ekologiczne, ale również choroby, głód, które też są elementem środowiska naturalnego. Pojedynczy człowiek ma znikomy wpływ na ochronę środowiska np., mieszkając w bloku nie on decyduje, czym jest ogrzewane jego mieszkanie albo gdzie są odprowadzane ścieki. Ważne dla każdej społeczności jest tworzenie społeczeństwa solidarnego, chętnego podjąć dyskusję na temat ochrony środowiska.

Świadomość ekologiczna to dążenie do doskonałości w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego, którego celami są:

  • trwała poprawa jakości życia współczesnych i przyszłych pokoleń,
  • gospodarowanie zasobami ekonomicznymi,
  • kształcenie świadomości w relacji do skali wartości i wybór modelu życia,
  • gospodarowanie zasobami przyrodniczymi,
  • gospodarowanie przestrzenią,
  • sfera moralna.

Celem tworzenia się więzi w społeczeństwie jest współdziałanie w dziedzinie ochrony środowiska, edukacji ekologicznej, społecznej, kulturalnej, ekonomicznej, która prowadzi do poprawy warunków życia.