• BiP
 • język migowy

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. 43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10

Strona główna/Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenia prawne

Zasady użytkowania serwisu internetowego Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.

Właściciel witryny http://www.wzc.com.pl/

 1. Właścicielem witryn internetowych, znajdujących się pod adresami http://www.wzc.com.pl/ jest Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o., ul. Myśliwska 10, 43-450 Ustroń.
 2. Za treść poszczególnych podstron i publikowanych informacji odpowiada właściciel i jego pracownicy, którym powierzono zadanie redagowania treści serwisu.

Warunki ogólne

 1. Dane, informacje i opracowania zawarte w serwisie internetowym Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.  są publikowane jedynie dla celów informacyjnych i promocyjnych.
 2. Dane zamieszczone w serwisie internetowym Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.  chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim, stanowią własność WZC Sp. z o.o. lub ich autorów.
 3. Korzystanie z serwisu internetowego Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.  jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do warunków korzystania z serwisu określonych w zastrzeżeniach prawnych.

Warunki użytkowania serwisu

 1. Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo pobierania oraz drukowania stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.
 2. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w serwisie internetowym Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.  w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW, z zastrzeżeniem ust. 6.
 3. Korzystanie z materiałów zamieszczonych na stronie wymaga zgody Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. , poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa takich jak dozwolony użytek w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
 4. Zabrania się, przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian danych zawartych w serwisie internetowym Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. , z zastrzeżeniem ust. 6.
 5. Zabrania się wielokrotnego lub systematycznego pobierania z serwisu internetowego Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. , elementów nawet nie chronionych, których pobranie mogłoby powodować szkodę dla WZC Sp. z o.o. lub firm hostujących serwis WWW (zwiększających ruch na hostingu oraz innych dzialań), z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych i informacji lub ich części zawartych w serwisie internetowym Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.  jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. .
 7. W przypadku uzyskania pisemnej zgody Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. na rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji lub prac lub ich części zawartych w serwisie internetowym Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. , rozpowszechnianie to i wykorzystywanie dopuszczalne jest na poniższych zasadach:
  1) wykorzystywane informacje prezentowane będą całości, bez zmian, skrótów i przeróbek;
  2) wykorzystywane dane, informacje i prace będą posiadały widoczne odwoływanie do serwisu internetowego Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. poprzez podanie źródła w postaci Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. http://www.wzc.com.pl/
 8. Otrzymując dostęp do stron Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.  użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.
 9. Znaki graficzne, logotypy i część materiałów tekstowych wykorzystanych w stronie stanowią własność ich autorów lub firm. Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. nie udziela zgody na ich wykorzystanie w jakiejkolwiek formie poza zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
 10. Nazwy produktów i firm pojawiające się w niniejszej witrynie mogą być znakami handlowymi odpowiednich właścicieli i zostały użyte w celach informacyjnych.

Zakres odpowiedzialności Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.

 1. Informacje zawarte w serwisie mogą być nieaktualne pomimo podejmowania przez Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.  wszelkich działań mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności całej zawartości serwisu.
 2. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego serwisu internetowego ponosi wyłącznie jego użytkownik.
  1. Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z niniejszego serwisu internetowego lub serwisów z nim zlinkowanych, a w szczególności za szkody będące następstwem:
   1) interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych;
   2) niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie;

Obowiązywanie zasad

 1. Niniejsze warunki korzystania z danych, informacji i opracowań mają zastosowanie do wykorzystania tych danych, informacji i prac, z których korzystanie rozpoczęło się w czasie ich obowiązywania.
 2. Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. ma prawo jednostronnej zmiany niniejszych warunków w części lub w całości w każdym czasie. Ich stosowanie przyjmuje się do dnia opublikowania treści.
do góry