• BiP
  • język migowy

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. 43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10

Strona główna/Kontakt/Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. 

 

● adres: ul. Myśliwska 10, 43-450 Ustroń, woj. Śląskie

● e-mail:

● godziny pracy:

Poniedziałak    7:00 - 15:00
Wtorek             7:00 - 16:00
Środa               7:00 - 15:00
Czwartek         7:00 - 15:00
Piątek              7:00 - 14:00

● godziny pracy kasy:

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 14:30
                                wtorek 7:30 - 15.30
                                piątek 7:30 - 13.30
                                przerwa 10.15 - 10.30 

 

NIP: 548-10-04-266
REGON: 070473920
KRS: 0000091989 Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy 
Kapitał zakładowy na dzień 11.12.2023 r.: 121 084 000,00 zł
Konto: ING BANK ŚLĄSKI S.A.CBK BIELSKO-BIAŁA
nr: 02 1050 1070 1000 0001 0109 5222

 

 

Telefony

  • Zgłaszanie awarii: 994
  • Sekretariat: +48 33 854 35 70
  • Centrala: +48 33 854 34 96  +48 33 854 22 44  +48 33 854 25 73  +48 506 030 036

Telefony wewnętrzne

Dział OBSŁUGI KLIENTA i zaopatrzenia

● Umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków ● rozliczanie za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków ● płatności ● obsługa eBOK

 

Cieszyn, Goleszów

934

Ustroń, Dębowiec

936
Skoczów, Strumień, Chybie 950
Wisła, Hażlach 947
Nadzór nad pracą odczytywaczy wodomierzy, polecenia zapłaty 939
Windykacja 932
Kierownik: mgr Anna Nawrocka 963
Dział Techniczny
Uzgodnienia warunki techniczne 928, 930, 938, 968, 969
Prowadzenie inwestycji 929
Odbiory przyłączy 943
Wykupy sieci wod., ustanowienie służebności, sprawy terenowo-prawne 942
Kierownik: mgr inż. Piotr Kasprzyca 965

Wydział eksploatacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej

● Badanie wydajności hydrantów ● rozdział instalacji wodociągowej w budynku ● ekspertyza wodomierza ● zamknięcie przyłącza na okres zimy

921, 949
Kierownik: inż. Grzegorz Polok
952
Laboratorium Badania Wody
Wisła Czarne 33 855 50 10

Pogórze

33 852 18 89

Kierownik: Marzena Ekiert

33 855 50 10

OCZYSZCzALNIE ŚCIEKÓW

Oczyszczalnia Wisła

33 855 16 85

Oczyszczalnia Ustroń 

33 854 33 82

Oczyszczalnia Strumień

33 857 13 32

Oczyszczalnia Chybie Mnich

506 431 506

Kierownik: mgr inż. Beata Nogowczyk-Mitręga

33 855 16 85

Inne/Pozostałe

Czyszczenie kanalizacji 949
Zaopatrzenie 962
Kasa 926
Dział Energo-Mechaniczny 927, 960
Dział Produkcji Wody 946
Dział finansowo-Księgowy 933
Dział IT 941
BHP

948

 

 

kod query

do góry