do góry
WODOCIĄGI ZIEMI CIESZYŃSKIEJ SPÓŁKA Z O.O.
https://www.wzc.com.pl/strefa-klienta/taryfa-za-dostarczana-wode
Drukuj grafikę : tak / nie

Taryfa za dostarczaną wodę

Wysokość ceny i stawek opłat za dostarczaną wodę

Lp Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena / stawka opłaty abonamentowej Jednostka miary
Netto z VAT
a. Okres od 1 do 12 miesiąca (tj. od 23.06.2018 r. do 22.06.2019 r.):
ODBIORCY ROZLICZANI W OKRESIE ROZLICZENIOWYM DWUMIESIĘCZNYM
1 Grupa 1.1
Gospodarstwa domowe rozliczane według wodomierza głównego
- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej
5,23
23,44
5,65
25,32
zł/m3
zł/odbiorcę-
punkt / na 2 miesiące
Grupa 1.2
Gospodarstwa domowe rozliczane według wodomierza głównego z e-fakturą
- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej dla e-faktury
5,23
22,57
5,65
24,38
Grupa 2.1
Gospodarstwa domowe rozliczane według dodatkowego wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą
- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej za dodatkowy wodomierz
5,23
7,73
5,65
8,35
Grupa 2.2
Gospodarstwa domowe rozliczane według dodatkowego wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą z e-fakturą

- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej za dodatkowy wodomierz dla e-faktury

5,23
6,86
5,65
7,41
Grupa 3.1
Gospodarstwa domowe rozliczane według norm zużycia wody
- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej
5,23
18,11
5,65
19,56
Grupa 3.2
Gospodarstwa domowe rozliczane według norm zużycia wody z e-fakturą
- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej dla e-faktury
5,23
17,24
5,65
18,62

ODBIORCY ROZLICZANI W OKRESIE ROZLICZENIOWYM MIESIĘCZNYM

2 Grupa 4.1
Pozostali odbiorcy rozliczani według wodomierza głównego
- cena wody (zł/m3)
-stawka opłaty abonamentowej
5,23
17,38
5,65
18,77

zł/m3
zł/odbiorcę-
punkt / na 1 miesiąc

Grupa 4.2
Pozostali odbiorcy rozliczani według wodomierza głównego z e-fakturą

- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej dla e-faktury
5,23
14,72
5,65
15,90
Grupa 5.1
Pozostali odbiorcy Rozliczani według dodatkowego wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą
- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej za dodatkowy wodomierz
5,23
9,52
5,65
10,28
Grupa 5.2
Pozostali odbiorcy rozliczani według dodatkowego wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą z e-fakturą
- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej za dodatkowy wodomierz dla e-faktury
5,23
6,86
5,65
7,41
Grupa 6.1
Pozostali odbiorcy rozliczani według norm zużycia wody
- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej
5,23
12,04
5,65
13,00
Grupa 6.2
Pozostali odbiorcy rozliczani według norm zużycia wody z e-faktura
- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej dla e-faktury
5,23
9,38
5,65
10,13

Dla Gminy Cieszyn w okresie od 1 do 12 miesiąca Taryfa obowiązuje od 22.06.2018 r. do 21.06.2019 r.

Lp Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena / stawka opłaty abonamentowej Jednostka miary
Netto z VAT
b. Okres od 13 do 24 miesiąca (tj. od 23.06.2019 r. do 22.06.2020 r.):
ODBIORCY ROZLICZANI W OKRESIE ROZLICZENIOWYM DWUMIESIĘCZNYM
1 Grupa 1.1
Gospodarstwa domowe rozliczane według wodomierza głównego
- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej
5,38
24,10
5,81
26,03
zł/m3
zł/odbiorcę-
punkt / na 2 miesiące
Grupa 1.2
Gospodarstwa domowe rozliczane według wodomierza głównego z e-fakturą
- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej dla e-faktury
5,38
23,23
5,81
25,09
Grupa 2.1
Gospodarstwa domowe rozliczane według dodatkowego wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą
- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej za dodatkowy wodomierz
5,38
8,60
5,81
9,29
Grupa 2.2
Gospodarstwa domowe rozliczane według dodatkowego wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą z e-fakturą

- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej za dodatkowy wodomierz dla e-faktury

5,38
7,73
5,81
8,35
Grupa 3.1
Gospodarstwa domowe rozliczane według norm zużycia wody
- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej
5,38
18,14
5,81
19,59
Grupa 3.2
Gospodarstwa domowe rozliczane według norm zużycia wody z e-fakturą
- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej dla e-faktury
5,38
17,27
5,81
18,65
ODBIORCY ROZLICZANI W OKRESIE ROZLICZENIOWYM MIESIĘCZNYM
2 Grupa 4.1
Pozostali odbiorcy rozliczani według wodomierza głównego
- cena wody (zł/m3)
-stawka opłaty abonamentowej
5,38
18,14
5,81
19,59
zł/m3
zł/odbiorcę-
punkt / na 1 miesiąc

Grupa 4.2
Pozostali odbiorcy rozliczani według wodomierza głównego z e-fakturą

- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej dla e-faktury
5,38
15,48
5,81
16,72
Grupa 5.1
Pozostali odbiorcy Rozliczani według dodatkowego wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą
- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej za dodatkowy wodomierz
5,38
10,39
5,81
11,22
Grupa 5.2
Pozostali odbiorcy rozliczani według dodatkowego wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą z e-fakturą
- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej za dodatkowy wodomierz dla e-faktury
5,38
7,73
5,81
8,35
Grupa 6.1
Pozostali odbiorcy rozliczani według norm zużycia wody
- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej
5,38
12,18
5,81
13,15
Grupa 6.2
Pozostali odbiorcy rozliczani według norm zużycia wody z e-faktura
- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej dla e-faktury
5,38
9,52
5,81
10,28

Dla Gminy Cieszyn w okresie od 13 do 24 miesiąca Taryfa obowiązuje od 22.06.2019 r. do 21.06.2020 r.

Lp Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena / stawka opłaty abonamentowej Jednostka miary
Netto z VAT
c. Okres od 25 do 36 miesiąca (tj. od 23.06.2020 r. do 22.06.2021 r.):
ODBIORCY ROZLICZANI W OKRESIE ROZLICZENIOWYM DWUMIESIĘCZNYM
1 Grupa 1.1
Gospodarstwa domowe rozliczane według wodomierza głównego
- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej
5,53
24,52
5,97
26,49
zł/m3
zł/odbiorcę-
punkt / na 2 miesiące
Grupa 1.2
Gospodarstwa domowe rozliczane według wodomierza głównego z e-fakturą
- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej dla e-faktury
5,53
23,65
5,97
25,55
Grupa 2.1
Gospodarstwa domowe rozliczane według dodatkowego wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą
- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej za dodatkowy wodomierz
5,53
8,65
5,97
9,34
Grupa 2.2
Gospodarstwa domowe rozliczane według dodatkowego wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą z e-fakturą

- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej za dodatkowy wodomierz dla e-faktury

5,53
7,78
5,97
8,40
Grupa 3.1
Gospodarstwa domowe rozliczane według norm zużycia wody
- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej
5,53
18,65
5,97
20,14
Grupa 3.2
Gospodarstwa domowe rozliczane według norm zużycia wody z e-fakturą
- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej dla e-faktury
5,53
17,78
5,97
19,20
ODBIORCY ROZLICZANI W OKRESIE ROZLICZENIOWYM MIESIĘCZNYM
2 Grupa 4.1
Pozostali odbiorcy rozliczani według wodomierza głównego
- cena wody (zł/m3)
-stawka opłaty abonamentowej
5,53
18,38
5,97
19,85
zł/m3
zł/odbiorcę-
punkt / na 1 miesiąc
Grupa 4.2
Pozostali odbiorcy rozliczani według wodomierza głównego z e-fakturą
- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej dla e-faktury

5,53
15,72

5,97
16,98
Grupa 5.1
Pozostali odbiorcy Rozliczani według dodatkowego wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą
- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej za dodatkowy wodomierz
5,53
10,44
5,97
11,28
Grupa 5.2
Pozostali odbiorcy rozliczani według dodatkowego wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą z e-fakturą
- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej za dodatkowy wodomierz dla e-faktury
5,53
7,78
5,97
8,40
Grupa 6.1
Pozostali odbiorcy rozliczani według norm zużycia wody
- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej
5,53
12,50
5,97
13,51
Grupa 6.2
Pozostali odbiorcy rozliczani według norm zużycia wody z e-faktura
- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej dla e-faktury
5,53
9,84
5,97
10,63

Dla Gminy Cieszyn w okresie od 25 do 36 miesiąca Taryfa obowiązuje od 22.06.2020 r. do 21.06.2021 r.

Do ceny i stawek opłat określonych w kolumnie 4 tabeli l dolicza się podatek od to­warów i usług z załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.1221 z późniejszymi zmianami). Wysokość podatku VAT w tabeli l wynosi 8% na dzień złożenia wniosku.

 

Taryfa:

 

 1. Gmina Ustroń
 2. Miasto Strumień
 3. Miasto Wisła
 4. Gmina Goleszów
 5. Gmina Chybie
 6. Gmina Skoczów
 7. Gmina Hażlach
 8. Gmina Dębowiec
 9. Gmina Zebrzydowice
 10. Gmina Jasienica
 11. Gmina Cieszyn