do góry
WODOCIĄGI ZIEMI CIESZYŃSKIEJ SPÓŁKA Z O.O.
https://www.wzc.com.pl/o-nas/zmniejszaj-koszty-dzieki-wodom-opadowym
Drukuj grafikę : tak / nie

Zmniejszaj koszty dzięki wodom opadowym.

Zachęcamy Państwa do gromadzenia wód opadowych i zagospodarowania ich na własnym terenie np. do podlewania roślin. Prócz korzyści związanych z wykorzystaniem naturalnej wody do celów przyrodniczych istnieje również aspekt ekonomiczny w postaci zmniejszenia kosztów poniesionych przez pobór wody z sieci wodociągowej. Zatrzymanie wód opadowych ogranicza zużycie wody pitnej, a tym samym zmniejsza koszty z koniecznością jej oczyszczania, uzdatniania i przesyłania sieciami wodociągowymi do domów.

Dostęp do wód opadowych nie wymaga inwestycji w kosztowne instalacje doprowadzające wodę.

Na początku wystarczy rynna, rura spustowa z dachu i zbiornik typu beczka.