Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o.
https://www.wzc.com.pl/o-nas/prelekcja-w-centrum-edukacji-ekologicznej-w-skoczowie
Drukuj grafikę : tak / nie

Prelekcja w Centrum Edukacji ekologicznej w Skoczowie

Skoczów, 23 marca  2022 r.

Prelekcja w Centrum Edukacji ekologicznej w Skoczowie

Dzień Wody był okazją, by uświadomić przedszkolaki z Dzięgielowa, jak dbać o skarb naszej planety.

do góry