• BiP
  • język migowy

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. 43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10

Strona główna/Strefa Klienta/Taryfa za wodę i ścieki/Taryfa za odprowadzanie ścieków/Taryfa za odprowadzanie ścieków Gmina Goleszów, sołectwo Cisownica (nieobowiązująca)

Taryfa za odprowadzanie ścieków na okres od 11.03.2022 r. do 24.07.2023 r.

Okres obowiązywania, od 1 do 12 miesiąca (tj. od 11.03.2022 r. do 10.03.2023 r.):

Cena za odprowadzenie 1m3 ścieków (netto)

GMINA GOLESZÓW.

SOŁECTWO CISOWNICA

Zatwierdzona cena taryfowa dla wszystkich Odbiorców usług 21,66 zł
Uchwalona przez Gminę dopłata do ceny taryfowej obowiązuje od 30.03.2022r. do 10.03.2023r. 11,14 zł

Okres obowiązywania, od 13 do 24 miesiąca (tj. od 11.03.2023 r. do 24.07.2023 r.):

Cena za odprowadzenie 1m3 ścieków (netto) 

GMINA GOLESZÓW.

SOŁECTWO CISOWNICA

Zatwierdzona cena taryfowa dla wszystkich Odbiorców usług 22,15 zł
Uchwalona przez Gminę dopłata do ceny taryfowej obowiązuje od 11.03.2023r. do 24.07.2023r. 11,15 zł

Do cen i opłat należy dodać 8% podatek VAT.

Taryfa

do góry