• BiP
  • język migowy

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. 43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10

Ścieki dowożone na oczyszczalnię

Ceny za ścieki dowożone na oczyszczalnię od 01.01.2024 r.:

  • dla Miasta Ustroń od 01.01.2024 r.
  • dla Gminy Strumień od 01.01.2024 r.
  • dla Miasta Wisła od 01.01.2024 r.
  • dla Gminy Chybie od 01.01.2024 r.
Opłata za odprowadzenie 1m3
ścieków dowożonych (netto)
Strumień
(od 01.01.2024)
Ustroń
(od 01.01.2024)
Wisła
(od 01.01.2024)
Chybie
(od 01.01.2024)
dla wszystkich odbiorców  20,47 zł 15,44 zł 15,35 zł  19,35 zł

Do cen i opłat należy dodać 8% podatek VAT.

 

Ceny za odbiór nieczystości płynnych z przydomowych oczyszczalni ścieków dowożonych na oczyszczalnie od 01.12.2023 r.:

  • dla Miasta Ustroń od 01.12.2023 r.
  • dla Gminy Strumień: oczyszczalnia nie odbiera nieczystości płynnych
  • dla Miasta Wisła od 01.12.2023 r.
  • dla Gminy Chybie: oczyszczalnia nie odbiera nieczystości płynnych
Opłata za odprowadzenie 1m3
nieczystości płynnych
z przydomowych oczyszczalni (netto)
Strumień
(od 01.12.2023)
Ustroń
(od 01.12.2023)
Wisła
(od 01.12.2023)
Chybie
(od 01.12.2023)
dla wszystkich odbiorców oczyszczalnia nie odbiera
nieczystości płynnych
72,54 zł 72,54 zł oczyszczalnia nie odbiera
nieczystości płynnych

Do cen i opłat należy dodać 8% podatek VAT.

do góry