do góry
WODOCIĄGI ZIEMI CIESZYŃSKIEJ SPÓŁKA Z O.O.
https://www.wzc.com.pl/strefa-klienta/odczyty-wodomierzy
Drukuj grafikę : tak / nie

Odczyty wodomierzy

Okres obrachunkowy dla poszczególnych grup Odbiorców:

 • jeden miesiąc - dla Odbiorców zbiorowych i prowadzących działalność gospodarczą;
 • dwa miesiące - dla Odbiorców indywidualnych

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. zatrudniają odczytywaczy, którzy dokonują odczytu wodomierzy według ustalonych powtarzalnych tras na terenie miast i gmin.

W razie braku możliwości dokonania odczytu wodomierza spowodowanego okresem urlopowym lub chorobą naszego pracownika, rozliczenie za pobraną wodę i/lub odprowadzone ścieki, nastąpi wg szacunkowego zużycia, co korygowane będzie odczytem w następnym okresie rozliczeniowym lub podanym przez Odbiorcę.

W przypadku nie dokonania odczytu wodomierza przez naszego pracownika, Odbiorca może osobiście odczytać i przekazać stan wskazań zamontowanego wodomierza zgodnie z informacją zawartą na pozostawionej ulotce.

Jeżeli nie otrzymali Państwo faktury za dany okres rozliczeniowy, to prosimy zgłosić ten fakt do Działu Sprzedaży i Obsługi Klienta.

Wskazania wodomierzy można zgłaszać za pomocą:

 • E-mailem 
 • Poprzez e-BOK - wystarczy wypełnić wymagane pola na stronie.
 • Telefonicznie 7:00 - 15:00 (pon. - piąt.) bezpośredni numer, w zależności o miejsca (rejonu) zamontowania wodomierza tj.:
  • Dział Sprzedaży i Obsługi Klienta Cieszyn:       +48 33 852 09 87
  • Dział Sprzedaży i Obsługi Klienta Wisła:           +48 33 852 09 88
  • Dział Sprzedaży i Obsługi Klienta Skoczów:      +48 33 852 13 30
  • Dział Sprzedaży i Obsługi Klienta Ustroń:          +48 33 852 13 31
  • Poczta Głosowa:    +48 33 852 10 01 (w godzinach: od 15:00 - 7:00  przez 7 dni w tyg.)
 • Faksem: +48 33 854 37 25
 • Listownie lub osobiście na adres: Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o., ul. Myśliwska 10, 43-450 Ustroń

Podając stan licznika wodomierzowego, prosimy o podanie następujących danych:

 • numeru Klienta (6 cyfr - znajdujących się na rachunku lub w umowie);
 • numeru punktu i/lub adresu, gdzie jest wykonane przyłącze;
 • imienia i nazwiska (lub nazwy firmy); 
 • ewentualnie adresu korespondencyjnego, jeżeli jest inny niż w systemie.

Prawidłowość przekazanego odczytu polega na:

 • podaniu bieżącego stanu, jaki wskazuje liczydło na wodomierzu, a nie zużycie wody (ścieków) w odniesieniu do poprzedniego odczytu;
 • podaniu tylko czarnych lub białych cyfr, odczytanych od lewej strony liczydła;
 • odczyt należy zaokrąglić do pełnych metrów sześciennych.

Informujemy, że przekazywanie wskazań wodomierzy za pomocą usługi e-BOK, mailowo, telefonicznie lub osobiście nie zwalnia Odbiorcy od obowiązku umożliwienia pracownikom WZC Sp. z o.o. dostępu do pomieszczenia wodomierzowego w celu przeprowadzenia odczytu i kontroli wodomierza głównego.