WODOCIĄGI ZIEMI CIESZYŃSKIEJ SPÓŁKA Z O.O.
https://www.wzc.com.pl/strefa-klienta/o-laboratorium
Drukuj grafikę : tak / nie

O Laboratorium

W Wodociągach Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w ramach Działu Laboratorium Wody funkcjonują dwa laboratoria:

Profil działalności laboratoriów obejmuje pobieranie i badanie próbek wód powierzchniowych i podziemnych. Działalność badawczą przy wodociągach laboratoria prowadzą już od ponad 30 lat. Posiadają wykwalifikowany personel z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, jednocześnie ciągle doskonalący swoje umiejętności przez udział w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych. Doskonalenie metod badawczych, szkolenia personelu, wprowadzanie nowoczesnego sprzętu badawczego, to stałe elementy pracy w systemie jakości, w którym działają laboratoria. Zatwierdzenie systemu jakości laboratoria uzyskały przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Świadczymy pełny zakres usług: dojazd do klienta, pobieranie próbek wody przez uprawniony personel oraz badanie. Oferujemy atrakcyjne ceny na świadczone usługi. Swoją pracę wykonujemy profesjonalnie, staramy się dostosować do potrzeb klientów (termin i miejsce pobierania próbki wody oraz sposób odbioru wyników).

do góry