Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o.
https://www.wzc.com.pl/strefa-klienta/dokumenty-potrzebne-do-zawarcia-umowy
Drukuj grafikę : tak / nie

Dokumentacja potrzebna do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i (lub) odprowadzanie ścieków

Dodatkowe dokumenty:

Osoba fizyczna:

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:

Osoby prawne (spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielnie, wyższe uczelnie, fundacje, kościół i poszczególne jego jednostki organizacyjne, instytucje państwowe, stowarzyszenia, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, partie polityczne itp.):

Spółki osobowe (spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne):

Spółki cywilne:

Wspólnoty Mieszkaniowe:

Dodatkowo infomujemy, że akceptujemy również wnioski sporządzone przez Państwa, pod warunkiem, że treść merytoryczna będzie tożsama z treścią zawartą w naszych formularzach. Ewentualna weryfikacja wniosku przeprowadzona zostanie telefonicznie, mailowo lub listownie. 

kategoria: Umowy-wnioski [4]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz Drukuj załącznik
pdf [1] Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków (EZ-W-OZU) 2023-07-18 14:53 493,7KB pobierz plik: [1] Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków (EZ-W-OZU) drukuj plik: [1] Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków (EZ-W-OZU)
pdf [2] Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków (EZ-W-ORU) 2023-02-02 14:38 394,68KB pobierz plik: [2] Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków (EZ-W-ORU) drukuj plik: [2] Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków (EZ-W-ORU)
pdf [3] Wniosek o zakup wody do własnego pojemnika (FO-W-ZWB) 2021-07-07 13:35 415,94KB pobierz plik: [3] Wniosek o zakup wody do własnego pojemnika (FO-W-ZWB) drukuj plik: [3] Wniosek o zakup wody do własnego pojemnika (FO-W-ZWB)
pdf [4] Wniosek o zmianę okresu rozliczeniowego 2023-05-04 13:56 198,45KB pobierz plik: [4] Wniosek o zmianę okresu rozliczeniowego drukuj plik: [4] Wniosek o zmianę okresu rozliczeniowego
do góry