do góry

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. 43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10

Współczesność

25 lat Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o.

  • 1994.05.27 - podpisanie umowy notarialnej o powołaniu spółki
  • 1994.06.08 - powołanie pierwszego Zarządu Spółki
  • 1994.12.07 - rejestracja sądowa spółki
  • 1995.01.01 - rozpoczęcie działalności gospodarczej

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ustroniu jest przedsiębiorstwem komunalnym, którego udziałowcami jest 11 gmin, tj.:

UstrońCieszyn, Ustroń, Skoczów, Wisła, Strumień, Chybie, Goleszów, Dębowiec, Hażlach, Brenna i Istebna. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku- Białej Wydział VI Gospodarczy w dniu 07.12.1994r., a działalność gospodarczą rozpoczęła od dnia 01.01.1995r. Spółka w ramach usług wykorzystując zatrudnioną kadrę inżynieryjno-techniczną świadczy usługi w zakresie eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków stanowiącą własność gmin na podstawie umów cywilno-prawnych dla 5 gmin tj.: Wisły, Ustronia, Goleszowa (Oczyszczalnia ścieków w Cisownicy), Chybia i Strumienia.

Spółka dostarcza wodę dla około 136 tys. mieszkańców w 10 gminach tj.:

w Cieszynie, w Ustroniu, w Skoczowie, w Wiśle, w Strumieniu, w Hażlachu, w Dębowcu, w Goleszowie, w Chybiu oraz hurtowo dla mieszkańców Brennej. W ubiegłym roku (2018) dostarczono około 5.784 milionów m3 wody odbiorcom. Zdolność produkcyjna 9 ujęć wody wynosi 36.968 m3/d. Dla gmin Strumień i Chybie woda dostarczana jest z GPW Katowice z SUW Strumień w ilości około 3.000 m3/d.

Miasto Cieszyn może korzystać w sytuacjach awaryjnych z dostawy wody z Czeskiego Cieszyna

- w ilości max około 1.800 m3/d poprzez dwa istniejące przewody wodociągowe stanowiące handlowe przejście graniczne wody pitnej. Spółka eksploatuje około 1.890,9 km sieci wodociągowej dostarczając wodę dla około 28 tys. odbiorców zarówno indywidualnych, jak i firm. W administracji spółki na zasadzie umów cywilno-prawnych znajduje się około 340 km kanalizacji sanitarnej i 5 oczyszczalni ścieków w gminach: Ustroń, Wisła, Goleszów, Chybie i Strumień o maksymalnej przepustowości łącznej 27.016 m3 na dobę.

Ustroń panorama