Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o.
https://www.wzc.com.pl/o-nas/informacja-na-temat-mozliwosci-zakupu-wody-w-wyznaczonych-punktach
Drukuj grafikę : tak / nie

Informacja na temat możliwości zakupu wody w wyznaczonych punktach

W okresie suszy hydrologicznej Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej otrzymują wiele zapytań dotyczących możliwości dowozu wody beczkowozami do indywidualnych gospodarstw. Informujemy, że Spółka nie prowadzi działalności związanej z zaopatrzeniem w wodę odbiorców, nie posiadających ze Spółką umowy na dostawę wody z sieci wodociągowej.
W związku z powyższym Spółka nie świadczy usług polegających na dostawie wody beczkowozem dla ww. odbiorców.
Jednocześnie informujemy, że indywidualnie można zakupić wodę w wyznaczonych poniżej punktach poboru wody.
Warunkiem jest posiadanie własnej beczki lub pojemnika oraz własny transport.
Spółka udostępniając wodę zdatną do picia - nie odpowiada za jakość wody dostarczanej własnym transportem.

Wydzielone punkty poboru wody:

  1. Rejon Wisła, ul. Ustrońska 1, tel. 33 855 35 99, 33 855 16 85 (czynny całą dobę)
  2. Rejon Ustroń, ul. Wczasowa 10, tel. 33 854 26 10 (czynny od godz. 7:00 do 15:00)
  3. Oczyszczalnia Ścieków Ustroń, ul. Sportowa 10, tel. 33 854 33 82 (czynny całą dobę)
  4. Rejon Skoczów, ul. Zawiśle 66, tel. 33 853 34 96 (czynny od godz. 7:00 do 15:00)
  5. SUW Pogórze, ul. Górecka 58, tel. 33 853 37 19 (czynny całą dobę)
  6. Rejon Strumień, ul. Pszczyńska 13, tel. 33 857 01 58 (czynny całą dobę)
  7. Rejon Cieszyn, ul. Zamarska 9, tel. 33 857 96 60 (czynny całą dobę)
  8. SUW Rudnik, ul. Słoneczna 13, tel. 504 064 415 (czynny pn.-pt. w godzinach 7:30-14:30 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym)

Informujemy również, że próba poboru wody z hydrantów p-poż., lub zakup wody od dostawców, którzy nielegalnie pobierają wodę z hydrantów p-poż., traktowany będzie jako bezumowny pobór wody, zagrożony sankcjami określonymi w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

do góry